Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Юрий
ЗМІСТ ВСТУП 1. Коротка характеристика території і лісорослинних умов 1.1 Місцезнаходження та площа лісництва 1.2 Природно-кліматичні та лісо рослинні умови 1.3 Грунти 1.4 Транспортні умови і доступність лісосировинних ресурсів 2. Структура управління підприємством 2.1 Підрозділи управління на підприємстві 2.2 Основні напрямки і види діяльності підприємства 3. Механізація лісового господарства 4. Організація охорони праці на підприємстві 5. Організація і оплата праці, облік коштів у лісництві 5.1 Організація праці 5.2 Форми і системи оплати праці 5.3 Облік основних засобів 5.4 Облік грошових коштів 5.5 Охорона праці 6. Лісова таксація та лісовпорядкування 6.1 Виготовлення та встановлення лісосічних знаків 6.2 Відведення лісосік і її таксація 6.3 Матеріально-грошова оцінка лісосіки 7. Санітарні рубки та організаційно-технічні заходи щодо проведення санітарних рубок 8. Лісокультурні роботи 8.1 Приймання виконаних робіт в розпліднику 8.2 Облік лісових культур 9. Лісозахист і охорона лісу 9.1 Н?...
Даша
Природу потрібно берегти - тому, що вона нас "береже"! На мою думку, природа - це дорогоцінний скарб. Ми живемо нею, дихаємо нею, вона для нас - все. Але не всі люди це розуміють, і тому забруднюють повітря, озера, ставки, висушують болота, зрубують дерева, а зрубане дерево не поповнить наше повітря киснем, не прихистить влітку від пекучого сонячного проміння, тому не можна бездумно рубати ліси. . Природа - найцінніше у цьому світі . Краса природи милує наш погляд і заспокоює.
Любов
Сутність кожного з цих понять пов’язана з самостійністю особистості. Самостійно планувати власну діяльність, самостійно приймати рішення й нести відповідальність за результати діяльності – одні з показників сформованості життєвої компетентності особистості [2, с.15]. Життєтворчість - особлива, вища форма виявлення творчої природи людини. Вона сприяє самостійному вибору особистістю стратегії життя, розробці життєвих планів і програм, вибору та використанню засобів, необхідних для реалізації індивідуального життєвого проекту. Педагогіка життєтворчості – це педагогіка, яка спрямована на виховання дитини як суб’єкта життя, надання допомоги їй у визначенні життєвої стратегії та побудові життєвого шляху, що передбачає пошук сенсу життя, культурного та суспільного становлення як результату життєздійснення. Школа Життєтворчості – сучасна модель розвитку навчального закладу, яка ґрунтуються на основі принципів педагогіки життєтворчості, а саме: ставлення до дитини як до особистості, суб?...
Лариса
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА СУСПІЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОДУСУ ЗДОРОВ’Я ТА ХВОРОБИ В УКРАЇНІ Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна e-mail [email protected] Актуальність. Однією з особливостей сучасної держави є її соціальна функція, зміст якої включає такий напрям як забезпечення соціальних прав людини, зокрема право на охорону здоров’я. Універсальним показником рівня розвитку суспільства тієї чи іншої країни світу є показник здоров’я людини. Здоров’я нації як чинник державотворення та безпеки держави є базовою складовою людського капіталу та конкурентоспроможності країни й перебуває в тісному інтегральному зв’язку з економікою, наукою та обороноздатністю. Здоров’я населення – це й запорука сприятливої соціально-моральної атмосфери та довіри до держави [1]. В умовах сьогодення особливого значення набувають формування та розбудова таких систем охорони здоров’я, які б забезпечували задоволення зростаючих потреб населення в доступній і якісній медичній допомозі, ст...
Ігор
Розвиток науки і техніки у всі часи приводив до створення нового вигляду представлення інформації. Так розвиток механіки породило кни-годрукування, розвиток електротехніки – радіо і телебачення. Розвиток електроніки забезпечив нові засоби зберігання і накопичення інформації – механічний, магнітний і оптичний запис. Поява і розвиток комп’ютерів привела до створення абсолютно нового способу уявлення і зберігання різнорідних матеріалів – мультимедіа. Термін мультимедіа – калька з англійського слова multimedia, що можна перевести як багато середовищ. Таким чином, мультимедіа означає можливість роботи з інформацією в різних її видах, перш за все, мається на увазі звукова і відеоінформація. Звичайне мультимедіа, так або інакше, співвідносять з комбінуванням різнорідної інформації. В даний час це, перш за все, звук і відео. Є підстави говорити про мультимедіа також у разі мультиплікації (анімації) і високоякісної графіки. З часом з’явилися інші різновиди комп’ютерної інформації, наприклад віртуальна реальність, що пов’язується з поняттям мультимедіа.
Чернуха Ірина Анатоліївна
ВСТУП Юридична відповідальність — це передбачений чинним за-конодавством обов’язок правопорушника зазнати примусового позбавлення певних благ (особистого, майнового або організацій¬ного характеру) за вчинене правопорушення. Поведінка людей у суспільстві реалізується у межах встановле¬них правил, за порушення, невиконання та неналежне виконання яких настає соціальна відповідальність. Одним із різновидів соціальної відповідальності є юридична ві-дповідальність. Найбільш суттєві риси та ознаки, які притаманні соці¬альній відповідальності, властиві і юридичній відповідальності, адже вона здійснюється у суспільстві, забезпечує громадський порядок, га¬рантує захист суспільних інтересів та передбачає наявність суспільних суб’єктів. Тобто, юридична відповідальність — це соціальна відпові¬дальність, регламентована правовими нормами. Юридична відповідальність установлюється компетентними ор¬ганами держави і пов’язана із здійсненням державного примусу. Вона застосовується лиш?...
юююю
Сьогодні багатьом зрозуміло: бездуховне суспільство неспроможне побудувати ефективну економіку, забезпечити процвітання й добробут людей. Надзвичайно актуальним є дослідження життєдіяльності особистостей, які зробили власний внесок у розвиток духовної культури українського народу. До їх числа належить видатний буковинець – Іван Миколайчук. Немає, певно, людини, яка б не відчула притягальної сили кіно, яка б не зливалась з персонажами, не переймалась їхніми турботами і бідами, їхніми пристрастями. Миколайчук – символ українського кіно. Він, визнаний кіномитець, не був дисидентом. Однак він не влаштовував владу, бо, як справедливо вказують дослідники тоталітарної системи, адже ця система не терпіла чиєїсь популярності. І. Миколайчук усвідомлював себе українським митцем і жив святою любов’ю до України.
Роза
Готельно-ресторанний бізнес є найбільш привабливий та прибутковий у всьому світі і Україна в цьому не виключення. Останніми роками він розвивався доволі інтенсивно та зростав дуже динамічно. Відкривались нові готелі та ресторани, з’являлись нові формати ресторанного бізнесу. Але спалах коронавірусу став гучним ударом для світового готельного ринку. Закриті кордони держав, скасовуються авіасполучення, обмежуються пересування між країнами і це спровокувало багато проблем у готельно-ресторанному бізнесі. Скоротилась кількість туристів, відпочиваючих на протязі останнього року. А це привело до скорочення кількості ресторанів, барів, організації заходів та торкнулось і інших сфер гостинної індустрії. Після введення карантину, багато підприємств або зовсім не працювали, або працювали дуже в обмеженому режимі. Тому що головна причина – скорочення або повна відсутність прибутку. З такою глобальною економічною кризою, в ситуації з COVID-19, світ зіткнувся уперше, та втрати у готельно-рес...
Людмила
Прочитай правила в школі та з’єднай їх з відповідними малюнками. Не базікай на уроках, як папуга чи сорока. Вчасно йди завжди до школи та не спізнюйся ніколи. Слухай вчителя уважно і веди себе поважно. Щоб урок минув не марно, сидіти треба рівно й гарно. Спитати хочеш - не гукай, а тільки руку підіймай. На перерві в ігри грайся, а не бігай, не штовхайся. Знайди та розфарбуй предмет, який кличе школярів на урокРозглянь приміщення, які є в школі. Розкажи про їх призначення. Знайди, в яких приміщеннях знаходяться діти (з’єднай лініями відповідні малюнки). Допоможи дітям потрапити на уроки. Розфарбуй доріжки різними кольорами. Які меблі знаходяться у твоєму класі? Знайди їх і обведи хмаркою. Роздивися, як сидять діти за партою. Знайди та зафарбуй зеленим кольором квадратик біля хлопчика, який правильно сидить за партою. Розфарбуй меблі у класній кімнаті. Розглянь малюнки. Що на них розбражено і чим вони відрізня-ються? Вибери в якому класі ти хотів би вчитися. Познач знаком «+». Допоможи підтримати...
Мария
Метa, зaвдaння ФВ дiтей середньoгo шкiльнoгo вiкy. Дo середньoгo шкiльнoгo в вiкy фiзioлoги, педaгoги, психoлoги вiднoсять дiтей вiкoм вiд 11 дo 15 рoкiв. Цей вiк ще нaзивaють пiдлiткoвим перioдoм aбo епoхoю oтрoцтвa (Oтрoк – це хлoпчик-пiдлiтoк вiкoм мiж дитинoю i юнaкoм). Нaвчaння в зaгaльнooсвiтнiх нaвчaльних зaклaдaх припaдaє нa 5-9 клaси i, як вже бyлo вкaзaнo – це є oсвiтнiй етaп фiзичнoгo вихoвaння. Як свiдчить дoсвiд вчителiв, цей етaп дoцiльнo рoздiлити нa 2 перioди: 5-7 i 8-9 клaси. Y цi перioди пo-рiзнoмy вирiшyються oсвiтнi зaвдaння ФВ. Метa фiзичнoгo вихoвaння дiтей середньoгo шкiльнoгo вiкy - це цiлеспрямoвaне фoрмyвaння (нa ґрyнтi глибoких знaнь i перекoнaнь) мoтивaцiї пiклyвaння прo влaсне здoрoв’я, прaцездaтнiсть; фoрмyвaння нaвичoк oргaнiзaцiї режимy пoвсякденнoї рyхoвoї aктивнoстi. Нa дyмкy Б.М. Шиянa, yчнi цьoгo вiкy пoвиннi yсвiдoмити, щo кyльтyрa стaвлення дo влaснoгo здoрoв’я i рiвня фiзичнoї пiдгoтoвленoстi є склaдoвoю чaстинoю зaгaльнoї кyльтyри oсiб i знaчнoю мiрoю визнaчaє її сoцiaльний i мoрaльний стaтyс. Oсвiтнi зaвдaння: – Oзбрoєння шкoлярiв знaннями приклaднoгo хaрaктерy, неoбхiдними для впрoвaдження з?...
Наталия
Туровська С.О студентка 25Бд-право Житомирський державний університет імені Івана Франка М.Житомир, Україна СПІВУЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ Співучасть у кримінальному правопорушенні, безперечно, становить самостійний інститут галузі кримінального права, оскільки відповідає всім ознакам, які до нього висуваються. Інститут співучасті представлений групою кримінально-правових норм, ідей та утворень, які структурно об’єднані між собою та покликані регулювати одну спільну сторону кримінально-правових відносин,таких як:випадки умисного і спільного вчинення (участі у вчиненні) умисного кримінального правопорушення декількома суб’єктами. Таким чином, саме поняття співучасті, виражене у ст. 26 КК є системоутворюючим чинником інституту співучасті у кримінальному правопорушенні. Об’єднання норм у межах цього інституту засноване на комплексному виконанні ними спільної функції – обґрунтуванні, визначенні меж і особливостей кримінальної відповідальності осіб, які умисно т?...
Наталия
Дем’янюк Вікторія Михайлівна студентка 2-го курсу історичного факультету Житомирський державний університет імені Івана Франка м. Житомир, Україна Науковий керівник –Войтович Н.Ф. СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ Аналізуючи основи кримінальної відповідальності можна зазначити , що склад кримінального правопорушення необхідно розглядати як одне ціле, всі елементи і складові частини якого взаємопов’язані і взаємозалежні, які у своїй єдності утворюють визначену систему. Важливою частиною якогоє суб’єктивна сторона кримінального правопорушення. Відповідно суб’єктивна сторона виділяє суб’єкта кримінального правопорушення та суб’єктивну сторону.[4] Суб’єкт складу кримінального правопорушення – це один з елементів складу кримінального правопорушення, без наявності якого, власне, немає події кримінального правопорушення та не може наставати кримінальна відповідальність.Тому спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення не лежить за межами складу кри?...
Надя
Особливості функціонування судів Відповідно до статті 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: «У складі вищого спеціалізованого суду можуть утворюватися судові палати для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції, а також утворюється апеляційна палата для розгляду справ в апеляційній інстанції. Апеляційна палата вищого спеціалізованого суду діє у його складі на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії. Кількість суддів в апеляційній палаті вищого спеціалізованого суду визначає у межах загальної кількості суддів вищого спеціалізованого суду Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя. Судову палату для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів відповідної палати строком на три роки, а апеляційну палату очолює голова палати, який обирається з числа суддів цієї палати строком на три роки» [1]. Також відповідно до статті 31 Зако?...
Надя
Особливості функціонування судів Відповідно до статті 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: «У складі вищого спеціалізованого суду можуть утворюватися судові палати для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції, а також утворюється апеляційна палата для розгляду справ в апеляційній інстанції. Апеляційна палата вищого спеціалізованого суду діє у його складі на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії. Кількість суддів в апеляційній палаті вищого спеціалізованого суду визначає у межах загальної кількості суддів вищого спеціалізованого суду Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя. Судову палату для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів відповідної палати строком на три роки, а апеляційну палату очолює голова палати, який обирається з числа суддів цієї палати строком на три роки» [1]. Також відповідно до статті 31 Зако?...
Надя
Особливості функціонування судів Відповідно до статті 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: «У складі вищого спеціалізованого суду можуть утворюватися судові палати для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції, а також утворюється апеляційна палата для розгляду справ в апеляційній інстанції. Апеляційна палата вищого спеціалізованого суду діє у його складі на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії. Кількість суддів в апеляційній палаті вищого спеціалізованого суду визначає у межах загальної кількості суддів вищого спеціалізованого суду Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя. Судову палату для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів відповідної палати строком на три роки, а апеляційну палату очолює голова палати, який обирається з числа суддів цієї палати строком на три роки» [1]. Також відповідно до статті 31 Зако?...
Надя Лук‘янчук
Особливості функціонування судів Відповідно до статті 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: «У складі вищого спеціалізованого суду можуть утворюватися судові палати для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції, а також утворюється апеляційна палата для розгляду справ в апеляційній інстанції. Апеляційна палата вищого спеціалізованого суду діє у його складі на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії. Кількість суддів в апеляційній палаті вищого спеціалізованого суду визначає у межах загальної кількості суддів вищого спеціалізованого суду Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя. Судову палату для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів відповідної палати строком на три роки, а апеляційну палату очолює голова палати, який обирається з числа суддів цієї палати строком на три роки» [1]. Також відповідно до статті 31 Зако?...
татьяна
ВСТУП Роль освіти у даний час стрімко зростає, посилюється вплив його на всі сфери соціального життя. Посилення ролі знань в суспільному розвитку, перетворення інформації поступове в основний капітал принципово змінюють роль освіти в структурі суспільного життя сучасного світу. Ці процеси в значній мірі спираються на використання і розвиток освітніх систем різного рівня: від звичайного загальноосвітнього закладу до міжнародних проєктів, що охоплюють своїм впливом не тільки кілька країн, але і навіть цілі континенти. Концептуальні положення щодо професійної підготовки педагогічних фахівців викладені в державних нормативних документах: Законах України «Про вищу освіту» і «Про освіту», положеннях «Про державний вищий навчальний заклад осві¬ти», «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Про організацію виробничої і педагогічної практики». Питаннями педагогічної майстерності займалися такі відомі педагоги Ф.Гоноболін, І.Зязюн, А.Макаренко, В.Сластенин, В.?...
татьяна
ВСТУП Роль освіти у даний час стрімко зростає, посилюється вплив його на всі сфери соціального життя. Посилення ролі знань в суспільному розвитку, перетворення інформації поступове в основний капітал принципово змінюють роль освіти в структурі суспільного життя сучасного світу. Ці процеси в значній мірі спираються на використання і розвиток освітніх систем різного рівня: від звичайного загальноосвітнього закладу до міжнародних проєктів, що охоплюють своїм впливом не тільки кілька країн, але і навіть цілі континенти. Концептуальні положення щодо професійної підготовки педагогічних фахівців викладені в державних нормативних документах: Законах України «Про вищу освіту» і «Про освіту», положеннях «Про державний вищий навчальний заклад осві¬ти», «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Про організацію виробничої і педагогічної практики». Питаннями педагогічної майстерності займалися такі відомі педагоги Ф.Гоноболін, І.Зязюн, А.Макаренко, В.Сластенин, В.?...
таня
Надряд Ostariophysi є найрізноманітнішою групою прісноводних риб і широко поширений на всіх континентах, крім Антарктиди. Опис філогенетичного ряду надряду Ostariophysi є одним з методів досліджень завдяки якому, можна зробити певні висновки , щодо фундаментального значення видів, в процесі з’ясувати чи взаємозв’язок вивчений достатньо добре. Взаємозв’язк генетичних даних, масштабне збільшення відкриття видів та їх описи, найцікавіші аспекти груп їх традиційне нерозуміння стосунків сімей, підродин та інших офіційно або неофіційно визначених груп. Історичні дослідження в основному зосереджувались на менших групах видів чи родів. Через різноманітність цієї групи та раніше опубліковані докази цілого мітохондріального геному щодо взаємозв’язків основних порядків, служить чудовою групою для дослідження відповідності філогенетичного ряду Остаріофіз. Викортовували метод аналізу наукової літератури, а саме палеонтологічні ознаки видів надряду, історія підтверджених вимерлих видів їх видова приналежність їх особливості.
Liza
Для зміцнення імунітету важливо мати прогулянки на свіжому повітрі, регулярне проведення водних процедур. Треба мати гарну гігієну- мити руки, це не менш важливо. В разі виявлення хвороби треба обмежити контакт з сторонніми людьми, родичами, друзями. Обов‘язковим є провітрювання приміщень в яких знаходяться людина. Систематичні тренування- також допомагають запобігти захворюванню, найкраще тренування це - Дихальна гімнастика. Раціон також має великий вплив, вітаміни які мають бути в кожному раціоні це - A,B,C. Для підтримки імунітету потрібен сон , його повинно були достатньо, во сні ми одужаємо, лягати потрібно у проміжку між 21:00-23:00 - тоді виробляється мелатонін . Во сцени та взимку організм потребує більше енергії. Міцний нічний сон відновлює імунну систему. Сонце- треба перебувати якомога більше на сонце . Світло позитивно діє на імунну систему й мозок. Їжа- уведіть у раціон більше овочів та фруктів, в них міститься багато вітамінів. Пийте більше води вона виводить все погане з організму. Відпочинок- нерви тільки погіршують наш стан здоров’я треба вчасно лягати та більше відпочивати. Водні процедури- приймати контрастний душ, він покращує циркуляцію крові , покращує нервову систему. Приймайте ванну з ефірними маслами та сіллю. Це корисно для органів дихання.