Для самостоятельного редактирования информации зарегистрируйтесь на сайте.
После этого подайте заявку на редактирование.

  

Отправить вопрос в учебное заведение:

Введите ваше имя, email и (или) телефон, чтобы получить ответ.


  

  

  Ваш запрос будет отправлен на электронную почту учебного заведения.
Освита.ua не несет ответственности за оперативность и качество ответа на ваш вопрос.


Інформаційно-пошукова система "Вступ.ОСВІТА.UA" (044) 200-28-38
http://vstup.osvita.ua

Інформаційно-пошукова система "Вступ.ОСВІТА.UA"

Інформаційна система «Вступ.ОСВІТА.UA» розміщена за постійною адресою vstup.osvita.ua та адмініструється редакцією освітнього ресурсу Освіта.ua.

Інформація, що розміщена на сайті інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» отримана з Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО) на підставі укладених договорів із Державним підприємством «Інфоресурс», що є розпорядником ЄДЕБО.

Інформаційна система «Вступ.ОСВІТА.UA» здійснює інформування широкої громадськості про перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти під час проведення вступної кампанії з метою забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до закладів вищої освіти.

Також сайт створений з метою інформування абітурієнтів, їх батьків, освітніх експертів та інших зацікавлених осіб про умови вступу до закладів вищої освіти України та надання статистичної інформації про результати вступу до закладів вищої освіти у минулих роках.

На сайті розміщується інформація про всі діючі заклади вищої освіти в Україні, які здійснюють прийом абітурієнтів на навчання для здобуття ступеня молодшого спеціаліста, бакалавра або магістра.

По кожному закладу вищої освіти надається контактна інформація, інформація про спеціальності та освітні програми за якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів. Інформація включає дані про конкурсні предмети, ліцензійні обсяги, обсяги державного замовлення та інше.

По материалам: Освіта.ua
Обновлено: 16.02.2018