Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники зараховані на контракт

Рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб, зарахованих на контракт у 2020 році

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

У рейтингу враховуються всі особи, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2020 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс".

Дані у таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на контракт. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2020 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Зараховано на контракт»

Регіон Форма власності Назва закладу освіти Зараховано на контракт
1 м. Київ Державна Київський національний торговельно-економічний університет 2971
2 м. Київ Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2646
3 Львівська обл. Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 2537
4 Львівська обл. Державна Національний університет "Львівська політехніка" 2489
5 м. Київ Державна Національний авіаційний університет 2229
6 м. Київ Державна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 1949
7 Харківська обл. Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 1875
8 Івано-Франківська обл. Державна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 1718
9 м. Київ Приватна Київський університет культури 1703
10 м. Київ Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 1590
11 Запорізька обл. Державна Запорізький національний університет 1504
12 Харківська обл. Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 1453
13 м. Київ Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 1431
14 м. Київ Державна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 1417
15 Закарпатська обл. Державна Ужгородський національний університет 1395
16 Чернівецька обл. Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 1277
17 Одеська обл. Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 1193
18 м. Київ Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 1171
19 Тернопільська обл. Державна Західноукраїнський національний університет 1059
20 Дніпропетровська обл. Державна Університет митної справи та фінансів 1056
21 Харківська обл. Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 1036
22 Дніпропетровська обл. Приватна Університет імені Альфреда Нобеля 1006
23 Харківська обл. Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 968
24 Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 912
25 м. Київ Державна Національний транспортний університет 910
26 Запорізька обл. Державна Національний університет "Запорізька політехніка" 908
27 Харківська обл. Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 895
28 Одеська обл. Державна Одеський національний морський університет 889
29 Одеська обл. Приватна Міжнародний гуманітарний університет 875
30 Одеська обл. Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 874
31 Дніпропетровська обл. Державна Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 869
32 м. Київ Приватна Міжрегіональна Академія управління персоналом 846
33 м. Київ Державна Київський національний лінгвістичний університет 826
34 Хмельницька обл. Державна Хмельницький національний університет 811
35 Волинська обл. Державна Волинський національний університет імені Лесі Українки 776
36 м. Київ Державна Київський національний університет технологій та дизайну 770
37 Черкаська обл. Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 767
38 Житомирська обл. Державна Житомирська політехніка 764
39 м. Київ Державна Національний університет фізичного виховання і спорту України 745
40 м. Київ Державна Національний університет харчових технологій 740
41 Харківська обл. Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 731
42 м. Київ Державна Державний університет телекомунікацій 722
43 Львівська обл. Державна Львівський державний університет внутрішніх справ 708
44 Вінницька обл. Державна Вінницький національний аграрний університет 696
45 Чернігівська обл. Державна Національний університет "Чернігівська політехніка" 679
46 м. Київ Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 632
47 м. Київ Державна Національна академія внутрішніх справ 629
48 Харківська обл. Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 620
49 м. Київ Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 615
50 Вінницька обл. Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 612
51 Одеська обл. Державна Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 585
52 Черкаська обл. Державна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 581
53 Миколаївська обл. Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 574
54 Харківська обл. Державна Харківський національний університет внутрішніх справ 573
55 Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський державний аграрно-економічний університет 562
56 Вінницька обл. Державна Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 559
57 Одеська обл. Державна Одеський національний економічний університет 547
58 м. Київ Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 546
59 Дніпропетровська обл. Державна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 534
60 Рівненська обл. Приватна Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем\'янчука 533
61 Київська обл. Державна Університет державної фіскальної служби України 533
62 Вінницька обл. Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 529
63 Одеська обл. Державна Одеська національна академія харчових технологій 528
64 Одеська обл. Державна Одеський національний політехнічний університет 528
65 Львівська обл. Приватна Львівський торговельно-економічний університет 526
66 Полтавська обл. Державна Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 508
67 Волинська обл. Державна Луцький національний технічний університет 494
68 Рівненська обл. Державна Національний університет водного господарства та природокористування 492
69 Херсонська обл. Державна Херсонський державний університет 490
70 Сумська обл. Державна Сумський державний університет 490
71 Полтавська обл. Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 467
72 Полтавська обл. Приватна Полтавський університет економіки і торгівлі 455
73 Тернопільська обл. Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 454
74 Вінницька обл. Державна Вінницький національний технічний університет 452
75 Київська обл. Державна Білоцерківський національний аграрний університет 452
76 Львівська обл. Державна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 448
77 Івано-Франківська обл. Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 446
78 Полтавська обл. Державна Полтавська державна аграрна академія 443
79 Львівська обл. Приватна Український католицький університет 440
80 Житомирська обл. Державна Поліський національний університет 407
81 Миколаївська обл. Державна Миколаївський національний аграрний університет 405
82 Львівська обл. Державна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 389
83 м. Київ Державна Київський національний університет культури і мистецтв 386
84 м. Київ Приватна Університет економіки та права "КРОК" 384
85 Миколаївська обл. Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 368
86 Київська обл. Державна Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 367
87 Рівненська обл. Державна Рівненський державний гуманітарний університет 362
88 Запорізька обл. Державна Бердянський державний педагогічний університет 360
89 Харківська обл. Державна Харківський національний автомобільно-дорожній університет 360
90 Рівненська обл. Державна Національний університет "Острозька академія" 358
91 Полтавська обл. Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 355
92 Запорізька обл. Державна Запорізький державний медичний університет 354
93 Львівська обл. Державна Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 348
94 Запорізька обл. Державна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 341
95 Харківська обл. Державна Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 339
96 Тернопільська обл. Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 329
97 Луганська обл. Державна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 318
98 Харківська обл. Державна Національний університет цивільного захисту України 316
99 Житомирська обл. Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 315
100 Кіровоградська обл. Державна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 309
101 Черкаська обл. Державна Уманський національний університет садівництва 309
102 Сумська обл. Державна Сумський національний аграрний університет 304
103 Хмельницька обл. Державна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 303
104 Харківська обл. Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 302
105 Донецька обл. Державна Маріупольський державний університет 292
106 Херсонська обл. Державна Херсонський національний технічний університет 291
107 Івано-Франківська обл. Приватна Університет Короля Данила 287
108 Херсонська обл. Державна Херсонський державний аграрно-економічний університет 287
109 Запорізька обл. Державна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 285
110 Донецька обл. Державна Приазовський державний технічний університет 279
111 Одеська обл. Державна Національний університет "Одеська морська академія" 278
112 Дніпропетровська обл. Державна Криворізький державний педагогічний університет 275
113 Сумська обл. Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 272
114 Харківська обл. Державна Національний фармацевтичний університет 263
115 Закарпатська обл. Приватна Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 261
116 Вінницька обл. Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 257
117 Львівська обл. Державна Львівський національний аграрний університет 257
118 Одеська обл. Державна Одеський державний аграрний університет 256
119 Хмельницька обл. Комунальна Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 256
120 Закарпатська обл. Державна Мукачівський державний університет 255
121 Луганська обл. Державна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 252
122 м. Київ Приватна Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 251
123 Черкаська обл. Державна Черкаський державний технологічний університет 251
124 Дніпропетровська обл. Державна Криворізький національний університет 250
125 м. Київ Приватна Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 241
126 Харківська обл. Державна Харківська державна академія дизайну і мистецтв 240
127 Львівська обл. Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 240
128 Чернігівська обл. Державна Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 240
129 Харківська обл. Державна Український державний університет залізничного транспорту 232
130 м. Київ Державна Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 225
131 м. Київ Державна Державний університет інфраструктури та технологій 225
132 Харківська обл. Державна Харківський національний медичний університет 214
133 Івано-Франківська обл. Державна Івано-Франківський національний медичний університет 211
134 Одеська обл. Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 208
135 Одеська обл. Державна Одеська національна академія зв\'язку ім. О.С. Попова 206
136 Львівська обл. Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 205
137 м. Київ Приватна Київський міжнародний університет 205
138 Тернопільська обл. Державна Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України 193
139 м. Київ Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 188
140 м. Київ Приватна Київський медичний університет 187
141 Львівська обл. Державна Українська академія друкарства 176
142 Кіровоградська обл. Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 174
143 Дніпропетровська обл. Державна Український державний хіміко-технологічний університет 173
144 Одеська обл. Державна Одеський державний університет внутрішніх справ 173
145 Чернівецька обл. Державна Буковинський державний медичний університет 168
146 Дніпропетровська обл. Державна Донецький юридичний інститут МВС України 167
147 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури 165
148 Харківська обл. Державна Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 163
149 Запорізька обл. Приватна Класичний приватний університет 162
150 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський гуманітарний університет 161
151 Миколаївська обл. Державна Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 159
152 Харківська обл. Державна Харківська державна академія фізичної культури 158
153 Херсонська обл. Державна Херсонська державна морська академія 158
154 Харківська обл. Державна Українська інженерно-педагогічна академія 157
155 м. Київ Приватна Європейський університет 157
156 Харківська обл. Державна Харківський національний університет будівництва та архітектури 156
157 м. Київ Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 151
158 Львівська обл. Державна Національний лісотехнічний університет України 147
159 Харківська обл. Державна Харківська державна академія культури 143
160 Дніпропетровська обл. Державна Державний університет економіки і технологій 142
161 Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 139
162 Луганська обл. Державна Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 137
163 Чернігівська обл. Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 131
164 Львівська обл. Державна Львівська національна академія мистецтв 131
165 Полтавська обл. Державна Українська медична стоматологічна академія 131
166 Одеська обл. Державна Одеський національний медичний університет 128
167 Харківська обл. Державна Харківський державний університет харчування та торгівлі 128
168 Дніпропетровська обл. Державна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 123
169 Донецька обл. Державна Донецький національний технічний університет 122
170 Дніпропетровська обл. Державна Національна металургійна академія України 121
171 Одеська обл. Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 118
172 м. Київ Приватна Українсько-американський університет Конкордія 113
173 Чернівецька обл. Державна Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 113
174 Донецька обл. Державна Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 109
175 Хмельницька обл. Державна Подільський державний аграрно-технічний університет 107
176 Одеська обл. Державна Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 103
177 Київська обл. Приватна Український гуманітарний інститут 102
178 Черкаська обл. Державна Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 102
179 Кіровоградська обл. Державна Льотна академія Національного авіаційного університету 101
180 м. Київ Державна Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 98
181 Харківська обл. Державна Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 98
182 м. Київ Державна Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 96
183 Донецька обл. Державна Донецький державний університет управління 93
184 Харківська обл. Державна Харківська державна зооветеринарна академія 93
185 Чернігівська обл. Державна Академія Державної пенітенціарної служби 90
186 м. Київ Приватна Академія праці, соціальних відносин і туризму 87
187 Харківська обл. Приватна Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 86
188 Сумська обл. Державна Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ 85
189 Харківська обл. Державна Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 84
190 м. Київ Приватна Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі 83
191 Харківська обл. Комунальна Харківська гуманітарно-педагогічна академія 83
192 Хмельницька обл. Комунальна Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 81
193 м. Київ Державна Київський університет права Національної академії наук України 80
194 Полтавська обл. Державна Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 80
195 Донецька обл. Державна Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії ( м.Бахмут) 79
196 Дніпропетровська обл. Державна Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 78
197 Дніпропетровська обл. Державна Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров\'я України 78
198 Вінницька обл. Державна Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету 77
199 Донецька обл. Державна Донбаська державна машинобудівна академія 76
200 Херсонська обл. Державна Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ 76
201 Волинська обл. Приватна Академія рекреаційних технологій і права 75
202 м. Київ Державна Національна академія статистики, обліку та аудиту 73
203 Одеська обл. Державна Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 72
204 м. Київ Державна Університет менеджменту освіти 71
205 Кіровоградська обл. Приватна Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 68
206 Запорізька обл. Приватна Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 67
207 м. Київ Державна Університет банківської справи 67
208 Хмельницька обл. Державна Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 66
209 м. Київ Приватна Київський університет туризму, економіки і права 66
210 Донецька обл. Державна Донбаський державний педагогічний університет 64
211 Запорізька обл. Комунальна Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 64
212 Одеська обл. Приватна Одеський технологічний університет "ШАГ"" 64
213 Дніпропетровська обл. Державна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 63
214 Харківська обл. Державна Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 61
215 Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський державний технічний університет 61
216 Донецька обл. Державна Факультет № 2 Донецького юридичного інституту МВС України 61
217 Одеська обл. Державна Одеський державний екологічний університет 58
218 Миколаївська обл. Приватна Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури 57
219 Львівська обл. Державна Львівський інститут економіки і туризму 55
220 Черкаська обл. Приватна Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 55
221 Хмельницька обл. Приватна Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 54
222 м. Київ Приватна Київська Академія перукарського мистецтва 54
223 Вінницька обл. Приватна Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 51
224 Черкаська обл. Комунальна Черкаська медична академія 51
225 Донецька обл. Державна Донецький національний медичний університет 48
226 Полтавська обл. Приватна Кременчуцький інститут Університету імені Альфреда Нобеля 48
227 Львівська обл. Комунальна Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 47
228 Миколаївська обл. Приватна Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 45
229 м. Київ Приватна Академія адвокатури України 44
230 Сумська обл. Державна Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 43
231 м. Київ Державна Національна академія Служби безпеки України 42
232 Луганська обл. Державна Луганський державний медичний університет 40
233 Тернопільська обл. Комунальна Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 40
234 м. Київ Комунальна Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 39
235 Львівська обл. Приватна ІТ СТЕП Університет 39
236 Одеська обл. Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 38
237 Чернігівська обл. Державна Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 37
238 Донецька обл. Державна Донбаська національна академія будівництва і архітектури 36
239 м. Київ Комунальна Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 36
240 Одеська обл. Державна Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 36
241 Київська обл. Приватна Білоцерківський інститут економіки та управління Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 35
242 Одеська обл. Приватна Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 35
243 Миколаївська обл. Державна Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв 35
244 Херсонська обл. Приватна Новокаховський гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 34
245 Львівська обл. Приватна Львівський інститут менеджменту 34
246 Запорізька обл. Державна Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету 34
247 Рівненська обл. Державна Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України 34
248 Івано-Франківська обл. Приватна Івано-Франківська академія Івана Золотоустого 34
249 Луганська обл. Державна Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне) 33
250 Львівська обл. Державна Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 33
251 Тернопільська обл. Державна Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 33
252 Чернівецька обл. Приватна Буковинський університет 32
253 Миколаївська обл. Державна Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 32
254 Житомирська обл. Комунальна Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж 32
255 Черкаська обл. Державна Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 31
256 Луганська обл. Державна Луганський національний аграрний університет 30
257 Харківська обл. Державна Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету 30
258 Донецька обл. Державна Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 30
259 Дніпропетровська обл. Державна Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 28
260 Кіровоградська обл. Приватна Кіровоградський інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 28
261 м. Київ Приватна Інститут екології економіки і права 28
262 Житомирська обл. Комунальна Житомирський медичний інститут 27
263 м. Київ Приватна Київський університет ринкових відносин 27
264 Херсонська обл. Державна Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 26
265 Волинська обл. Приватна Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 26
266 м. Київ Приватна Університет сучасних знань 26
267 Львівська обл. Приватна Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 25
268 Львівська обл. Приватна Львівський медичний інститут 25
269 м. Київ Державна Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 25
270 Харківська обл. Приватна Харківський технологічний університет "ШАГ" 25
271 Вінницька обл. Приватна Вінницький фінансово-економічний університет 24
272 Закарпатська обл. Приватна Карпатський інститут підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 24
273 Львівська обл. Приватна Львівський університет бізнесу та права 24
274 Одеська обл. Приватна Придунайська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом 24
275 Харківська обл. Державна Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 22
276 Херсонська обл. Приватна Херсонський економічно-правовий інститут 22
277 м. Київ Державна Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 22
278 Кіровоградська обл. Приватна Центральноукраїнський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 22
279 Дніпропетровська обл. Державна Нікопольський факультет Національної металургійної академії України 22
280 Хмельницька обл. Приватна Кам`янець-Подільський податковий інститут 22
281 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський технологічний університет "ШАГ" 22
282 Закарпатська обл. Державна Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 21
283 Вінницька обл. Комунальна Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж 21
284 Волинська обл. Комунальна Луцький педагогічний коледж 21
285 Львівська обл. Державна Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка" 21
286 Запорізька обл. Приватна Бердянський університет менеджменту і бізнесу 20
287 Закарпатська обл. Державна Закарпатська академія мистецтв 20
288 Івано-Франківська обл. Державна Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 20
289 Івано-Франківська обл. Державна Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету 20
290 Івано-Франківська обл. Державна Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ 19
291 Сумська обл. Державна Шосткинський інститут Сумського державного університету 19
292 м. Київ Приватна Київська православна богословська академія 19
293 м. Київ Приватна Київський інститут бізнесу та технологій 18
294 Львівська обл. Державна Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 18
295 Харківська обл. Приватна Харківський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 17
296 Миколаївська обл. Приватна Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика 17
297 м. Київ Комунальна Академія мистецтв імені Павла Чубинського 17
298 Тернопільська обл. Державна Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету 17
299 Запорізька обл. Приватна Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г. Хеноха "Класичного приватного університету" 16
300 м. Київ Державна Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України 16
301 Київська обл. Комунальна Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 16
302 Донецька обл. Приватна Маріупольський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 16
303 м. Київ Приватна Міжнародний університет фінансів 16
304 Запорізька обл. Приватна Мелітопольський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету" 15
305 Дніпропетровська обл. Приватна Нікопольський економічний університет 15
306 Київська обл. Приватна Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом 15
307 м. Київ Державна Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка 15
308 Хмельницька обл. Приватна Університет економіки і підприємництва 14
309 м. Київ Приватна Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет" 14
310 Дніпропетровська обл. Приватна Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 14
311 Львівська обл. Приватна Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури 14
312 м. Київ Приватна Міжнародний європейський університет 14
313 Рівненська обл. Приватна Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 13
314 м. Київ Державна Київський державний коледж туризму та готельного господарства 13
315 Львівська обл. Приватна Львівська філія Європейського університету 13
316 Чернігівська обл. Приватна Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая" 13
317 Донецька обл. Приватна Донецький університет економіки та права 12
318 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 12
319 м. Київ Приватна Київський кооперативний інститут бізнесу і права 11
320 Херсонська обл. Приватна Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 11
321 Донецька обл. Державна Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 11
322 Рівненська обл. Приватна Дубенська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 10
323 Полтавська обл. Приватна Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 10
324 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини 10
325 Львівська обл. Приватна Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського Міжрегіональної Академії управління персоналом 10
326 Харківська обл. Приватна Інститут "Харківська школа архітектури" 10
327 м. Київ Державна Київський коледж легкої промисловості 9
328 Полтавська обл. Комунальна Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 9
329 Хмельницька обл. Приватна Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Міжрегіональної Академії управління персоналом 9
330 Житомирська обл. Приватна Житомирська філія Приватного вищого навчального закладу "Київський інститут бізнесу та технологій" товариство з обмеженою відповідальністю 9
331 Сумська обл. Державна Конотопський інститут Сумського державного університету 9
332 Волинська обл. Приватна Волинська православна богословська академія Української православної церкви Київського патріархату 9
333 Львівська обл. Державна Філія Ужгородського національного університету у місті Львів 9
334 Житомирська обл. Приватна Житомирський економіко-гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 8
335 Дніпропетровська обл. Приватна Західнодонбаський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом 8
336 Чернівецька обл. Державна Сторожинецький навчально-науковий інститут Університету державної фіскальної служби України 8
337 Херсонська обл. Приватна Міжнародний університет бізнесу і права 7
338 Львівська обл. Державна Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 7
339 Вінницька обл. Комунальна Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К. Заболотного 7
340 Рівненська обл. Комунальна Рівненська медична академія 7
341 Житомирська обл. Приватна Житомирський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 7
342 Полтавська обл. Приватна Полтавський інститут бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая 7
343 м. Київ Державна Луганська державна академія культури і мистецтв 6
344 Хмельницька обл. Державна Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж 6
345 м. Київ Приватна Фінансово-правовий коледж 6
346 Харківська обл. Державна Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету 6
347 Черкаська обл. Приватна Черкаська філія Європейського університету 6
348 Київська обл. Приватна Яготинський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 6
349 м. Київ Приватна Академія кіно та нових медіа 6
350 Львівська обл. Державна Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв 6
351 Закарпатська обл. Приватна Східно-європейський слов\'янський університет 6
352 Кіровоградська обл. Приватна Кропивницький інститут Університету сучасних знань 6
353 Харківська обл. Державна Національна академія Національної гвардії України 5
354 Донецька обл. Державна Вугледарський фаховий коледж Донецького державного університету управління 5
355 Запорізька обл. Приватна Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 5
356 Закарпатська обл. Комунальна Ужгородський інститут культури і мистецтв 5
357 Донецька обл. Приватна Донецький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 5
358 Кіровоградська обл. Приватна Кропивницький інститут державного та муніципального управління 5
359 Житомирська обл. Державна Житомирська філія університету Державної фіскальної служби України 5
360 Донецька обл. Державна Маріупольська філія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури 5
361 Івано-Франківська обл. Приватна Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 4
362 Дніпропетровська обл. Приватна Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" 4
363 Львівська обл. Приватна Медичний коледж "Монада" 4
364 Волинська обл. Приватна Волинський інститут імені В\'ячеслава Липинського Міжрегіональної Академії управління персоналом 4
365 Чернігівська обл. Приватна Чернігівський інститут імені Героїв Крут Міжрегіональної Академії управління персоналом 4
366 Миколаївська обл. Приватна Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка" 3
367 Івано-Франківська обл. Державна Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 3
368 Херсонська обл. Приватна Новокаховський політехнічний інститут 3
369 Донецька обл. Приватна Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая 3
370 Луганська обл. Приватна Сєвєродонецький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 3
371 Вінницька обл. Приватна Вінницька філія Київського інституту бізнесу та технологій 3
372 Рівненська обл. Державна Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 3
373 Одеська обл. Державна Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 3
374 Дніпропетровська обл. Комунальна Дніпровська академія неперервної освіти 3
375 Закарпатська обл. Приватна Карпатський університет імені Августина Волошина 2
376 Одеська обл. Державна Одеська державна академія технічного регулювання та якості 2
377 м. Київ Приватна Національна академія управління 2
378 Чернівецька обл. Державна Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка 2
379 Житомирська обл. Державна Житомирський агротехнічний коледж 2
380 м. Київ Державна Олімпійський коледж імені Івана Піддубного 2
381 Черкаська обл. Державна Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну 2
382 Вінницька обл. Державна Вінницький навчально-науковий інститут університету державної фіскальної служби України 2
383 Миколаївська обл. Приватна Медико-Природничий Університет 2
384 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський інститут медицини та громадського здоров\'я 2
385 Полтавська обл. Державна Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ 2
386 Харківська обл. Приватна Харківський університет 1
387 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 1
388 м. Київ Державна Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка 1
389 м. Київ Комунальна Коледж хореографічного мистецтва Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря 1
390 Харківська обл. Державна Харківська медична академія післядипломної освіти 1
391 Одеська обл. Комунальна Балтський педагогічний фаховий коледж 1
392 Волинська обл. Приватна Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая 1
393 м. Київ Приватна Київський хореографічний коледж 1
394 Вінницька обл. Приватна Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва 1
395 м. Київ Комунальна Київська Академія мистецтв 1

Освіта.ua
01.03.2021

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев