Вступ.ОСВІТА.UA: Наивысший балл НМТ на контракт

Рейтинг заведений высшего образования по баллу сертификатов НМТ абитуриентов, поступивших на контракт в 2022 году

Вступ.ОСВІТА.UA: Наивысший балл НМТ на контракт

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг закладів вищої освіти на основі середнього бала НМТ абітурієнтів, яких у 2022 році зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Середній бал сертифікатів національного мультипредметного тесту розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

Оскільки кількість вступників на контракт до закладів вищої освіти значно відрізняється в різних закладах освіти, для розрахунку рейтингового бала та ранжування закладів у рейтингу застосовано коефіцієнт довіри до середнього бала НМТ (15% рейтингового бала). Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.

До рейтингу не включені заклади вищої освіти, до яких у 2022 році зараховано менше ніж 20 осіб на контракт, а також окремі структурні підрозділи вишів. Рейтинг включає 200 закладів вищої освіти, що мають найбільший рейтинговий показник.

Також до рейтингу не потрапили деякі мистецькі заклади вищої освіти, для вступу до яких абітурієнти проходили виключно творчі конкурси.

Під час складання рейтингу використані дані вступної кампанії 2022 року, отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс».

Дані в таблиці ранжовані за рейтинговим балом. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2022 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Бал НМТ на контракт»

