Для самостоятельного редактирования информации зарегистрируйтесь на сайте.
После этого подайте заявку на редактирование.

  

Отправить вопрос в учебное заведение:

Введите ваше имя, email и (или) телефон, чтобы получить ответ.


  

  

  Ваш запрос будет отправлен на электронную почту учебного заведения.
Освита.ua не несет ответственности за оперативность и качество ответа на ваш вопрос.


Академия педагогических наук Украины (044) 226-31-80
04053, г. Киев, ул. Артема, 52-А
http://www.apsu.org.ua

Академия педагогических наук Украины

Академія педагогічних наук України як вища галузева державна наукова установа була створена в 1992 році (Указ Президента України від 4 березня 1992 р. та постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р.). 24 лютого 2010 року Академії надано статус національної (Указ ПрезидентаУкраїни №258/2010 від 24.02.2010 року)

Загальна чисельність членів АПН становить 155 чол., з них 63 дійсний член і 92 член-кореспондент; 30 іноземних членів.

Президентом Академії є академік НАН і АПН України Кремень В.Г., першим віце-президентом - академік Мадзігон В.М., віце-президентом - академік Савченко О.Я., головним ученим секретарем - академік Ляшенко О.І.

Наукові структури Академії об'єднано у п'ять відділень:

 • теорії та історії педагогіки ( академік-секретар Сухомлинська О.В.);
 • дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті (академік-секретар Бібік Н.М.);
 • психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар Максименко С.Д.);
 • педагогіки і психології вищої школи (академік-секретар Євтух М.Б.);
 • педагогіки і психології професійно-технічної освіти (академік-секретар Ничкало Н.Г.).

У складі Академії функціонують 9 науково-дослідних інститутів, 2 вищі навчальні заклади післядипломної освіти, 6 центрів: Інститут педагогіки, Інститут психології ім.Г.С.Костюка, Інститут проблем виховання, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих , Інститут спеціальної педагогіки, Інститут соціальної та політичної психології, Інститут вищої освіти, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут професійно-технічної освіти, Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників, Український науково-методичний центр практичної і соціальної психології, Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти, Південний і Східний наукові центри, Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти, Науково-методичний центр «Українська етнопедагогіка і народознавство» (м.Івано-Франківськ), Кримський науково-методичний центр управління освітою (м.Сімферополь), Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського, Педагогічний музей України.

У наукових підрозділах працює більше 1185 науковців, з них 181 доктор і 502 кандидати наук. Експериментальними майданчиками Академії є школи, дошкільні та позашкільні заклади, професійні училища, інститути та університети, зокрема, Авторська (М.П.Гузика) школа-комплекс №3 м.Южного Одеської обл., Саксаганський природничо-науковий ліцей м.Кривого Рога (директор чл.-кор. АПН А.І.Сологуб ) та ін.

При Президії АПН функціонує рада з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології.

АПН бере активну участь у розробці законодавчої і нормативної бази функціонування освіти, створенні концепцій розвитку загальноосвітньої, професійної і вищої школи.

Основними завданнями Академії на сучасному етапі є:

 • опрацювання нової філософії освіти; розробка державних стандартів і системи оцінки якості освіти на різних рівнях; створення теорії цілісного розвитку особистості; опрацювання методології і теорії змісту освіти та процесу навчання в різних типах навчальних закладів;
 • обґрунтування цілей і цінностей національної системи освіти і виховання;
 • створення підручників і навчальних посібників нового покоління;
 • розробка прогресивних технологій педагогічної діяльності;
 • інформатизація і комп'ютеризація навчального процесу;
 • дослідження актуальних проблем загальної, дитячої та педагогічної психології;
 • комплексний аналіз соціальної ситуації психічного та особистісного розвитку дітей і молоді та ін.

Значна увага приділяється підготовці науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, які функціонують в усіх інститутах Академії. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів здійснюється в 10 підвідомчих інститутах за всіма спеціальностями в галузі педагогічних і психологічних наук, а також з окремих спеціальностей філософії.

Національна академія педагогічних наук тісно співпрацює зі спорідненими науковими структурами Національної академії наук та галузевих академій, встановлює і поновлює контакти з науковими установами країн СНД та інших зарубіжних країн (Болгарії, Греції, Німеччини, Словаччини, Сербії, Канади, Польщі, Румунії, Франції, Китаю та ін.). З метою інтеграції України у європейську та світову систему освіти, педагогічну і психологічну науку налагоджено співробітництво з ЮНЕСКО, Радою Європи, іншими міжнародними організаціями.

По материалам: Освіта.ua
Обновлено: 06.07.2009