Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Юлія
ВСТУП Постановка та актуальність проблеми. Потреба у підвищенні ролі емпатії в становленні морально- зрілої особистості давно є предметом дискусій вітчизняних і зарубіжних науковців та досліджень різних галузей науки, в тому числі психології. Пов’язано це з тим, що емпатія, як психологічне явище, має особливий вплив на особистість в цілому, підвищує результативність діяльності, сприяє комунікативним здібностям та мотивації. Емпатію також вважають рушійною силою духовного розвитку особистості та розглядають як дійовий спосіб засвоєння та оволодіння етичних правил та норм; вона позитивно впливає на розвиток щирих взаємин та альтруїстичного способу життя; сприятливо позначається на розвитку відносин між партнерами; дає змогу підтримувати людину не лише у звичних умовах, але й у надзвичайних ситуаціях, коли вона передусім цього вимагає.[1;6] У здебільшості випадків ці ознаки мають відношення до вимог фахової та індивідуальної компетенції професій галузі «людина–людина». Емпат...
Тошик
Кирило-Мефодіївське товариство -це перше українське таємне пололітичне організація,що з’явилася в 1845 році в місті Київ. Брацтво було одним з проявів національного руху та відродження загальнослов’янського руху. Друга половина серед. 19ст.позначена в Україні як початок розробки філософії української ідеї. Спина 19 столітті інтенсивним процесом зародження й розробки філософії національної ідеї в слов’янських народах. Члени Кирило-Мефодіївського товариства вбачали один з головних напрямків боротьбу проти кріпацтва. Світогляд брацтва формувався руслі культури романтизму.Деякий вплив на ідеї товариства справила творчість діячів релігійно-філософської школи.
Галина
Для Тошик: Можна спитати: для чого Ви всі сюди пишете якісь шматки тексту?
Комментировать
катя
В сучасному світі підприємництво все частіше стикається з кризовими явищами. На тлі фінансової нестабільності, економічної, політичної, системи інвестування, значної кількості банкрутств вітчизняних підприємств, недосконалості ринку товарів і послуг, характерним є підвищення інтересу до проблем дослідження кризових явищ, природи їх виникнення, механізмів попередження та ліквідації наслідків, факторів, що її зумовлюють. Криза може мати різні масштаб, наслідки та причини. Часто невдала політика управління бізнесом призводить до несприятливих результатів – не досягнення цілей компанії, чи навіть до загрози існування. Антикризова політика необхідна щоб передбачити, запобігти і швидко реагувати на кризи, коли вони стаються.
Тетяна
Методи мотивації завжди були пов’язані з конкретним рівнем розвитку виробництва, наявними суспільними умовами, потребами, культурою, релігією. Однак протягом тисячоліть людство, намагаючись змінити поведінку людини, керувалося не науковими підходами, а методом пошуку оптимального рішення. Мотивація працівників – це рівень енергії, відданості та креативності, який працівники компанії приносять на свою роботу. Незалежно від того, зростає чи зменшується економіка, пошук шляхів мотивації працівників – це завжди проблема управління. У створення структурно-функціональної моделі розвитку організаційної культури педагогічного колективу ЗП(ПТ)О, зокрема і аграрного профілю закладено систему мотивації професійної діяльності. Проведено теоретичне дослідження проблеми, висвітлення певних теоретичних ідей, положень.
Володимир
Тоді дівчата починають робити купайлицю-Марену. Роблять це так: беруть гілляку з трьома сучками, один з сучків — голова, а два інші — руки. Для цього найчастіше вибирають вербу, вишню, рідше клен, березу або сосну. Гілку цю увивають вінками, квітами, намистом, стрічками, — роблять ніби опудало на людську подобу. Майструють купайлицю найчастіше у чийсь хаті, де збирається багато дівчат. Хлопці намагаються пройти до хати, але їх дівчата не пускають. Гілку ставлять посеред хати і гарно вбирають і квітчають. Під час квітчання гільця дівчата співають купальських пісень. Коли вже гільце готове, одній з дівчат, кладуть на голову вінок і доручають їй нести Марену за село, на призначене місце. Дівчина несе Марену мовчки, а інші дівчата йдуть за нею й співають. По дорозі хлопці можуть обливати дівчат водою, щоб вони покинули купайлицю. Гільце, звичайно, несе одна з найміцніших дівчат, яка при потребі може відбитися від хлопців. Буває так, що коли хлопці нападають, то одна з дівчат випустить гільце, а друга підхоп...
аааааааааа
Розвиток дитини 4-5 років У дитини п’ятого року життя темп фізичного розвитку залишається сталим. Відбувається зміцнення хребта, інтенсивно розвивається мускулатура кисті та передпліччя. Зріст збільшується на 5-7 см, маса тіла - на 1,5-2 кг. П’ятий рік життя дитини – це період надзвичайної мовленнєвої активності, що виражається в нескінченних запитаннях до дорослих. До 4,5 років завершується формування граматичної правильності мовлення. У дитини спостерігається таке унікальне явище, як словотворення. Розвивається монологічне мовлення, мовлення-повідомлення. Дитина будує висловлювання різного типу: мовлення-описи, мовлення-розповідання [12]. У середньому дошкільному віці відбуваються певні зміни: невдачі залишають бажання продовжувати дію, а успіхи, навпаки, підтримують прагнення завершити розпочату справу. Саме в цьому віці діти особливо сприйнятливі до оволодіння нормами та правилами. Вони з інтересом, задоволенням, а значить, і з особливою легкістю засвоюють необхідність дотримуватися певного порядку при одяганні, умиванні, в інших побутових справах, під час різних занять. Для підтримки загальної активності, виховання цілеспрямованості важливо якомога позитивно оцінювати діяльність малюків. Характерним для п’ятого року життя є удосконалення узгодженої діяльності різних органів чуття. Тому важливими для розвитку є вправлення у словесному супроводі ігрових дій, сприйняття пояснень дорослого у процесі виконання гімнастичних вправ, образотворчої діяльності та навіть вдягання. Удосконалення механізму узгодження діяльності двох сигнальних
Вика
Становлення косметології пов’язують із початком ХІХ ст., коли представники жіночої половини аристократії стали активно відвідувати світські заходи, перевершити один одного не лише вбраннями, а й свіжістю обличчя, красою фігури та вишуканістю ароматів для дам стало справою принципу. У той час в елітних колах вважалося особливою розкішшю виписувати фахівців із косметики із закордону. Особливої ​​популярності після війни 1812 року набули Паризькі майстри-законодавці моди та стилю. Панянкам із менш забезпечених сімей доводилося задовольнятися послугами місцевих цирульників та парфумерів, що носили з собою валізки з косметикою. При цьому така приватна практика не була законодавчо регламентована, і на підставі численних прохань про видачу ліцензій на заняття лікарською косметикою, питання про порядок отримання такого документа було розглянуто Медичною Радою (Постанова медичної Ради від 29 квітня 1907 року за номером 424) та затверджено Міністерством внутрішніх справ 14 листопада 1907 року. Цей док...
Yfnfkmz
Проблема ціннісних орієнтацій студентської молоді, їх структура і динаміка залишається незмінно актуальною в сучасному суспільстві. Ця проблема набуває особливої значущості в умовах соціально-економічної та соціально-культурної трансформації, що супроводжується кардинальною переоцінкою політичних та економічних цінностей. В умовах перетворення суспільства проявляються нові соціальні норми та цінності, правила та зразки соціальної поведінки, перетворюються соціальні уявлення, очікування та ідеали, на які особистість та різні соціальні групи в цілому починають орієнтуватися, по-іншому їх оцінювати. Ломка ціннісних орієнтацій призвела до падіння престижу суспільно значущої праці, зростання девіантної поведінки, байдужості, соціальної пасивності. Через особливу сприйнятливість і високу соціальну мобільність студентської молоді виникнення нових ціннісних орієнтацій і девальвація колишніх торкнулися цієї перехідної соціальної групи більшою мірою, ніж інші верстви суспільства...
Олена
Дивлячись на ринкову економіку можливо зрозуміти що вона пред’являє нові вимоги до менеджерів кадрової служби ,а саме це -цілеспрямованість; масштабность; здатність аналізувати і вирішувати проблеми ; творчий початок і комплексність організаторські здібності .Від менеджерів даної служби потрібні також достатньо глибокі знання в області техніки і технології конкретного виробництва, організації і мотивації праці, трудового законодавства, психології і соціології праці і управління, виробничої педагогіки, організації сучасного діловодства. Їм необхідні міцні навики ефективного спілкування з людьми, використання інформаційно-обчислювальної техніки і ін. При цьому менеджер по кадрах є головним носієм і розповсюджувачем організаційної культури фірми, що вимагає від нього високого розвитку етично-психологічних якостей. Вимоги до сучасного керівника відділу кадрів : Поділяються на : Бути :Соціальним лідером колективу ;його перспекти?...
vfhsz
Перфоратор DeWalt D25133K Призначення Електричний перфоратор професійного класу - DeWalt D25133K. Ідеально підходить для виконання різних монтажно-демонтажних та будівельних робіт. Посилена конструкція патрона Конструкція патрона посилена завдяки двох кульок, що фіксують оснащення. Навантаження рівномірно розподіляється, що дозволяє збільшити ресурс патрона. Універсальність Оснащений трьома режимами: буріння, довбання,свердління. Завдяки якому допоможе виконати широкий спектр робіт. Продуктивність Завдяки силі удару, яка досягає 2,6 Дж, сприяє оперативної обробки твердого матеріалу. Ергономіка Прогумовані ручки та невелика вага (2,6 кг) забезпечують комфорт майстра, зменшуючи відчуття вібрації. Обмежувач глибини свердління, дозволяє легко робити отвори необхідної глибини. Безпека Перфоратор обладнаний захисною муфтою, що допоможе уникнути травм під час заклинення оснастки. Додаткові характеристики Фірмова валіза дає змогу зручного транспортування та зберігання.
