Вступ.ОСВІТА.UA: Наивысший балл НМТ на бюджет

Рейтинг заведений высшего образования по баллу сертификатов НМТ абитуриентов, поступивших на бюджет в 2022 году

Вступ.ОСВІТА.UA: Наивысший балл НМТ на бюджет

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг закладів вищої освіти на основі показника середнього бала НМТ абітурієнтів, яких у 2022 році зараховано до вишів на навчання за кошти державного або місцевого бюджетів.

Середній бал сертифікатів національного мультипредметного тесту розраховано серед усіх осіб, зарахованих на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

Оскільки кількість вступників на бюджет до закладів вищої освіти значно відрізняється в різних закладах освіти, для розрахунку рейтингового бала та ранжування закладів у рейтингу застосовано коефіцієнт довіри до середнього бала НМТ (15% рейтингового бала). Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.

До рейтингу не включені заклади вищої освіти, до яких у 2022 році зараховано менше ніж 5 осіб на бюджет, а також військові заклади вищої освіти (заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти. 

Також до рейтингу не потрапили деякі мистецькі заклади вищої освіти, для вступу до яких абітурієнти проходили виключно творчі конкурси.

Під час складання рейтингу використані дані вступної кампанії 2022 року, отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс».

Дані в таблиці ранжовані за рейтинговим балом. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2022 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Бал НМТ на бюджет»

Форма власності Назва закладу освіти Рейтинговий бал Середній бал НМТ на бюджет Зараховано на бюджет
1 Державна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 172,94 172,94 3645
2 Приватна Університет "Київська школа економіки" 162,92 191,66 23
3 Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 159,33 187,44 570
4 Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 154,42 181,67 87
5 Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 153,89 181,03 453
6 Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 153,49 180,56 2661
7 Державна Львівська національна академія мистецтв 152,87 179,83 120
8 Державна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 152,23 179,09 350
9 Державна Одеський національний економічний університет 151,97 178,78 84
10 Державна Державний торговельно-економічний університет 151,14 177,81 314
11 Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 151,08 177,73 130
12 Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 150,75 177,34 771
13 Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 150,10 176,58 2018
14 Державна Національний університет "Острозька академія" 149,86 176,30 85
15 Державна Буковинський державний медичний університет 149,59 175,98 219
16 Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 149,54 175,92 373
17 Державна Національний університет "Львівська політехніка" 148,88 175,14 2635
18 Державна Івано-Франківський національний медичний університет 148,15 174,29 268
19 Державна Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 147,91 174,01 267
20 Державна Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 147,91 174,00 139
21 Комунальна Хмельницький університет управління та права 147,83 173,91 85
22 Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 146,81 172,71 428
23 Державна Київський національний лінгвістичний університет 146,78 172,68 261
24 Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 146,73 172,62 306
25 Державна Університет митної справи та фінансів 146,16 171,94 188
26 Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 145,04 170,63 481
27 Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 144,90 170,46 156
28 Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 144,44 169,92 29
29 Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 143,79 169,16 932
30 Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 143,63 168,97 402
31 Державна Національна академія статистики. обліку та аудиту 142,94 168,15 14
32 Державна Одеський національний медичний університет 142,89 168,10 238
33 Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 142,88 168,08 1124
34 Державна Західноукраїнський національний університет 142,77 167,96 324
35 Державна Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 142,19 167,28 25
36 Державна Київський національний університет культури і мистецтв 142,18 167,27 410
37 Державна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 141,99 167,04 677
38 Державна Дніпровський державний медичний університет 141,96 167,00 259
39 Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 141,80 166,81 973
40 Державна Луганський державний медичний університет 141,71 166,71 69
41 Державна Національний авіаційний університет 141,68 166,67 1083
42 Приватна Західнодонбаський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом 141,67 166,67 5
43 Державна Українська академія друкарства 141,21 166,12 136
44 Державна Національний університет "Одеська морська академія" 141,03 165,91 194
45 Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 140,82 165,66 673
46 Приватна Міжнародний гуманітарний університет 140,67 165,48 59
47 Державна Полтавський державний медичний університет 140,36 165,12 216
48 Державна Харківський національний медичний університет 140,33 165,08 288
49 Державна Вінницький національний технічний університет 140,13 164,85 558
50 Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 140,00 164,69 634
51 Приватна Університет Короля Данила 139,76 164,42 8
52 Приватна Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 139,63 164,26 9
53 Державна Національний університет "Одеська політехніка" 139,31 163,88 772
54 Державна Волинський національний університет імені Лесі Українки 139,22 163,78 753
55 Державна Запорізький національний університет 139,20 163,76 236
56 Комунальна Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 139,09 163,63 33
57 Державна Ужгородський національний університет 138,96 163,47 862
58 Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 138,94 163,45 374
59 Приватна Київський університет інтелектуальної власності та права Одеської юридичної академії 138,82 163,31 7
60 Державна Запорізький державний медичний університет 138,74 163,22 225
61 Державна Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 138,71 163,18 242
62 Приватна Міжрегіональна Академія управління персоналом 138,69 163,15 30
63 Державна Національний університет фізичного виховання і спорту України 138,66 163,12 231
64 Державна Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 138,57 163,01 656
65 Державна Сумський державний університет 138,28 162,68 735
66 Державна Одеський національний морський університет 138,04 162,40 220
67 Державна Херсонський національний технічний університет 137,75 162,06 70
68 Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 137,70 161,99 186
69 Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 137,69 161,98 1399
70 Державна Національний університет "Запорізька політехніка" 137,32 161,55 492
71 Державна Луцький національний технічний університет 137,14 161,34 631
72 Державна Кам’янець-Подільський державний інститут 136,86 161,00 10
73 Державна Конотопський інститут Сумського державного університету 136,79 160,92 5
74 Державна Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку 136,56 160,65 117
75 Державна Державний університет телекомунікацій 136,48 160,55 224
76 Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 136,47 160,55 556
77 Державна Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 136,40 160,46 13
78 Приватна Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 136,18 160,20 10
79 Державна Херсонський державний університет 136,01 160,01 182
80 Державна Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 135,87 159,83 344
81 Державна Національний транспортний університет 135,69 159,63 296
82 Державна Житомирська політехніка 135,63 159,56 418
83 Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 135,60 159,52 568
84 Державна Державний університет економіки і технологій 135,47 159,37 92
85 Державна Херсонська державна морська академія 135,47 159,37 63
86 Комунальна Черкаська медична академія 135,29 159,15 37
87 Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 135,27 159,14 432
88 Державна Національний лісотехнічний університет України 135,22 159,08 208
89 Державна Київський національний університет технологій та дизайну 135,22 159,07 300
90 Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 135,15 158,99 479
91 Державна Національний університет водного господарства та природокористування 135,10 158,93 507
92 Державна Державний податковий університет 134,52 158,25 50
93 Комунальна Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж 134,48 158,20 10
94 Державна Черкаський державний технологічний університет 134,45 158,17 205
95 Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 134,12 157,77 350
96 Державна Хмельницький національний університет 133,99 157,63 423
97 Державна Харківська державна академія фізичної культури 133,93 157,56 125
98 Державна Національний університет "Чернігівська політехніка" 133,88 157,50 485
99 Державна Національний фармацевтичний університет 133,84 157,45 82
100 Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 133,60 157,17 1140
101 Комунальна Рівненська медична академія 133,56 157,12 55
102 Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 133,46 157,00 171
103 Державна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького 133,40 156,93 289
104 Державна Львівський національний університет природокористування 133,24 156,74 200
105 Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 132,87 156,31 516
106 Державна Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 132,68 156,09 69
107 Державна Льотна академія Національного авіаційного університету 132,68 156,09 74
108 Державна Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 132,60 156,00 270
109 Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 132,46 155,83 445
110 Державна Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка 132,28 155,62 300
111 Комунальна Балтський педагогічний фаховий коледж 132,27 155,60 5
112 Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 132,22 155,54 289
113 Державна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 132,16 155,47 253
114 Державна Харківський національний автомобільно-дорожній університет 132,05 155,35 462
115 Державна Національний університет харчових технологій 132,02 155,31 422
116 Державна Маріупольський державний університет 131,83 155,09 109
117 Державна Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 131,80 155,05 7
118 Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 131,53 154,73 133
119 Державна Рівненський державний гуманітарний університет 131,50 154,70 434
120 Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 131,50 154,69 161
121 Державна Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв 131,08 154,20 5
122 Державна Шосткинський інститут Сумського державного університету 130,98 154,09 31
123 Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 130,94 154,04 312
124 Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 130,83 153,91 164
125 Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 130,78 153,85 270
126 Державна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 130,76 153,82 331
127 Державна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 130,23 153,20 154
128 Державна Одеський державний аграрний університет 130,18 153,15 151
129 Державна Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 129,81 152,71 82
130 Державна Криворізький національний університет 129,81 152,71 373
131 Державна Український державний хіміко-технологічний університет 129,80 152,70 246
132 Державна Мукачівський державний університет 129,75 152,64 92
133 Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 129,63 152,50 267
134 Державна Одеський державний екологічний університет 129,62 152,49 38
135 Державна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 129,57 152,43 202
136 Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 129,54 152,40 518
137 Державна Одеський національний технологічний університет 129,43 152,26 209
138 Державна Нікопольський факультет Українського державного університету науки і технологій 129,35 152,17 10
139 Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 129,29 152,10 332
140 Державна Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства 128,94 151,69 36
141 Державна Український державний університет науки і технологій 128,93 151,68 295
142 Комунальна Житомирський медичний інститут 128,89 151,63 54
143 Державна Вінницький національний аграрний університет 128,89 151,62 243
144 Державна Харківська державна академія культури 128,62 151,31 136
145 Комунальна Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 128,59 151,27 128
146 Державна Полтавський державний аграрний університет 128,55 151,23 302
147 Комунальна Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж 128,51 151,18 51
148 Державна Державний університет інфраструктури та технологій 128,41 151,06 129
149 Державна Дніпровський державний аграрно-економічний університет 128,36 151,00 316
150 Державна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 128,31 150,95 250
151 Державна Донецький національний медичний університет 128,10 150,70 155
152 Державна Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 128,01 150,59 350
153 Комунальна Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського 127,76 150,30 9
154 Державна Білоцерківський національний аграрний університет 127,75 150,29 329
155 Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 127,68 150,21 146
156 Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 127,64 150,16 273
157 Державна Харківський національний університет будівництва та архітектури 127,53 150,03 147
158 Державна Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії 127,51 150,00 20
159 Державна Криворізький державний педагогічний університет 127,35 149,81 372
160 Державна Сумський національний аграрний університет 127,31 149,77 373
161 Державна Донбаська державна машинобудівна академія 127,28 149,73 132
162 Державна Уманський національний університет садівництва 127,28 149,73 220
163 Державна Донецький національний технічний університет 127,21 149,65 110
164 Комунальна Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка 126,75 149,11 32
165 Державна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 126,68 149,03 359
166 Державна Подільський державний університет 126,58 148,91 109
167 Державна Донбаський державний педагогічний університет 126,58 148,91 109
168 Державна Дніпровський державний технічний університет 126,58 148,91 96
169 Комунальна Ужгородський інститут культури і мистецтв 126,30 148,58 28
170 Державна Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 126,29 148,57 57
171 Державна Українська інженерно-педагогічна академія 126,04 148,27 112
172 Державна Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 125,94 148,16 114
173 Державна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 125,84 148,05 217
174 Комунальна Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 125,71 147,88 136
175 Державна Український державний університет залізничного транспорту 125,63 147,79 211
176 Державна Поліський національний університет 125,32 147,43 290
177 Державна Львівський інститут Українського державного університету науки і технологій 125,30 147,41 37
178 Державна Приазовський державний технічний університет 125,07 147,13 74
179 Державна Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 125,06 147,12 125
180 Комунальна Харківська гуманітарно-педагогічна академія 125,03 147,09 220
181 Державна Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ 125,00 147,05 14
182 Комунальна Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 124,68 146,68 138
183 Державна Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету 124,67 146,67 7
184 Комунальна Луцький педагогічний коледж 124,67 146,66 80
185 Державна Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 124,52 146,48 21
186 Державна Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 124,32 146,25 85
187 Державна Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 124,20 146,11 6
188 Державна Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 124,20 146,11 6
189 Державна Університет Григорія Сковороди в Переяславі 124,19 146,09 216
190 Приватна Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 124,10 145,99 33
191 Державна Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 123,97 145,84 23
192 Державна Державний біотехнологічний університет 123,91 145,76 673
193 Державна Миколаївський національний аграрний університет 123,57 145,36 302
194 Державна Бердянський державний педагогічний університет 123,53 145,32 133
195 Державна Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 123,02 144,73 11
196 Державна Донбаська національна академія будівництва і архітектури 122,04 143,57 44
197 Державна Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного хіміко-технологічного університету 120,83 142,14 14
198 Державна Київський фаховий коледж прикладних наук 120,59 141,87 5
199 Державна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 120,41 141,65 27
200 Державна Херсонський державний аграрно-економічний університет 120,29 141,51 153
201 Комунальна Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 120,22 141,43 21

Освіта.ua
16.02.2023

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев