Для самостоятельного редактирования информации зарегистрируйтесь на сайте.
После этого подайте заявку на редактирование.

  

Отправить вопрос в учебное заведение:

Введите ваше имя, email и (или) телефон, чтобы получить ответ.


  

  

  Ваш запрос будет отправлен на электронную почту учебного заведения.
Освита.ua не несет ответственности за оперативность и качество ответа на ваш вопрос.


Технологический колледж ДГАУ (0567) 45-32-01; (0563) 71-56-13
г. Днепр, пр. Д. Яворницкого, 76  (карта)

информация подтверждена

Технологический колледж ДГАУ

Технологічний коледж ДДАЕУ створений у 1930 році і є одним із найстаріших навчальних закладів країни, що понад 85 років готує висококваліфікованих техніків-технологів і бухгалтерів для однієї з найбільш розвинутих і перспективних галузей народного господарства України – харчової та переробної промисловостей.
Навчання в ТКДДАЕУ здійснюється за денною і заочною формами навчання.
Освітня діяльність пов’язана з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста здійснюється на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України та сертифікатів за такими ОПП:
- «Зберігання і переробка зерна» (серія НД-І №0476388 від 03.07.15 р.);
- «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» (серія НД-І №0484193 від 22.05.17 р.).
6.030509 «Облік і аудит»;
- «Бухгалтерський облік» (серія НД-І № 0476387 від 03.07.15 р.).

Технологический колледж ДГАУ проводит подготовку по следующим направлениям:

  • Производство и технологии

    • Пищевые технологии

По материалам: Освіта.ua
Обновлено: 05.10.2017