Вступ.ОСВІТА.UA: Найбільший бал ЗНО на бюджет

Рейтинг закладів вищої освіти за балом сертифікатів ЗНО абітурієнтів, які вступили на бюджет у 2020 році

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких в 2020 році зараховано до вишів на навчання за кошти державного або місцевого бюджету .

Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2020 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс". До рейтингу не включені заклади вищої освіти, до яких у 2020 році зараховано менше 5 осіб на бюджет, а також вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів через відсутність відповідних даних у Єдиній державній базі з питань освіти.

Дані у таблиці ранжовані за середнім балом ЗНО. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2020 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Балл ЗНО на бюджет»

Форма власності Назва закладу освіти Середній бал ЗНО на бюджет Середній бал свідоцтва Зараховано на бюджет
1 Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 190,00 11,00 545
2 Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 185,47 10,71 2983
3 Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 184,01 10,68 380
4 Державна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 183,30 10,61 628
5 Державна Київський національний лінгвістичний університет 182,66 10,68 276
6 Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 182,47 10,70 766
7 Державна Національний фармацевтичний університет 181,91 10,90 13
8 Державна Київський національний торговельно-економічний університет 181,89 10,58 471
9 Державна Одеський національний економічний університет 181,30 10,63 89
10 Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 181,06 10,39 142
11 Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 180,88 10,59 444
12 Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 178,99 10,52 339
13 Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 178,68 10,57 399
14 Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 178,51 10,26 2109
15 Державна Національний університет "Острозька академія" 178,28 10,36 188
16 Державна Івано-Франківський національний медичний університет 177,08 10,47 195
17 Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 176,97 10,33 1152
18 Державна Українська медична стоматологічна академія 176,92 10,53 75
19 Державна Харківський національний медичний університет 176,36 10,36 387
20 Державна Буковинський державний медичний університет 176,05 10,57 143
21 Державна Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров\'я України 175,57 10,26 178
22 Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 175,38 10,26 350
23 Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 175,15 10,12 160
24 Державна Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України 174,96 10,46 232
25 Державна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 174,81 10,14 3744
26 Державна Одеський національний медичний університет 173,98 10,34 148
27 Державна Запорізький державний медичний університет 173,95 10,17 180
28 Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 173,78 10,09 967
29 Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 173,41 10,19 418
30 Державна Національний університет "Львівська політехніка" 172,99 10,00 2285
31 Державна Національний університет "Одеська морська академія" 172,78 10,10 223
32 Державна Університет державної фіскальної служби України 172,61 9,76 42
33 Державна Луганський державний медичний університет 172,59 9,44 32
34 Державна Львівська національна академія мистецтв 172,00 9,59 111
35 Державна Київський національний університет культури і мистецтв 171,88 9,98 485
36 Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 171,40 9,78 222
37 Державна Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 170,83 9,83 59
38 Державна Університет банківської справи 170,81 9,83 12
39 Державна Університет митної справи та фінансів 170,81 10,11 184
40 Державна Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 170,77 9,79 106
41 Державна Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету 170,67 10,28 5
42 Державна Донецький національний медичний університет 170,57 9,78 111
43 Державна Харківська державна академія дизайну і мистецтв 170,28 9,80 140
44 Державна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 170,12 10,22 554
45 Комунальна Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 170,03 10,28 77
46 Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 169,98 9,82 33
47 Державна Західноукраїнський національний університет 169,53 9,99 231
48 Комунальна Київська Академія мистецтв 168,83 9,57 15
49 Державна Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв 168,50 9,48 13
50 Державна Національний авіаційний університет 168,25 9,96 1173
51 Державна Херсонська державна морська академія 168,00 9,27 69
52 Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 167,79 9,87 567
53 Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 167,65 9,85 605
54 Державна Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 167,56 9,63 137
55 Державна Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 167,56 9,27 22
56 Державна Національна академія статистики, обліку та аудиту 166,23 10,16 64
57 Державна Державний університет телекомунікацій 166,02 9,79 191
58 Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 165,91 9,94 534
59 Державна Льотна академія Національного авіаційного університету 165,91 9,76 85
60 Державна Одеський національний політехнічний університет 165,68 9,83 620
61 Державна Сумський державний університет 165,56 9,36 585
62 Комунальна Черкаська медична академія 165,17 9,97 16
63 Державна Ужгородський національний університет 165,14 10,14 686
64 Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 164,86 10,29 801
65 Державна Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 164,73 9,88 15
66 Державна Запорізький національний університет 164,49 9,57 356
67 Державна Національний університет фізичного виховання і спорту України 164,21 9,52 292
68 Державна Одеський національний морський університет 163,96 9,95 189
69 Державна Українська академія друкарства 163,68 9,61 109
70 Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 163,60 9,59 331
71 Комунальна Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж 163,50 9,85 10
72 Державна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 163,08 9,62 225
73 Державна Волинський національний університет імені Лесі Українки 163,05 9,85 627
74 Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 162,85 9,56 1120
75 Державна Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 162,84 8,86 88
76 Державна Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 162,76 9,28 143
77 Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 162,42 9,96 390
78 Державна Одеська національна академія зв\'язку ім. О.С. Попова 162,24 9,44 104
79 Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 161,58 9,85 249
80 Комунальна Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 161,56 9,76 21
81 Комунальна Академія мистецтв імені Павла Чубинського 161,50 9,65 13
82 Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 161,16 8,72 151
83 Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 161,07 9,61 376
84 Державна Київський національний університет технологій та дизайну 160,73 9,73 180
85 Державна Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 160,19 9,40 596
86 Державна Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 159,65 9,62 200
87 Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 159,38 9,41 434
88 Державна Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 159,24 9,07 244
89 Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 159,21 9,72 474
90 Державна Житомирська політехніка 159,09 9,47 346
91 Державна Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 159,00 9,65 225
92 Державна Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 158,99 9,52 20
93 Державна Національний університет харчових технологій 158,85 9,68 385
94 Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 158,82 9,48 284
95 Комунальна Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 158,35 9,21 57
96 Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 158,19 9,57 911
97 Державна Закарпатська академія мистецтв 157,90 9,59 24
98 Державна Вінницький національний технічний університет 157,67 9,62 502
99 Державна Харківська державна зооветеринарна академія 157,60 9,38 90
100 Державна Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 157,54 8,98 142
101 Державна Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 157,50 8,83 6
102 Державна Херсонський національний технічний університет 157,47 9,03 108
103 Державна Маріупольський державний університет 157,34 9,37 189
104 Державна Приазовський державний технічний університет 157,05 8,91 224
105 Державна Національний університет "Чернігівська політехніка" 157,05 9,04 336
106 Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 156,91 9,55 421
107 Державна Національний університет "Запорізька політехніка" 156,69 9,10 312
108 Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 156,35 9,72 248
109 Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 156,24 9,11 90
110 Державна Хмельницький національний університет 155,92 9,54 348
111 Державна Харківська державна академія культури 155,74 9,08 138
112 Державна Рівненський державний гуманітарний університет 155,55 9,51 321
113 Комунальна Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 155,43 8,75 47
114 Державна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 155,37 7,22 22
115 Державна Маріупольська філія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури 155,17 8,36 11
116 Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 154,93 9,48 174
117 Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 154,80 8,77 234
118 Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 154,72 9,52 257
119 Державна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимир Винниченка 154,69 9,27 294
120 Державна Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 154,33 9,03 245
121 Державна Херсонський державний університет 154,09 9,18 319
122 Державна Національний університет водного господарства та природокористування 154,05 9,08 494
123 Державна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 154,05 9,54 306
124 Комунальна Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж 154,01 8,85 58
125 Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 153,95 9,20 126
126 Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 153,60 8,44 196
127 Державна Харківський національний університет будівництва та архітектури 153,45 9,36 128
128 Державна Національний транспортний університет 153,43 9,44 238
129 Державна Одеська національна академія харчових технологій 153,23 9,36 179
130 Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 152,96 9,43 425
131 Державна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 152,76 9,24 177
132 Державна Черкаський державний технологічний університет 152,57 8,92 166
133 Державна Національний лісотехнічний університет України 152,31 9,09 124
134 Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 152,30 9,01 119
135 Державна Український державний хіміко-технологічний університет 152,18 9,31 132
136 Державна Луцький національний технічний університет 151,55 9,30 375
137 Державна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 151,06 8,78 294
138 Державна Львівський інститут економіки і туризму 151,00 9,65 10
139 Державна Державний університет інфраструктури та технологій 150,93 9,24 66
140 Державна Одеський державний екологічний університет 150,93 8,94 36
141 Державна Харківська державна академія фізичної культури 150,78 8,74 150
142 Державна Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 150,71 9,02 124
143 Державна Донбаська державна машинобудівна академія 150,65 8,80 199
144 Державна Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 150,62 8,40 7
145 Державна Донецький державний університет управління 150,60 9,27 122
146 Державна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 150,58 8,89 130
147 Державна Криворізький національний університет 150,09 8,89 232
148 Державна Криворізький державний педагогічний університет 150,07 9,16 342
149 Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 150,05 8,29 140
150 Державна Мукачівський державний університет 149,97 9,52 53
151 Комунальна Харківська гуманітарно-педагогічна академія 149,85 9,00 202
152 Державна Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв 149,80 8,33 24
153 Комунальна Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 149,58 9,00 88
154 Комунальна Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 149,40 9,44 132
155 Комунальна Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки 148,99 8,72 66
156 Державна Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 148,99 9,16 103
157 Державна Одеський державний аграрний університет 148,97 8,98 68
158 Державна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 148,95 8,41 302
159 Державна Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 148,92 7,30 34
160 Державна Дніпровський державний технічний університет 148,86 7,96 34
161 Державна Дніпровський державний аграрно-економічний університет 148,38 8,96 240
162 Державна Бердянський державний педагогічний університет 148,33 9,00 175
163 Комунальна Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К. Заболотного 148,04 9,19 15
164 Державна Конотопський інститут Сумського державного університету 147,56 7,15 6
165 Державна Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 147,11 8,51 147
166 Державна Київський державний коледж туризму та готельного господарства 147,01 8,62 32
167 Державна Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 146,83 8,41 66
168 Комунальна Рівненська медична академія 146,46 9,34 61
169 Державна Державний університет економіки і технологій 146,25 8,11 33
170 Державна Національна металургійна академія України 146,16 8,45 75
171 Державна Львівський національний аграрний університет 146,08 8,79 144
172 Комунальна Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 145,98 9,18 87
173 Комунальна Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 145,63 9,19 40
174 Державна Сумський національний аграрний університет 145,35 8,24 242
175 Державна Херсонський державний аграрно-економічний університет 144,87 8,18 158
176 Державна Харківський державний університет харчування та торгівлі 144,73 9,07 61
177 Державна Поліський національний університет 144,58 8,58 278
178 Державна Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії ( м.Бахмут) 144,50 7,97 20
179 Державна Вінницький національний аграрний університет 143,89 8,94 164
180 Державна Полтавська державна аграрна академія 143,81 8,81 230
181 Державна Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 143,62 8,53 75
182 Державна Донбаська національна академія будівництва і архітектури 143,56 8,64 44
183 Державна Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ 143,34 9,06 12
184 Державна Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 143,22 8,06 197
185 Державна Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 142,79 7,47 84
186 Державна Донбаський державний педагогічний університет 142,21 8,87 218
187 Державна Білоцерківський національний аграрний університет 141,69 8,04 298
188 Державна Миколаївський національний аграрний університет 141,54 8,66 219
189 Державна Український державний університет залізничного транспорту 141,45 8,87 108
190 Державна Українська інженерно-педагогічна академія 141,36 8,53 64
191 Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 141,33 8,80 102
192 Державна Уманський національний університет садівництва 140,71 8,40 114
193 Державна Харківський національний автомобільно-дорожній університет 140,55 8,34 337
194 Державна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 139,86 8,25 424
195 Державна Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 139,36 9,04 25
196 Державна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 139,34 8,23 155
197 Державна Луганська державна академія культури і мистецтв 139,28 8,53 39
198 Державна Подільський державний аграрно-технічний університет 138,71 9,05 49
199 Державна Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 138,66 8,31 103
200 Державна Шосткинський інститут Сумського державного університету 138,65 7,81 16
201 Державна Донецький національний технічний університет 138,40 8,77 191
202 Державна Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 138,22 9,16 24
203 Комунальна Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 138,10 8,79 14
204 Державна Луганський національний аграрний університет 136,48 8,05 33
205 Державна Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 136,46 8,30 246
206 Комунальна Ужгородський інститут культури і мистецтв 135,32 8,75 23
207 Комунальна Луцький педагогічний коледж 133,37 8,73 131
208 Комунальна Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 131,76 8,36 43
209 Державна Олімпійський коледж імені Івана Піддубного 131,65 7,75 13
210 Державна Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 129,74 7,60 27

Освіта.ua
01.03.2021

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев