Перечень слов с правильным ударением на ЗНО/НМТ-2023

Слова с нормативным ударением, которые надо выучить для успешной сдачи ЗНО/НМТ по украинскому языку

Перечень слов с правильным ударением на ЗНО/НМТ-2023

Перечень слов с нормативным ударением, которые надо выучить для успешной сдачи внешнего независимого оценивания (национального мультипредметного теста) по украинскому языку 2023 года. Указанный перечень определен программой ЗНО по украинскому языку и литературе, утвержденной приказом Министерства образования и науки Украины №696 от 26.06.2018 года.

А

 • агронОмія
 • алфАвІт
 • Аркушик
 • асиметрІя

Б

 • багаторазОвий
 • безпринцИпний
 • бЕшкет
 • блАговіст
 • близькИй
 • болотИстий
 • борОдавка
 • босОніж
 • боЯзнь
 • бурштинОвий
 • бюлетЕнь

В

 • вАги (у множині)
 • вантажІвка
 • веснЯнИй
 • вИгода (користь)
 • вигОда (зручність)
 • видАння
 • визвОльний
 • вимОга
 • вИпадок
 • вирАзний
 • вИсіти
 • вИтрата
 • вишИваний
 • відвезтИ
 • відвестИ
 • вІдгомін
 • віднестИ
 • вІдомість (список)
 • відОмість (повідомлення, дані, популярність)
 • вІрші
 • віршовИй
 • вітчИм

Г

 • гальмО, гАльма
 • глядАч
 • горошИна
 • граблІ
 • гуртОжиток

Д

 • данИна
 • дАно
 • децимЕтр
 • дЕщиця
 • де-Юре
 • джерелО
 • дИвлячись
 • дичАвіти
 • діалОг
 • добовИй
 • добУток
 • довезтИ
 • довестИ
 • довІдник
 • дОгмат
 • донестИ
 • дОнька
 • дочкА
 • дрОва

Е

 • експЕрт

Є

 • єретИк

Ж

 • жалюзІ

З

 • завдАння
 • завезтИ
 • завестИ
 • зАвжди
 • завчасУ
 • зАгадка
 • заіржАвілий
 • заіржАвіти
 • закінчИти
 • зАкладка (у книзі)
 • зАкрутка
 • залишИти
 • замІжня
 • занестИ
 • зАпонка
 • заробІток
 • зАставка
 • зАстібка
 • застОпорити
 • звИсока
 • здАлека
 • зібрАння
 • зобразИти
 • зОзла
 • зрАння
 • зрУчний
 • зубОжіння

І

 • індУстрія

К

 • кАмбала
 • каталОг
 • квартАл
 • кИшка
 • кіломЕтр
 • кінчИти
 • кОлесо
 • кОлія
 • кОпчений (дієприкметник)
 • копчЕний (прикметник)
 • корИсний
 • кОсий
 • котрИй
 • крицЕвий
 • крОїти
 • кропивА
 • кулінАрія
 • кУрятина

Л

 • лАте
 • листопАд
 • літОпис
 • лЮстро

М

 • мАбУть
 • магістЕрський
 • мАркетинг
 • мерЕжа
 • металУргія
 • мілімЕтр

Н

 • навчАння
 • нанестИ
 • напІй
 • нАскрізний
 • нАчинка
 • ненАвидіти
 • ненАвисний
 • ненАвисть
 • нестИ
 • нІздря
 • новИй

О

 • обіцЯнка
 • обрАння
 • обрУч (іменник)
 • одинАдцять
 • одноразОвий
 • ознАка
 • Олень
 • оптОвий
 • осетЕр
 • отАман
 • Оцет

П

 • павИч
 • партЕр
 • пЕкарський
 • перевезтИ
 • перевестИ
 • перЕкис
 • перелЯк
 • перенестИ
 • перЕпад
 • перЕпис
 • піалА
 • пІдданий (дієприкметник)
 • піддАний (іменник, істота)
 • пІдлітковий
 • пізнАння
 • пітнИй
 • піцЕрія
 • пОдруга
 • пОзначка
 • пОмилка
 • помІщик
 • помОвчати
 • понЯття
 • порядкОвий
 • посерЕдині
 • привезтИ
 • привестИ
 • прИморозок
 • принестИ
 • прИчіп
 • прОділ
 • промІжок
 • псевдонІм

Р

 • рАзом
 • рЕмінь (пояс)
 • рЕшето
 • рИнковий
 • рівнИна
 • роздрібнИй
 • рОзпірка
 • рукОпис
 • руслО

С

 • сантимЕтр
 • свЕрдло
 • серЕдина
 • сЕча
 • симетрІя
 • сільськогосподАрський
 • сімдесЯт
 • слИна
 • соломИнка
 • стАтуя
 • стовідсОтковий
 • стрибАти

Т

 • текстовИй
 • течіЯ
 • тИгровий
 • тисОвий
 • тім’янИй
 • травестІя
 • тризУб
 • тУлуб

У

 • украЇнський
 • уподОбання
 • урочИстий
 • усерЕдині

Ф

 • фартУх
 • фаховИй
 • фенОмен
 • фОльга
 • фОрзац

Х

 • хАос (у міфології: стихія)
 • хаОс (безлад)

