Для самостоятельного редактирования информации зарегистрируйтесь на сайте.
После этого подайте заявку на редактирование.

  

Отправить вопрос в учебное заведение:

Введите ваше имя, email и (или) телефон, чтобы получить ответ.


  

  

  Ваш запрос будет отправлен на электронную почту учебного заведения.
Освита.ua не несет ответственности за оперативность и качество ответа на ваш вопрос.


Демократический Альянс 044 259-72-33
03150, г. Киев, ул. Горького, 95
http://www.dem-alliance.org

Демократический Альянс

Демократичний Альянс є всеукраїнською молодіжною громадською організацією, яка об'єднує молодь більшості регіонів України.

Місія організації: Формування на засадах християнської-демократії нової, відповідальної, патріотично-орієнтованої громадсько-політичної еліти країни шляхом створення умов для розвитку, вдосконалення і реалізації молоді на користь українського народу.

Основною метою діяльності Демократичного Альянсу є всебічна реалізація молодими людьми своїх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах християнсько-демократичної ідеології.

Основними завданнями організації є:

  • поширення в суспільстві ідей християнської демократії;
  • створення сприятливих умов для всебічного розвитку та вираження індивідуальності молодої людини на засадах християнської етики;
  • підвищення громадської активності та патріотизму молоді;
  • здійснення просвітницької діяльності;
  • відродження та популяризація української культурної спадщини;
  • пропаганда здорового способу життя;
  • сприяння встановленню релігійного миру в Україні;
  • сприяння діяльності політичних сил України, що відстоюють ідею реалізації державної політики на засадах християнської демократії;
  • розвиток міжнародної співпраці з християнсько-демократичними та іншими організаціями Європи та світу.

По материалам: Освіта.ua
Обновлено: 02.12.2009