Денис
Кажуть, що мріяти не шкідливо, і це дійсно так і є. Всі люди на Землі люблять мріяти. У хвилини натхнення, люди малюють у своїй уяві прекрасні картини своїх бажань. Когось мрія відносить далеко в гори або океани, хтось літає на повітряній кулі і насолоджується видами рідного краю. Інші ж, просто хочуть мати гарну сім’ю, дітей або онуків. Але для молодих, мрія – це не просто фантазія. Часто дитячі мрії стають реальністю. Я теж люблю мріяти і часто думаю про те, від чого залежить щастя. Розмірковуючи про це, зауважив, що радію, коли поруч мої дорогі мама і тато. Як би мені хотілося, щоб вони ніколи не хворіли! Одного разу, мама сильно захворіла. Мені було боляче і моє серце обливалося кров’ю, коли я бачив її страждання. Як мені хотілося, щоб вона одужала! Я цілими днями мріяв про це. Я уявляв, як разом зі своїми батьками подорожуємо по Європі. Ми їдемо на своїй машині і розглядаємо різні придорожні пейзажі. Величні ліси, річки і долини, села і міста пропливають повз і ваблять нас своїми таємницями. Ми знайоми?...
маринна
ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРЛЕЙКІНА-6 ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМУ РАКУ Колоректальний рак (КР) є одним із найпоширеніших захворювань, щорічно у всьому світі реєструється близько одного мільйона нових випадків та 500 000 смертей, основною причиною смерті є метастази. Показники смертності варіюються залежно від стадії, де діагностовано новоутворення. Через локалізацію, розмір, кількість метастазів у печінці та супутнє захворювання печінки 85% цих пацієнтів не підлягають хірургічному втручанню. Середнє виживання пацієнтів із метастазами колоректального раку у печінку становить від 5 до 20 місяців без лікування. Приблизно у 20–30% пацієнтів із метастазами колоректального раку захворювання обмежується печінкою, і це можна лікувати хірургічним шляхом. При локалізації метастатичного ураження печінки, що відповідає 30% хворих, існує кілька варіантів локалізованого лікування, таких як часткова резекція печінки, радіочастотна абляція метастатичних уражень печінки, введення хіміопрепаратів шляхом інфузії у ...
саша
На досліджуваному нами КП «Елеватор» склалася ситуація таким чином, що за даними пояснювальної записки до звіту про фінансово майновий стан та звіту про Сукупні доходи, прострочена кредиторська заборгованість за 2019 рік склала 4749 грн. З них 2621 грн. – заборгованість за розрахунками з постачальниками та підрядниками, 2128 грн. – інша заборгованість.
Кравченко В.П.
Розглянемо процес фінансового інжинірингу у виді схеми яка складається з послідовних етапів. При цьому можна виділити два основних направлення фінансового інжинірингу коли банк «бере на себе ризики», де він є фінансовим посередником, і коли банк виступає в ролі організаційного та інформаційного посередника, і його роль зводиться до «сервісної складової».
Ксенія Волошина
Він походив з старовинної української православної шляхти, родове гніздо якої було у Вигові, що на Коростенщині тодішнього Київського воєводства. Дане відгалуження роду називалося Лучичі-Виговські, оскільки було пов’язане ще й з Лучичами. Батько майбутнього гетьмана Остап (Остафій) Виговський служив у київського митрополита Петра Могили — видатного церковного і культурного діяча України та Молдови. Джерела вказують, що О. Виговський мав у своїй власності містечко Гоголів на землях сучасної Київщини, де, можливо, й народився майбутній генеральний писар і гетьман. Остап Виговський підтримував міцні зв’язки з Адамом Киселем, котрий активно боровся у першій половині XVII століття проти дискримінації православної церкви. Пізніше, у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття, Остап Виговський осів у Києві, де став намісником Київського замку. Він мав чотирьох дорослих синів — Івана, Данила, Костянтина, Федора та дочку Тетяну. Після поразки І. Виговського й лікві...
