Как включить журнал в базу данных Scopus?

Включение журналов в Scopus возможно при условии соблюдения требований к качеству публикаций и соответствия международным стандартам

Как включить журнал в базу данных Scopus?

Входження наукових журналів до цієї наукометричної бази можливе лише за умови дотримання досить жорстких вимог як щодо якості публікацій, так і до якості самих журналів, а також їх відповідності міжнародним стандартам. Відбір здійснюється поетапно, шляхом перевірки журналу на відповідність сукупності критеріїв, які дозволяють оцінити журнал за вимогами міжнародного рівня.

Для того, щоб науковий журнал був включений до бази даних Scopus, він повинен пройти доволі непростий двоступеневий процес оцінювання.

На першому етапі журнал перевіряється на його відповідність мінімальним критеріям придатності. 

Другий етап полягає в оцінці якості журналу, яку проводить спеціальна незалежна експертна група, так звана Content Selection and Advisory Board (CSAB).

Якими є мінімальні критерії придатності журналу?

Мінімальними критеріями, яким повинен відповідати науковий журнал для його включення до наукометричної бази Scopus, такі.


Вміст, що публікується, проходить через процес рецензування, який чітко описаний і доступний для загального ознайомлення.

Процес рецензування статей повинен бути прозорим і зрозумілим, однаковим для всіх авторів незалежно від наукових ступенів і вчених звань. Це означає, що журнал повинен уніфікувати та чітко окреслити його, а інформацію про нього потрібно оприлюднити на сайті видання, для того, щоб кожен зацікавлений опублікувати в журналі статтю міг ознайомитися з його порядком та особливостями.

Рецензування може відбуватися різними способами: двостороннє сліпе, одностороннє сліпе, відкрите. Мінімальна кількість рецензентів для однієї статті – два профільні фахівці.

Найбільш об’єктивним є двостороннє сліпе рецензування (Double-Blind Peer Review), яке полягає в тому, що рецензенту не розкриваються особисті дані автора / авторів, а автору / авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

При оцінці журналу за цим критерієм може братися до уваги низький відсоток статей, які повертають авторам. Це може свідчити про низьку якість статей, оскільки журнал, який повертає 5-10 % статей авторам, скоріш за все, публікує практично будь-які рукописи, пропоновані авторами. 


Журнал повинен мати графік публікації та дотримуватися його.

Дотримання графіку публікацій є важливим критерієм для включення журналу в Scopus. Видання, яке порушує графік виходу і число випусків на рік, не може вважатися періодичним і зараховується до категорії нерегулярних видань. Постійні порушення також можуть свідчити про нестабільність стану видання, невизначеність його політики, брак авторів тощо.


ISSN журналу повинен бути зареєстрованим у ISSN International Centre (якщо журнал має друковану та електронну версії, то для кожної має бути окремий ISSN).

Якщо журнал не має ISSN, то в міжнародних наукометричних базах він не визнається періодичним виданням. Цей ідентифікатор повинен зазначатися на титульній сторінці журналу та міститися в описі журналу на головній сторінці веб-сайту. Обов’язковим є отримання в ISSN-центрі окремого ISSN на електронну версію журналу. Використання одного коду для паперової та електронної версії журналу матиме наслідком відмову в реєстрації у базі даних Scopus. 


Анотації, ключові слова та заголовки повинні бути доступні англійською мовою.


Журнал повинен мати веб-сайт, де можна легко знайти інформацію для читачів, авторів, рецензентів та редакторів.

Для позитивної оцінки сайт журналу має бути якісним та інформативним. Там повинні бути розміщені: опис редакційної політики журналу (зокрема, її цілі та завдання); архіви (як мінімум за 2 роки до моменту подання заявки в Scopus) і поточні випуски журналу (у відкритому або обмеженому доступі); інформація про головного редактора, структуру і склад редакційної колегії та міжнародної консультативної ради; докладні інструкції для авторів; опис процедури рецензування, інструкція щодо рецензування та доступний для завантаження бланк рецензії; інші важливі відомості про журнал. Сайт журналу повинен бути доступним англійською та національною мовою видання.


Доступ до вмісту журналу повинен бути в онлайн-режимі.


Посилання повинні бути представлені латиницею (інші алфавіти потребують транслітерації на латиницю).


Публікаційна етика та заява про недобросовісність повинні бути загальнодоступними та містити інформацію, що стосується всіх сторін, які беруть участь у розробці журналу (автори, рецензенти, редактори тощо).

Як проводиться оцінка журналу експертом?

Якщо журнал відповідає вищезазначеним критеріям, він переходить до другого етапу процесу оцінювання, який проводить член Content Selection Advisory Board (CSAB). Варто зазначити, що оцінка журналу, зроблена експертами CSAB, є складною та враховує низку додаткових критеріїв, а роль експерта полягає в тому, щоб проконсультувати журнал щодо його сильних сторін і потенційних недоліків, тому журнал не повинен бути досконалий у кожному аспекті, щоб бути прийнятим до Scopus. 

Це комплексне оцінювання проводиться на підставі таких критеріїв:

  • політика журналу: переконлива та зрозуміла редакційна політика; тип рецензування; географічне різноманіття редакторів; географічне різноманіття авторів;
  • стан журналу: цитування статей журналу в Scopus; якісна редакційна колегія;
  • доступність онлайн: увесь вміст журналу має бути доступний онлайн; повинна функціонувати доступна для перегляду англомовна домашня сторінка журналу; домашня сторінка журналу (як англомовна, так і україномовна) повинна бути якісною;
  • вміст: до уваги береться академічний внесок журналу в галузь знань; чіткість анотацій; якість статей та їхня відповідність заявленим меті та завданням журналу; читабельність статей;
  • регулярність публікації: важливим критерієм оцінки є відсутність затримок чи перебоїв у графіку публікації.

Як можна дізнатися, чи відповідає журнал критеріям, щоб бути включеним до Scopus?

Засновник наукометричної бази даних Scopus – компанія Elsevier – розробила безкоштовний сервіс попереднього оцінювання журналів Scopus journal pre-evaluation service. Цей сервіс покликаний допомогти редакції зрозуміти, чи відповідає її журнал мінімальним критеріям придатності, та надати щодо цього індивідуальний звіт, у якому зазначено потенційні недоліки. Зміст звіту не впливає на формальний результат подальшого оцінювання, а лише вказує на певні недоліки, які необхідно усунути, та зазначає, що варто покращити до моменту подання заявки на включення журналу в Scopus і пришвидшити прийняття позитивного рішення.

Якою є процедура подання заявки щодо реєстрації журналу в Scopus?

Після того як журнал приведений у відповідність до наведених критеріїв, можна розпочати процедуру подання заявки. Поспішати не варто, краще зачекати хоча б два роки, протягом яких видавати журнал відповідно до встановлених критеріїв якості. У разі відмови в прийнятті журналу в Scopus до журналів застосовується так званий «період ембарго» тривалістю від одного до п’яти років.

Щоб подати заявку, потрібно заповнити порівняно невелику кількість полів з інформацією про журнал англійською мовою за цим посиланням. Заявку будуть розглядати впродовж року.

Корисні посилання:
Коротка інформація про процес відбору журналів до Scopus
Усі українські наукові журнали у Scopus та Web of Science
Критерії оцінки наукового журналу. DOI як критерій оцінки наукового журналу
Політика щодо вмісту та добору видань у Scopus (Content Policy and Selection)
Як потрапити в Scopus та Web of Science? Вимоги до наукових журналів для просування в наукометричні бази даних (Index Copernicus, Scopus та Web of Science)
Включення журналу в Scopus та Web of Science: як потрапити до категорії "А"?

Роман Шандра, доцент ЛНУ ім. Франка.

Освіта.ua
21.10.2020

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев