Для самостоятельного редактирования информации зарегистрируйтесь на сайте.
После этого подайте заявку на редактирование.

  

Отправить вопрос в учебное заведение:

Введите ваше имя, email и (или) телефон, чтобы получить ответ.


  

  

  Ваш запрос будет отправлен на электронную почту учебного заведения.
Освита.ua не несет ответственности за оперативность и качество ответа на ваш вопрос.


Медицинское училище "Медик" (032) 237-97-76, 237-97-80, (067) 670-21-24, (095)287-21-24
г. Львов, ул. Полищука, 76  (карта)
http://www.medyk.lviv.ua

информация подтверждена

Медицинское училище "Медик"

ООО "Медицинское училище "Медик" - высшее учебное заведение I-II уровней аккредитации

Історія училища розпочалася з 1991 року, коли за погодженням Міністерства охорони здоров’я України (лист від 19.09. 1991 р. № 10.0109- 55/44) здійснено перший набір студентів на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю "Сестринська справа" з вечірньою формою навчання.

Починаючи з 1992 року підготовка спеціалістів здійснювалась вже за трьома спеціальностями:

 • "Сестринська справа",
 • "Акушерська справа",
 • "Стоматологія ортопедична".

Згідно ухвали колегії Міністерства Освіти України від 5 листопада 1992 року внесено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за № 00230. Починаючи з 1995 року в училищі навчання проводиться тільки за денною формою. Протягом 1993–1995 рр. всі спеціальності училища ліцензовані та акредитовані і рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії медичне училище визнано акредитованим навчальним закладом за І-им рівнем.

У 1997 р. Міністерством освіти України дано дозвіл на організацію і проведення підготовки молодших спеціалістів на базі БЗСО за акредитованими спеціальностями в об’ємі ліцензованого обсягу. В 1999 році створені філії ТзОВ "Медичне училище "Медик" в м. Дрогобич та м. Ужгород.

У 2011 році навчальний заклад пройшов чергову акредитацію і підтвердив право на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з отриманням неповної вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст) з напряму 1201 Медицина за спеціальностями:

 • "Акушерська справа"
 • "Сестринська справа"
 • "Стоматологія ортопедична".

Медицинское училище "Медик" проводит подготовку по следующим направлениям:

 • Здравоохранение

  • Стоматология
  • Медицина
  • Медсестринство

По материалам: Освіта.ua
Обновлено: 27.03.2023