Для самостоятельного редактирования информации зарегистрируйтесь на сайте.
После этого подайте заявку на редактирование.

  

Отправить вопрос в учебное заведение:

Введите ваше имя, email и (или) телефон, чтобы получить ответ.


  

  

  



Ваш запрос будет отправлен на электронную почту учебного заведения.
Освита.ua не несет ответственности за оперативность и качество ответа на ваш вопрос.


Львівський коледж "Інфокомунікації" Національного університету "Львівська політехніка" (032) 260-32-09, (032) 260-32-10
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7  (карта)
http://www.vsp-lki.lviv.ua/

информация подтверждена

Львівський коледж "Інфокомунікації" Національного університету "Львівська політехніка"

Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка» є державним навчальним закладом, який здійснює підготовку молодших спеціалістів за такими спеціальностями:
 «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізації «Обслуговування обладнання підприємств зв’язку» та «Організація та експлуатація поштового зв’язку»);
 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
Випускники коледжу мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном в Національного університету «Львівська політехніка».
Також навчальний заклад проводить підготовку кваліфікованих робітників за спорідненими професіями.
У коледжі сформовано відповідний кадровий потенціал та створено належну навчально-методичну базу. Студенти коледжу мають всі умови для змістовного проведення дозвілля.
Випускники навчального закладу орієнтовані працювати в адміністративних, кадрових та діловодних службах різних підприємств, телекомунікаційних компаніях та підприємствах зв’язку різного профілю та форм власності.

По материалам: Освіта.ua
Обновлено: 05.05.2017