Для самостоятельного редактирования информации зарегистрируйтесь на сайте.
После этого подайте заявку на редактирование.

  

Отправить вопрос в учебное заведение:

Введите ваше имя, email и (или) телефон, чтобы получить ответ.


  

  

  Ваш запрос будет отправлен на электронную почту учебного заведения.
Освита.ua не несет ответственности за оперативность и качество ответа на ваш вопрос.


Всеукраинский фонд "Крок за кроком" (044) 531 1276
г. Киев, ул. Пушкинская 9, оф.4
http://ussf.kiev.ua

Всеукраинский фонд "Крок за кроком"

Всеукраїнський фонд "Крок за кроком" - всеукраїнська благодійна організація, заснована Міжнародним фондом "Відродження" (Київ, Україна) та Міжнародним центром розвитку дитини (Вашингтон, США) 15 червня 1999 р.

Всеукраїнський фонд "Крок за кроком" створено у 1999 році на базі Програми "Крок за кроком" Міжнародного фонду "Відродження", яка діяла в Україні з 1994 року по 1999 рік за підтримки Інституту Відкритого Суспільства (Нью-Йорк) та Міжнародного центру розвитку дитини (Вашингтон). Метою програми було впровадження демократичних практик в систему дошкільної освіти. У 1996 році програма поширила свою діяльність на початкову ланку освіти завдяки бажанню батьків дітей, які були залучені до програми, а також позитивним результатам оцінки (Міністерство освіти України, Інститут психології АПН України, Бостонський центр розвитку освіти). У 1996 році програма поширила також свої види діяльності на залучення дітей з особливими потребами та дітей національних меншин до загальноосвітніх закладів.

З 1999 року ВФ "Крок за кроком" є національним членом Міжнародної асоціації "Крок за кроком", Нідерланди (International Step by Step Association).

У 2003 році ВФ "Крок за кроком" отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на проведення курсів підвищення кваліфікації в галузі інноваційної освіти для вихователів та керівників дошкільних закладів освіти, вчителів та керівників загальноосвітніх закладів, викладачів вищих педагогічних закладів освіти.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком" - сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, включаючи дітей з особливими потребами; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.

По материалам: Освіта.ua
Обновлено: 26.06.2009