Для самостоятельного редактирования информации зарегистрируйтесь на сайте.
После этого подайте заявку на редактирование.

  

Отправить вопрос в учебное заведение:

Введите ваше имя, email и (или) телефон, чтобы получить ответ.


  

  

  Ваш запрос будет отправлен на электронную почту учебного заведения.
Освита.ua не несет ответственности за оперативность и качество ответа на ваш вопрос.


Институт инновационных технологий и содержания образования Министерство образования и науки Украины (044) 417-81-81; 417-81-87
04070, г. Киев, ул. Сагайдачного, 37
http://www.iitzo.gov.ua

Институт инновационных технологий и содержания образования Министерство образования и науки Украины

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти є провідною державною науково-методичною установою. Головне завдання Інституту полягає в реалізації державної політики в галузі освіти щодо задоволення її потреб у науково-методичному забезпеченні, удосконаленні змісту і методів навчання та виховання молодого покоління на всіх рівнях і в усіх ланках національної системи безперервної освіти.

Згідно з концептуальними засадами модернізації освіти в Україні діяльність Інституту спрямована на розробку та визначення державних стандартів освіти для різних її рівнів (дошкільна, загальна середня, професійно-технічна, вища та післядипломна), проведення експертизи та сертифікації сучасних дидактичних засобів навчання і шкільного обладнання, комп'ютеризації освіти і впровадження нових інформаційних технологій в навчально-виховний процес, запровадження сучасних методів і засобів автоматизованого управління закладами освіти та інформаційно-телекомунікаційне забезпечення їхнього функціонування.

Однією із найважливіших функцій Інституту - є організація видання навчально-методичної літератури для різних типів навчальних закладів України, їх експериментальна апробація та експертиза, забезпечення навчального процесу новим поколінням підручників та посібників.

По материалам: Освіта.ua
Обновлено: 14.07.2009