Форма власності Назва закладу освіти Рейтинговий бал Середній бал НМТ на контракт Зараховано на контракт
1 Приватна Український католицький університет 160,17 184,01 433
2 Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 158,79 165,35 2337
3 Державна Національний університет "Львівська політехніка" 157,65 157,65 3178
4 Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 156,98 162,14 2504
5 Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 148,26 170,21 446
6 Державна Державний торговельно-економічний університет 148,04 153,18 2468
7 Державна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 147,03 156,87 1849
8 Приватна Університет "Київська школа економіки" 146,05 171,21 65
9 Державна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 145,11 159,55 1260
10 Державна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 144,27 152,32 2058
11 Державна Національний авіаційний університет 142,59 152,59 1789
12 Приватна АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ 141,72 166,17 61
13 Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 141,56 152,96 1599
14 Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 141,37 155,26 1282
15 Державна Львівська національна академія мистецтв 141,22 164,31 201
16 Державна Ужгородський національний університет 141,00 149,27 2004
17 Приватна Кропивницький інститут державного та муніципального управління 140,98 165,67 21
18 Державна Західноукраїнський національний університет 140,83 150,80 1777
19 Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 140,59 157,37 919
20 Державна Волинський національний університет імені Лесі Українки 138,48 152,98 1170
21 Державна Національний університет "Острозька академія" 138,16 158,25 489
22 Приватна Українсько-американський університет Конкордія 138,10 162,15 36
23 Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 137,55 153,18 1015
24 Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 137,53 153,37 989
25 Державна Київський національний лінгвістичний університет 137,24 156,80 535
26 Державна Національна академія внутрішніх справ 137,23 151,42 1193
27 Державна Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 137,16 149,24 1463
28 Державна Національна академія Служби безпеки України 136,87 159,19 207
29 Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 136,45 155,81 545
30 Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 136,17 156,22 458
31 Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 136,06 147,52 1532
32 Державна Житомирська політехніка 135,85 149,56 1236
33 Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 135,56 149,90 1152
34 Державна Університет митної справи та фінансів 135,44 150,65 1039
35 Приватна ІТ СТЕП Університет 135,24 158,54 64
36 Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 135,08 153,96 580
37 Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 134,90 152,59 721
38 Державна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 134,68 153,00 641
39 Державна Запорізький національний університет 134,68 147,28 1365
40 Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 134,60 150,61 925
41 Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 134,50 154,25 466
42 Державна Луцький національний технічний університет 133,83 147,67 1192
43 Приватна Київський університет культури 133,64 146,02 1381
44 Державна Івано-Франківський національний медичний університет 133,61 154,00 373
45 Державна Державний університет телекомунікацій 133,24 149,24 906
46 Приватна Львівський торговельно-економічний університет 133,12 151,58 597
47 Державна Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 133,04 148,88 924
48 Приватна Академія адвокатури України 132,85 156,08 24
49 Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 132,84 156,00 32
50 Державна Державний податковий університет 132,80 153,18 359
51 Державна Львівський державний університет внутрішніх справ 132,76 151,03 615
52 Приватна Харківський технологічний університет «ШАГ» 132,61 155,77 28
53 Державна Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 132,59 152,61 399
54 Державна Вінницький національний технічний університет 132,41 149,28 784
55 Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 132,13 149,56 709
56 Державна Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 132,04 154,87 55
57 Державна Київський національний університет технологій та дизайну 131,93 148,66 794
58 Державна Київський університет права Національної академії наук України 131,90 154,64 63
59 Державна Національний лісотехнічний університет України 131,84 147,87 882
60 Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 131,67 148,59 766
61 Комунальна Хмельницький університет управління та права 131,65 152,76 249
62 Державна Національний університет водного господарства та природокористування 131,61 148,71 742
63 Приватна Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 131,58 154,61 22
64 Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 131,56 151,12 436
65 Державна Буковинський державний медичний університет 131,54 152,43 275
66 Приватна Університет імені Альфреда Нобеля 131,45 151,87 329
67 Державна Одеський національний економічний університет 131,34 152,05 293
68 Приватна Університет Короля Данила 131,29 150,11 522
69 Приватна Одеський технологічний університет "ШАГ" 131,05 153,72 53
70 Державна Хмельницький національний університет 131,02 146,03 1001
71 Приватна Технічний університет "Метінвест політехніка" 130,86 152,68 150
72 Державна Одеський національний морський університет 130,86 149,26 565
73 Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 130,80 149,57 519
74 Приватна Європейський університет 130,63 147,64 736
75 Державна Херсонський державний університет 130,11 151,57 179
76 Державна Національний університет "Одеська політехніка" 130,07 147,52 672
77 Державна Сумський державний університет 130,04 149,72 393
78 Приватна Київський університет інтелектуальної власності та права Одеської юридичної академії 130,00 151,31 195
79 Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 129,95 147,08 711
80 Приватна Київський медичний університет 129,95 149,90 358
81 Державна Національний університет "Запорізька політехніка" 129,93 143,91 1120
82 Державна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького 129,89 148,86 478
83 Приватна Міжрегіональна Академія управління персоналом 129,88 147,16 691
84 Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 129,86 151,33 172
85 Державна Національний транспортний університет 129,85 146,50 769
86 Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 129,78 149,46 389
87 Державна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 129,57 147,16 645
88 Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 129,55 147,69 576
89 Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 129,38 150,59 194
90 Державна Українська академія друкарства 129,24 149,16 348
91 Державна Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка 129,16 148,69 395
92 Приватна Міжнародний гуманітарний університет 129,10 145,25 823
93 Державна Полтавський державний медичний університет 129,06 149,38 296
94 Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 129,00 147,11 570
95 Державна Харківський національний медичний університет 129,00 150,52 149
96 Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 128,99 148,17 435
97 Приватна Інститут екології економіки і права 128,89 151,39 29
98 Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 128,78 145,73 714
99 Державна Державний біотехнологічний університет 128,77 144,89 821
100 Державна Київський національний університет культури і мистецтв 128,68 148,62 336
101 Державна Одеський національний медичний університет 128,61 149,33 239
102 Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 128,50 148,04 382
103 Державна Національний університет "Чернігівська політехніка" 128,46 147,15 487
104 Державна Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 128,35 147,77 393
105 Державна Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 128,32 149,96 121
106 Державна Державний університет економіки і технологій 128,19 148,23 314
107 Державна Дніпровський державний медичний університет 128,09 148,57 258
108 Державна Одеський державний університет внутрішніх справ 127,94 147,22 403
109 Державна Донецький державний університет внутрішніх справ 127,68 149,08 137
110 Приватна Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 127,67 149,69 61
111 Державна Національний університет харчових технологій 127,60 147,16 362
112 Державна Національна академія статистики. обліку та аудиту 127,55 149,48 70
113 Приватна Український гуманітарний інститут 127,51 149,23 94
114 Державна Одеський національний технологічний університет 127,48 145,47 558
115 Державна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 127,46 146,57 415
116 Приватна Полтавський університет економіки і торгівлі 127,45 146,92 370
117 Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 127,36 147,51 284
118 Державна Поліський національний університет 127,22 144,34 665
119 Приватна Київський міжнародний університет 127,18 148,00 198
120 Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 127,15 147,15 298
121 Державна Національний університет фізичного виховання і спорту України 127,10 143,90 705
122 Державна Державний університет інфраструктури та технологій 127,09 145,37 513
123 Державна Маріупольський державний університет 127,07 148,95 66
124 Державна Білоцерківський національний аграрний університет 126,99 142,89 821
125 Приватна Дніпровський технологічний університет «ШАГ» 126,91 149,13 22
126 Державна Національний фармацевтичний університет 126,91 148,89 50
127 Державна Черкаський державний технологічний університет 126,86 145,91 412
128 Приватна Київський кооперативний інститут бізнесу і права 126,84 149,04 22
129 Державна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 126,77 148,44 85
130 Державна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 126,76 145,42 460
131 Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 126,75 146,99 261
132 Державна Харківський національний університет внутрішніх справ 126,70 145,15 485
133 Державна Український державний університет залізничного транспорту 126,70 144,67 546
134 Приватна Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 126,66 145,55 429
135 Державна Херсонський національний технічний університет 126,65 148,47 64
136 Державна Національний університет "Одеська морська академія" 126,57 147,35 190
137 Приватна Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 126,52 148,38 56
138 Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 126,49 146,58 275
139 Державна Луганський державний медичний університет 126,33 147,89 90
140 Державна Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 126,33 144,37 531
141 Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 126,29 144,23 543
142 Приватна Львівський медичний інститут 126,20 147,92 67
143 Державна Рівненський державний гуманітарний університет 126,19 146,05 297
144 Приватна Міжнародний європейський університет 126,15 147,96 54
145 Державна Харківська державна академія культури 126,12 147,97 50
146 Державна Запорізький державний медичний університет 126,08 146,65 206
147 Приватна Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 126,07 145,60 335
148 Державна Вінницький національний аграрний університет 126,01 142,43 735
149 Державна Полтавський державний аграрний університет 125,67 144,05 474
150 Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 125,65 146,17 203
151 Приватна Львівський інститут менеджменту 125,63 147,54 33
152 Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 125,57 146,32 174
153 Державна Криворізький національний університет 125,53 144,79 359
154 Приватна Університет економіки та права "КРОК" 125,45 145,55 253
155 Державна Львівський національний університет природокористування 125,29 143,22 525
156 Державна Український державний хіміко-технологічний університет 125,21 144,99 287
157 Комунальна Дніпровська академія неперервної освіти 125,19 147,00 35
158 Державна Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку 125,16 145,75 186
159 Державна Дніпровський державний аграрно-економічний університет 125,14 141,78 692
160 Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 125,08 143,31 483
161 Державна Українська інженерно-педагогічна академія 124,87 144,25 332
162 Державна Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 124,66 143,41 408
163 Державна Донецький національний технічний університет 124,62 145,95 82
164 Приватна Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини 124,57 146,25 37
165 Державна Криворізький державний педагогічний університет 124,52 144,56 241
166 Державна Мукачівський державний університет 124,51 142,54 497
167 Державна Донбаська державна машинобудівна академія 124,39 145,92 53
168 Комунальна Волинський медичний інститут 124,29 145,98 30
169 Державна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 124,24 141,84 549
170 Державна Сумський національний аграрний університет 124,15 141,54 576
171 Державна Харківський національний автомобільно-дорожній університет 124,12 142,72 417
172 Приватна Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 124,02 144,65 156
173 Державна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 124,01 142,59 418
174 Приватна Академія праці. соціальних відносин і туризму 123,92 145,01 97
175 Приватна Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 123,87 142,54 403
176 Державна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 123,86 144,84 109
177 Приватна Класичний приватний університет 123,78 142,87 348
178 Державна Донбаський державний педагогічний університет 123,60 144,81 74
179 Державна Академія Державної пенітенціарної служби 123,52 143,90 177
180 Державна Одеський державний аграрний університет 123,38 142,56 327
181 Державна Національний університет цивільного захисту України 123,36 143,86 160
182 Державна Київський Аграрний Університет Національної Академії Аграрних Наук України 123,34 144,72 49
183 Державна Університет менеджменту освіти 123,34 144,74 46
184 Державна Уманський національний університет садівництва 123,34 141,52 455
185 Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 123,31 143,30 222
186 Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 123,25 143,29 214
187 Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 122,90 143,49 138
188 Державна Український державний університет науки і технологій 122,88 142,66 240
189 Комунальна Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 122,83 144,28 29
190 Приватна Університет економіки і підприємництва 122,72 144,15 28
191 Державна Одеський державний екологічний університет 122,68 143,63 88
192 Державна Університет Григорія Сковороди в Переяславі 122,67 140,03 552
193 Приватна Буковинський університет 122,64 143,84 55
194 Державна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 122,63 142,47 227
195 Державна Херсонський державний аграрно-економічний університет 122,60 142,96 160
196 Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 122,56 142,01 275
197 Державна Донецький національний медичний університет 122,53 143,89 32
198 Приватна Київський університет ринкових відносин 122,41 143,76 31
199 Державна Миколаївський національний аграрний університет 122,32 141,74 275
200 Приватна Дніпровський гуманітарний університет 122,02 142,31 158

 

Освіта.ua
16.02.2023

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев