Для самостоятельного редактирования информации зарегистрируйтесь на сайте.
После этого подайте заявку на редактирование.

  

Отправить вопрос в учебное заведение:

Введите ваше имя, email и (или) телефон, чтобы получить ответ.


  

  

  Ваш запрос будет отправлен на электронную почту учебного заведения.
Освита.ua не несет ответственности за оперативность и качество ответа на ваш вопрос.


Всеукраинский студенческий совет при Министерстве образования и науки 067 327 80 67
http://studrada.info

Всеукраинский студенческий совет при Министерстве образования и науки

Всеукраїнська студентська рада (ВСР) є добровільним об'єднанням органів студентського самоврядування, консультативно-дорадчим колегіальним органом при Міністерстві освіти і науки України, утвореним з метою сприяння розвитку студентського самоврядування, більш повного врахування інтересів студентської молоді при виробленні та реалізації політики України у сферах вищої освіти, соціального становлення та розвитку студентської молоді, налагодження конструктивної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування і органами студентського самоврядування навчальних закладів України. Всеукраїнська студентська рада ставить на меті забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їхніх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника.

У результаті діяльності ВСР максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного студента. У зв'язку з цим зростає роль студентських організацій в процес управління освітою.

До ВСР входять близько 300 ОСС ВНЗ України. Рада складається з конференції, регіональних зібрань, колегії та секретаріату.

По материалам: Освіта.ua
Обновлено: 06.07.2009