Для самостоятельного редактирования информации зарегистрируйтесь на сайте.
После этого подайте заявку на редактирование.

  

Отправить вопрос в учебное заведение:

Введите ваше имя, email и (или) телефон, чтобы получить ответ.


  

  

  Ваш запрос будет отправлен на электронную почту учебного заведения.
Освита.ua не несет ответственности за оперативность и качество ответа на ваш вопрос.


Общественная организация "Освітянська трибуна" (096) 319-77-50, Рогова Віра Борисівна
http://osvitatribuna.at.ua

Общественная организация "Освітянська трибуна"

Метою створення громадської організації "Освітянська трибуна" є консолідація освітянських кіл області навколо вирішення проблем галузі в цілому і конкретних проблем окремих освітян.

Ідеологічно ГО нагадує по своїй формі галузеву профспілку, але є більш дієвою. В структурі ГО працює юридична група, з надання правничої допомоги освітянам (спектр дуже широкий: від вирішення господарських спорів закладів освіти, до надання правничої допомоги окремим освітянам у питаннях оформлення житла, отримання позик, реєстрації майнових і немайнових прав, в судах тощо).

ГО проводить профільні конференції з освітянських проблем, продукує і на безплатній основі поширює методичні матеріали, бере участь в освітянських нарадах, що їх проводять органи влади, а також (за потребою) бере участь в політичному житті області та країни.

Окремим підрозділом ГО є рада батьківських комітетів області. Члени ГО заохочують батьків до співпраці з закладами освіти, а також продукують методичну літературу для них.

Фінансується ГО за рахунок членських внесків та донорських коштів.

За своїм змістом позиція ГО достатньо конструктивна і не налаштована на конфлікт. Однак, ГО слід розглядати і як певний засіб впливу на владу.

По материалам: Освіта.ua
Обновлено: 09.07.2009