Мария Рыбинская
Чудовий сонячний ранок, поки всі ще солять Стефаня та Кирило трудяться у саду. Вони з великою пильністю збирають яблока з молодого деревця. Бабуся пообіцяла зробити їм пиріг, якщо вони гарно попрацюють. Поки Кирило достає недавно зізрілі яблоки, що наливаються золотом на сонці, Стефаня тримає в своїх маленьких долонях кошик. Напевно його важко утримувати в ручках такій крихітній дівчинці, але вона дуже сильно хоче допомогти своєму братові, і не тільки вона. Увесь цей час від них не відходив іх друг - Бакс. Собака пильно дивився за нашими героями, щоб з ними нічого раптом не сталося. На задньому плані мы можемо побачити двох білих гусей, що гуляють помірними, спокійними кроками ніби по парку, дивлячись на наших працівників. Окрім них можна помітити розкидані по траві яблока та кошик, до краю наповнений їми.
анастасия
«Лісова пісня» Лесі Українки – це казковий світ рідного Полісся поетеси, вона дуже близька до фольклору. У творі діють казкові істоти, якими народна фантазія наділила природу. Лісові мешканці олюднені, вони живуть і діють, думають і розмовляють як люди. Про міфічних істот ми дізнаємося вже з «Прологу», в якому з’являються жителі лісового озера: Водяник, Русалка, Лісовик, Перелесник, Потерчата, Мавка, Куць, «Той, що греблі рве», «Той, що в скалі сидить» та інші. «Містина вся дика, таємнича, але не понура, - повна ніжної задумливої волинської краси». [1,210] Леся Українка у своїй драмі відтворила справжні фольклорні та міфологічні образи. Кожну міфічну істоту вона зображує відповідно до легенд і повір’їв, але вносить і свої деталі в їх характер, одяг, характеристику. Водяник, за народною міфологією, - це злий дух, що живе в озерах та річках, він старший над усіма русалками: « Він древній,сивий дід, довге волосся і довга біла борода…Шати на ньому – барви мулу, на голові корона із скойок». [1,21] Лісовик - ду...
катерина
Бакалаврська праця – хореографiчна композиція «Американський детектив» базується на унікальному та власному сюжеті, та не має в основі певного літературного твору. Це узагальнення усіх класичних детективів. Детективний роман або розповідь є цілком закономірним літературним жанром, хоча діапазон його оцінок був досить різноманітним – від повної абсолютної зневаги, в’їдливого висміювання, негативу, недбалого прийняття як марнотратство у подорожі або у черзі – аж до відданого колекціонування читачами детективних романів, а далі – до абстрактно- логічних досліджень, які являють собою високий науковий рівень, вивчаючий феномен цього виняткового літературного жанру. Причини такого розбіжного відношення до детективу приховуються у його фантастичній природі. На сьогоднішній день, коли у літературному світі відбувається зміна цінностей, постає дуже важлива проблема щодо детективного жанру, історії його становлення, а також типології у сучасних обставинах світової літератури кінця ХІХ початку ХХ століття.
София
Я дуже захоплююся фотографувати природу. Все почалося два роки тому, коли я з батьками ходила на виставку робіт відомого фотографа. На жаль, я забула його ім`я, але деякі його роботи досі нібито стоять у мене перед очима-настільки вона мені сподобалась. Батьки мене підтримали і віддали мені свою фотокамеру (я й зараз нею знімаю). Вона не дуже сучасна, але я давно помітила, що від технічних характеристик камери залежить не так багато, як зазвичай вважається. Фотографую я зазвичай літом і зимою тому, що саме в ці періоди року найгарніша природа. Спочатку я шукаю гарні краєвиди для фото, потім я ставлю штатив і шукаю вдалий ракурс навпроти гарного виду. Після цього я завантажую фотографії на комп’ютер і роздруковую на спеціальному принтері. А в кінці показую результата батькам. Іноді я фотографую своїх родичів або друзів, зазвичай на якісь свята. За два роки я багато чому навчилася і продовжую навчатися.
Леся
2. Вступ. Сутність та особливості патріотизму як основа сучасного виховання дітей дошкільного віку. В сучасних умовах в нашій країні зростають вимоги до виховання і навчання підростаючого покоління. Так, однією з найважливіших педагогічних задач, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля, а також виховання патріотизму у дошкільників, через любов до рідного міста, зокрема - Одеси. Оскільки дошкільний вік є найсприятливішим для виховання естетичних, моральних та патріотичних цінностей, малюки активно залучаються до художньо-естетичної діяльності, що включає: зображальну, музичну, театралізовану, художньо-мовну діяльність. «ВЕЛИЧ МИСТЕЦТВА НАЙБІЛЬШЕ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ В МУЗИЦІ. ВОНА НЕ МАЄ НІЧОГО МАТЕРІАЛЬНОГО; ЦЕ ЧИСТА ФОРМА, ЯКА ПІДНОСИТЬ УСЕ, ЩО ПІДДАЄТЬСЯ ВІД ВИРАЖЕННЯ». ( Василь Сухомлинськ...