Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Світлана
Проблемне навчання і його використання на заняттях з основ медсестринства та догляду за хворими Сучасний спеціаліст охорони здоров’я, незалежно від рівня підготовки, через декілька років втрачає належні фахові якості, якщо він нездатний постійно поповнювати свої знання самостійною навчальною роботою. Сама діяльність у будь-якій галузі охорони здоров’я щоденно ставить перед фахівцем завдання, проблеми, котрі потребують для свого невідкладного розв’язання додаткових знань. Змінюється характер надання медсестринської допомоги пацієнтам, тому медичні працівники вищої та середньої ланки для досягнення своїх цілей використовують найсучаснішу техніку, прийоми і методи, засновані на застосуванні наукових досягнень в області медицини. Внаслідок цього, розвиток творчих здібностей студентів, підготовка особистості до самостійного навчання стають об’єктивною потребою. Отже актуальним завданням медичних коледжів та училищ сьогодні є не лише передача студентам визначеного обсягу зна...
Світлана
Проблемне навчання і його використання на заняттях з основ медсестринства та догляду за хворими Сучасний спеціаліст охорони здоров’я, незалежно від рівня підготовки, через декілька років втрачає належні фахові якості, якщо він нездатний постійно поповнювати свої знання самостійною навчальною роботою. Сама діяльність у будь-якій галузі охорони здоров’я щоденно ставить перед фахівцем завдання, проблеми, котрі потребують для свого невідкладного розв’язання додаткових знань. Змінюється характер надання медсестринської допомоги пацієнтам, тому медичні працівники вищої та середньої ланки для досягнення своїх цілей використовують найсучаснішу техніку, прийоми і методи, засновані на застосуванні наукових досягнень в області медицини. Внаслідок цього, розвиток творчих здібностей студентів, підготовка особистості до самостійного навчання стають об’єктивною потребою. Отже актуальним завданням медичних коледжів та училищ сьогодні є не лише передача студентам визначеного обсягу зна...
Ірина
Моє звернення стосується тих людей, які зараз на передовій, моє звернення про медиків. Короновірус створив безпрецедентні виклики для медичної системи всього світу. Коронавірус - це перевірка планети на людяність. І саме ця людяність зараз рятує світ. Ні держава, ні чиновники, ні ВОЗ, не врятує світ. Нас рятують - лікарі. Вони не втекли, не звільнились, не сховались за стінами своїх домівок. Вони з перших днів стали єдиним щитом між невідомою хворобою і наляканими людьми. Вони ціною власного життя рятують інших за копійки. Медичні працівники, лікарі та фельдшери через контакт з хворими очолюють рейтинг найнебезпечніших професій під час пандемії. https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/15/business/economy/coronavirus-worker-risk.html. Вони - перші в групі ризику. Свій тест на людяність вони вже склали. Число лікарів, померлих від коронавірусу, зростає щодня. Через брак засобів індивідуального захисту, вони кожного дня неозброєні в боротьбі за життя кожного пацієнта. Крім того, що число пацієнтів постійно зростає, виснажує постійна ?...
СВЕТЛАНА
На сучасному етапі реформування адміністративно-територіального устрою України, відповідно до нормативних документів, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (від 05.02.2015), «Про засади державної регіональної політики» (від 05.02.2015 р.), Концепції реформування місцевого самоврядування, особливого значення набуває проблема створення та функціонування об’єднаних територіальних громад в Україні та регіонах [3, 4, 7]. Найважливішим елементом реформи децентралізації в Україні є реформування місцевого самоврядування, створення спроможних територіальних громад, які мають бути здатними задовольняти потреби, пов’язані з життєдіяльністю мешканців населених пунктів, а також належним чином забезпечити реалізацію їхніх прав та свобод. Відтак з’являються новітні територіальні формування – об’єднані територіальні громади. Це зумовлює зростання наукового інтересу до пізнання сутності та особливостей функціонування об’єднаної територіальної громади як ключового елемента перебудови вітчизняної системи місцевого самоврядування та реформування адміністративно-територіального устрою України. Однак, попри зростання уваги науковців до проблематики децентралізації, тема об’єднаних територіальних громад (ОТГ) є мало вивченою, а комплексне ґрунтовне вивчення та наукове обґрунтування, взагалі відсутнє. Як засвідчує аналіз наукової літератури, дослідження означеної проблеми носить епізодичний, фрагментарний характер і представлено переважно в державно-управлінській, юридичній площині, що наочно демонструє потребу подальших ґрунтовних наукових розробок.
кирильчук
Філософія культури дає можливість усвідомлювати і роз’яснювати закономірності та перспективи розвитку культури, вивчати відносини природи та цивілізації. Вона досліджує структуру, функції та роль культури в житті людини і суспільства. Філософія культури вивчає як особистість змінюється з розвитком цивілізації. Філософія культури показує як змінюється відношення до культури в різні часи, взаємодію соціального і культурного прогресу, глобальні проблеми культури в світі сьогодення. Якщо порівняти твердження з визначенням культури: “…культура є особливий, діяльнісний спосіб освоєння людиною світу, включаючи як зовнішній світ, природу і суспільство, так і внутрішній світ самої людини у значенні формування і розвитку її” – можемо помітити тісний зв’язок між поняттями філософії і культури. Культура визначає рух і направленість всіх процесів у суспільстві, є основою життєдіяльності для людини. Роль культури та філософії для людини є досить актуальною і не має терміну придатності. «К...
Максим
Мета: З’ясувати суть поняття насильства, визначити форми та види насильства. Навчитися розрізняти булінг та конфлікт. Розвивати знання про відповідальність своїх дій, вчинків, уміння брати приклад з хорошої поведінки людей. Формувати та розвивати емпатію та чуттєвість. Надати інформацію про те, як можна захистити себе, свою гідність і свої права. І. Вступ. 1. Привітання. Доброго дня! Сьогодні мова піде про насилля. Як відомо з 25 листопада по 10 грудня в Україні проходить акція «16 днів проти насильства». Початок акції припадає на 25 листопада – Міжнародний день ООН проти насилля до жінок, кінець акції 10 грудня– Міжнародний день Прав людини. В усьому світі така акція проводиться з 1991 року, в Україні – з 2000 року. Прояви насильства супроводжують людство з давніх давен. У світі постійно відбуваються війни, конфлікти, дискримінація, приниження, переслідування тощо. Інколи ми сприймаємо насильство та жорстокість, як щось неминуче, інколи, як звичайне явище. Але ж прояви насильства порушують права людини, принципи вільного та справедливого існування. І коли насильство чиниться поруч з нами, чи у нас в домі, в школі, на вулиці, ми можемо зупинити його. 2. Повідомлення теми і мети.
КИРА
А.П. Чехов – гениальный всемирно известный русский писатель. Он писатель-художник, который может создавать яркие образы героев в своих произведениях, а также очень разную атмосферу. В поведении его героев много схожести с людьми современности. Читаешь и понимаешь, что люди не меняются, их реакции, проблемы и переживания такие же. В рассказе ‘’Тоска’’, герой извозчик Иона. Казалось бы, он все время в окружении людей, которые сменяются друг за другом в его повозке, но ему некому излить душу. Его сердце переполнено одиночеством. А пассажиры, которых он везет, на время переключают его внимание своим не всегда хорошим поведением, а просто присутствием. Но к сожалению, никто не откликается на его призыв к сочувствию, ведь у него умер сын. В результате Иона выговаривается своей ’’лошаденке ’’, которая ‘’молчит, слушает и дышит’’. Этот эпизод жизни очень актуален для нашего времени. Завершить тему я хочу напоминанием о его рассказе ‘’Жизнь прекрасна‘’. Это то самое позитивное мышление, о котором издается сейчас много книг, психологи проводят семинары, учат людей, как избавляться от негатива. На мой взгляд, строки в начале этого рассказа прекрасное напутствие А. П. Чехова нам, его читателям, на все времена.
маргарита
Введение Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд возвышает до творчества» Горький Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования – это высокое качество образованности, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, а самое главное – умение ориентироваться в большом потоке информации и умение адаптироваться в любом обществе. Подготовка к будущей жизни закладывается в школе, поэтому требования к образованию сегодня меняют свои приоритеты. Школа должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, отличаются мобильностью, динамизмом, обладают чувством ответственности за судьбу страны. Руководствуясь положениями ФГОС, Концепцией модернизации Российского образования, образовательными программами и п?...
маргарита
Введение Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд возвышает до творчества» Горький Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования – это высокое качество образованности, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, а самое главное – умение ориентироваться в большом потоке информации и умение адаптироваться в любом обществе. Подготовка к будущей жизни закладывается в школе, поэтому требования к образованию сегодня меняют свои приоритеты. Школа должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, отличаются мобильностью, динамизмом, обладают чувством ответственности за судьбу страны. Руководствуясь положениями ФГОС, Концепцией модернизации Российского образования, образовательными программами и п?...
Наталія
В межах соціального підходу інвалідність розглядається як соціальна проблема, в центрі уваги якої знаходиться взаємозв’язок між людиною і навколишнім середовищем (в тому числі суспільством). Обмежені можливості розуміються як наслідок того, що соціальні умови звужують можливості самореалізації осіб з інвалідністю, тобто особи з інвалідністю розглядаються частіше, як пригноблена група, аніж аномальна. І суть проблеми інвалідності – в нерівності можливостей при проголошенні рівності прав. Зміст соціального захисту осіб з інвалідністю – це реабілітація людей з обмеженими можливостями і допомога в усвідомленні ними своїх невід’ємних людських прав
Разработчица
Если программу и методику крадет Минестерство образования без указания автора разработчика методике то о какой проверке речь? методику выслали для ознакомления для сотруднечства ее просто укарали и без сылки на автора разработчика просто внесли в учебники под другими именами
Разработчица
не работает , поскольку это проверяеть только если плагиат слово в слову, например Минестерство образования Украло мою разработу быстрому обучению, взята сама идея разработки быстрого обучения програмирования, взять принцип, после чего чуть изменили вот собственно кража http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/7-klas-informatyka-ryvkind-2020.pdf Как видим заимствования с черновика Высланого в МОН для сотруднечтва для разработки ученика без сылки на автора разработавшего данную методику обучения. Более того в даном учебнике не преведенны списки, базы даных и многое другое что указывает именно на кражу предложеной методики, так как у автора в открытом доступе есть и работа со сисками и с другими операторами которых в учебнике нет
Viktor
Для Разработчица: и работа со сисками и с
Комментировать