Для самостоятельного редактирования информации зарегистрируйтесь на сайте.
После этого подайте заявку на редактирование.

  

Отправить вопрос в учебное заведение:

Введите ваше имя, email и (или) телефон, чтобы получить ответ.


  

  

  Ваш запрос будет отправлен на электронную почту учебного заведения.
Освита.ua не несет ответственности за оперативность и качество ответа на ваш вопрос.


Киевский профессиональный колледж связи (044) 234-85-88
г. Киев, ул. Леонтовича 11  (карта)
http://kkz.net.ua

информация подтверждена

Киевский профессиональный колледж связи

Киевский профессиональный колледж связи является учреждением профессионального предвысшего образования. Основной целью деятельности Профессионального колледжа является подготовка специалистов по образовательно-профессиональной степени «профессиональный младший бакалавр» на основе базового и полного общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования. Аккредитованный по образовательно-профессиональным программам Профессиональный колледж имеет право выдавать диплом по образовательно-профессиональной степени «профессиональный младший бакалавр» и уровню высшего образования «бакалавр».

Загальна інформація

Коледж (технікум) зв’язку засновано 1921 року народним комітетом освіти України. Наказом Міністерства зв’язку СРСР №169 від 24 квітня 1991 року політехнікум зв’язку був переведений у вищий професійний навчальний заклад з назвою "Київський коледж зв’язку". У 2020 році, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 року № 484, коледж включено до переліку закладів, що виконують загальнодержавні функції. Відповідно розпочато роботу по реалізації державної політики з підготовки фахівців для створення та впровадження цифрових технологій в усі сфери життя, державного сектору та бізнесу (Інтернет речей, роботизація та кіберсистеми, штучний інтелект, великі дані, безпаперові технології, адитивні технології (3D-друк), хмарні та туманні обчислення, безпілотні та мобільні технології, біометричні, квантові технології, технології ідентифікації, блокчейн тощо).В 2021 році коледж відсвяткував своє 100-річчя!

За свою історію коледжем підготовлено понад 80000 фахівців галузі зв’язку і близько 1200 спеціалістів на відділенні іноземних студентів. Протягом всього періоду існування коледжу вдосконалювалась педагогічна майстерність викладачів, запроваджувались нові технології навчання, накопичувався навчальний потенціал, поліпшувалася матеріально-технічна база. Протягом багатьох років коледж підтримує дружні відносини з вищою школою Німецького Телекому в м. Лейпціг і веде роботи з інтеграції в міжнародні програми освіти. Коледж відкритий для співробітництва і радий зустрічі з новими студентами, колегами, друзями.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

На основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

073 - Менеджмент, освітня програма: Менеджмент сфери інфокомунікацій
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма:
Мережеві технології в економіці та підприємництві
121 – Інженерія програмного забезпечення, освітня програма: Розробка програмного
забезпечення
123 – Комп’ютерна інженерія, освітня програма: Комп’ютерні системи та мережі
125 – Кібербезпека, освітня програма: Безпека інформаційно-комунікаційних систем
172 – Телекомунікації та радіотехніка, освітні програми: Інфокомунікаційні системи та
мережі, мобільні інфокомунікації та системи радіодоступу, поштові та логістичні системи
та мережі.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

На базі повної загальної середньої освіти (11 класів)

073 - Менеджмент, освітня програма: Менеджмент сфери інфокомунікацій
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма:
Мережеві технології в економіці та підприємництві
123 – Комп’ютерна інженерія, освітня програма: Комп’ютерні системи та мережі
172 – Телекомунікації та радіотехніка, освітні програми: Телекомунікації та
радіотехніка, поштові та логістичні системи та мережі.

 

Забезпечення навчального процесу

Для забезпечення навчального процесу та підвищення якості практичної підготовки фахівців зв’язку у коледжі створено 41 лабораторію, 17 кабінетів.

Деякі лабораторії унікальні. Серед них:

 • комплекс лабораторій систем та ліній передачі;
 • лабораторія волоконно-оптичних ліній зв’язку;
 • лабораторії телевізійної техніки, антенно-фідерних і передавальних пристроїв;
 • лабораторія систем мобільного зв’язку;
 • навчальний полігон поштового зв’язку;
 • лабораторія з ремонту комп’ютерної техніки.

Сьогодні до послуг студентів чисельні комп’ютерні класи, об’єднані локальною мережею з можливістю виходу до Інтернету. У коледжі працює електронна бібліотека та читальний зал, філія якого є і в гуртожитку. 2005 року створена лабораторія інноваційних технологій та змісту освіти. Упродовж останніх років коледж активно співпрацює з Міністерство освіти і науки України та його підрозділами. Коледж є базовим вищим навчальним закладом з підготовки Державних стандартів освіти напряму "Телекомунікації". Адміністрація та викладачі коледжу беруть активну участь у діяльності Ради директорів та міських методичних об’єднань вищих навчальних закладів 1-2-го рівнів акредитації.

На базі коледжу проводяться широкомасштабні заходи, організовані Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти, Радою директорів та іншими організаціями Міністерства освіти і науки України.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Коледж підтримує зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами України. Викладачі коледжу залучаються до читання лекцій та проведення практичних занять у провідних навчальних закладах м. Києва.

Протягом всього періоду навчання адміністрація та педагогічний колектив коледжу велику увагу приділяють вихованню особистості та формуванню здорового способу життя.

Студенти коледжу беруть активну участь в усіх заходах, які проводяться на міському та галузевому рівнях. Особливу популярність у студентів мають заходи, які проводяться клубами "Юність" і "Патріот". Серед них:

 • конкурс сучасної студентської пісні;
 • конкурс-огляд художньої самодіяльності "Дебют першокурсника";
 • конкурс студентських відео кліпів тощо.

Партнерські відносини коледжу з європейськими навчальними закладами. В останні роки партнерські відносини коледжу з європейськими навчальними закладами набули якісно нового рівня. Щорічно групи студентів коледжу проходять навчальні модулі та виконують дипломні проекти в Інституті телекомунікацій німецького акціонерного товариства "Дойче Телеком" в м. Лейпциг. Шестеро з них після закінчення коледжу були запрошені до цього навчального закладу для продовження навчання.

Співпраця з відомими європейськими закладами освіти дозволяє краще уявити перспективи подальшого розвитку галузі зв’язку, використати у навчальному процесі позитивний досвід німецьких і російських колег, ознайомитися з передовою технікою та технологіями, підготувати студентів до співпраці у рамках європейської спільноти, підвищити престижність навчання у самому коледжі.

 

Киевский профессиональный колледж связи проводит подготовку по следующим направлениям:

 • Управление и администрирование

  • Менеджмент
 • Информационные технологии

  • Инженерия программного обеспечения
  • Компьютерная инженерия
  • Кибербезопасность
 • Социальные и поведенческие науки

  • Экономика
 • Электроника и телекоммуникации

  • Телекоммуникации и радиотехника

По материалам: Освіта.ua
Обновлено: 17.10.2022