Для самостоятельного редактирования информации зарегистрируйтесь на сайте.
После этого подайте заявку на редактирование.

  

Отправить вопрос в учебное заведение:

Введите ваше имя, email и (или) телефон, чтобы получить ответ.


  

  

  Ваш запрос будет отправлен на электронную почту учебного заведения.
Освита.ua не несет ответственности за оперативность и качество ответа на ваш вопрос.


ВМОО "Украинская ассоциация студенческого самоуправления" http://uass.org.ua

ВМОО "Украинская ассоциация студенческого самоуправления"

Українська асоціація студентського самоврядування (УАСС) - незалежний та демократичний національний студентський союз, який на добровільних засадах об'єднує органи самоврядування студентів і аспірантів, студентські громадські організації, студентські клуби та наукові товариства, що діють у вищих навчальних закладах України, а також окремих активних студентів з метою захисту прав та представництва інтересів української студентської громади на національному й міжнародному рівнях.

УАСС засновано 24 листопада 2002 року та зареєстровано Міністерством юстиції України 26 вересня 2003 року як всеукраїнську молодіжну громадську організацію.

Діяльність УАСС охоплює широке коло питань, які становлять інтерес для студентства, зокрема якість освіти, умови життя у гуртожитках, правову підтримку та оздоровлення студентів, інформування студентів про міжнародні програми академічних обмінів та можливості неформальної освіти в Україні й закордоном, участь студентів і аспірантів в діяльності колегіальних органів управління вузами тощо.

Основними відмінностями УАСС від інших студентських громадських організацій та консультативно-дорадчих утворень, які формуються зі студентів і аспірантів та діють при різних органах державної влади й місцевого самоврядування, є:

  • повністю незалежний характер Асоціації, її підконтрольність лише і виключно студентам. УАСС не знаходиться ні в кого "на побігеньках", не отримує завдань ні від кого, крім власних членів, і може захищати інтереси студентів не зважаючи на те, чиї саме дії їм суперечать;
  • демократичний внутрішній устрій, заснований на системі "стримувань і противаг" та діючій системі внутрішніх регламентних норм, за якого ніхто не має ні монополії на істину, ні можливості "творити, що заманеться" без огляду на інтереси інших;
  • принцип "консенсуальної демократії", закладений у Статуті Асоціації, який передбачає спрямованість усіх її організаційних процедур на прийняття рішень на основі максимального врахування інтересів і позицій усіх її членів.

По материалам: Освіта.ua
Обновлено: 06.07.2009