Ц

 • цАрина
 • цемЕнт
 • цЕнтнер
 • ціннИк

Ч

 • чарівнИй
 • черговИй
 • читАння
 • чорнОзем
 • чорнОслив
 • чотирнАдцять

Ш

 • шляхопровІд
 • шовкОвий
 • шофЕр

Щ

 • щЕлепа
 • щИпці
 • щодобовИй

Я

 • ярмаркОвий

Освіта.ua
05.06.2023

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Татьяна
Гладкая на русском фамилия,как правильно на украинском ударение поставить Гладка 1919
Шерстников Руслан
Чому в готовому домашньому завданні слово "УКРАЇНСЬКИЙ" правильно читати "укрАїнський", а не "украЇнський" ? Ми тепер живем в УкрАїні?
Іван
Можна вилучити агронОмія, Аркушик, гуртОжиток, діалОг, експЕрт, корИсний, квартАл, сімдесЯт, тризУб, урочИстий, бо, особисто в мене, щЕлепа не поворухнеться вимовити ці слова з іншим наголосом. Краще додали б борОдавка, вузькИй, дОговІр, жадАний, ньюфаундлЕнд (так, це слово є в словниках укр. мови: "Порода великих довгошерстих собак, а також собака цієї породи"), сидІти, ситрО, ознАка, то оце я за 10 хвилин накліпав, а цих слів ще скільки!
Ибрагим Желов
А от мене більше хвилює не те, що у ЗНО допущена груба помИлка, а те, що 2021 році державний сайт освіти публікується на москальській мові.
Денис
На мою думку, головне призначення мови - це комунікація між собою. Мова - це не статичне явище, їй притаманно із часом змінюватися й адаптуватися до різних чинників, найголовніші з цих чинників - зручність вимовлення і втрата інформації. Наприклад, яка інформація втрачається, якщо сказати чорнозЕм, а не чорнОзем або серЕдина/середИна, чи прОміжок/промІжок? На мій погляд - ніяка, не кажучи про те, що "правильне" вимовлення просто не зручне. Тому, якщо під час розмови хтось, промовляючи слово, ставить наголос не так як зазначено у словнику або ще десь, і при цьому не втрачається інформація і не спотворюється початковий сенс думки, яку хотіли донести, я вважаю таке вимовлення правильним.
Александр
Бренд полный... Всю жизнь знал одно, а теперь что, переучивать? Правильно: ФорзАц, а не фОрзац
Іванка
Для Александр: Ага, завжди було правильно фОрзац, ви все життя неправильно казали, а тепер звинувачуєте когось у своїй же неграмотності? Вау
Комментировать
айбек
333 слова.Много но выучить можно.Пишу бред,что бы написать этот комментарий .Извините меня пожалуйста.
BotiON
Для айбек: 233...
Комментировать
v
Капец, и зачем было так уродовать слова? Где так вообще разговаривают? Бедные дети...
Александр
Для v: Я вот не пойму, а чего когда вы Английски учите не говорите что он на русский не похож, по этому звучит хреново? Это 2 разных языка и звучать одинаково они совершенно не должны. А если вам просто непривычно то, что теперь вас заставляют говорить правильно, как было нужно говорить изначально - это не проблема языка, это проблема в вашей неосведомлённости в нём и его произношения. В Казахстане же не говорят что у них язык не как русский, значит уродский. Или может так делают в Белоруссии? Тоже нет. Так что проблема в том что народ не достаточно серьёзно подошёл к своему языку изначально, по этому сейчас есть проблемы.
M
Для Александр: Є слова від вимови яких блювати хочеться, в кожній мові їх багато. Спілкуватись "правильно" чи ні це вибір кожного, але від цього вибору людина не стає гіршою чи кращою.
Комментировать
Ондрэй
От декоммунизации к дебилизации... Ударения переделывают под западные диалектизмы, либо "шоби не як у мацкалів"
biba
Совкодрочер порвался
Misha
Серйозно? До чого тут це? Особисто я звик до зручності у використанні рідної мови, а ці зміни (здебільшого) лише змушують скаржитися на Мін. освіти, яке повинне бути компетентним та професійним, а не займатись маячнею на зразок цієї...
Комментировать
Троманова Маркина
У слові завжди неправильний наголос, в тлумачному словникові інший У слові завжди неправильний наголос, в тлумачному словникові інший
Петро
"Путін – Володимир, а не «Владімір», як писав дехто." Ну, все вірно: який, не який, а брат.
Петро
А чому УкраЇна, а не УкрАїна? Щоб ближче бути до російської мови? А чому УкраЇна, а не УкрАїна? Щоб ближче бути до російської мови? А чому УкраЇна, а не УкрАїна? Щоб ближче бути до російської мови? А чому УкраЇна, а не УкрАїна? Щоб ближче бути до російської мови? А чому УкраЇна, а не УкрАїна? Щоб ближче бути до російської мови? Раз вимога робити дуже доооовгі питання, чом би не зробити.
Полік
Для Петро: Тому що Україна похоить не від слів "у крАя", а від слів " у краЇні" , тому і УкраЇна -_-
андрій
я твою мать єбав
Комментировать
Eeegune
Почему у слова алфавiт два ударения?
Саша
Для Eeegune: просто потому что
илья
тоже самый вопрос
VV
+ еще все по дебильному звучит , а говорили "за милозвучнiсть"
Комментировать