Osvita.ua ЗНО Все про ЗНО Участие в дополнительной сессии ЗНО 2017 года
Участие в дополнительной сессии ЗНО 2017 года

Порядок регистрации на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания 2017 года

Участие в дополнительной сессии ЗНО 2017 года

Участь у додатковій сесії ЗНО регламентується Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти та Умовами участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання затвердженими наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 26.11.2015 року № 95.

Умови участі в додатковій сесії ЗНО

Рішення про надання можливості особі пройти зовнішнє незалежне оцінювання з певних предметів (предмета) під час додаткової сесії приймається регіональними центрами оцінювання якості освіти або апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти.

Подання особами документів для участі в додатковій сесії може здійснюватися в основний період реєстрації, період перереєстрації, додатковий період, а також під час проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Графік додаткової сесії ЗНО 2017 року

Предмет

Дата проведення

Українська мова і література

03 липня

Англійська мова

04 липня

Російська мова

04 липня

Математика

05 липня

Історія України

06 липня

Іспанська мова

07 липня

Німецька мова

07 липня

Французька мова

07 липня

Біологія

07 липня

Географія

10 липня

Фізика

11 липня

Хімія

12 липня

Важливо зазначити, що тестування з російської, іспанської, німецької, французької мов буде розпочинатися о 14:00 годині.

Зареєструватись на додаткову сесію ЗНО у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання можуть особи, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання через причини, які не залежали від їх дій та волі, та на які вони не можуть вплинути (хвороба, смерть рідних по крові або по шлюбу, стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета під час основної сесії тощо) або у зв'язку з участю у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах).

Такі особи протягом п’яти робочих днів із дня проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета (включаючи день проведення) повинні подати до регіонального центру заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певних предметів під час додаткової сесії, а також один із документів для підтвердження достовірності фактів та обставин, що дають можливість взяти участь у додатковій сесії (залежно від причини неучасті):

 • хвороба - завірену копію листка непрацездатності або довідку форми № 095/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 р. № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за № 661/20974, виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого форми № 027/0;
 • смерть рідних по крові або по шлюбу - копію свідоцтва про смерть (або копію одного з документів, передбачених підпунктами а, б, ґ, е пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 р. № 52/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 р. за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 р. № 3307/5)) та копію документа, що підтверджує родинність по крові або шлюбу з померлим;
 • стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета під час основної сесії, - копію акта чи довідки підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій або житлово-експлуатаційної організації, або підприємства, установи, організації, що здійснює експлуатацію будинку, або об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;
 • участь у міжнародних, всеукраїнських заходах - копію наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім'я, по батькові особи та період проведення відповідного заходу;
 • інша причина - довідку або інший документ, виданий установою, до компетенції якої належить фіксація певних фактів.

Особи, які брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи з певного предмета через різке погіршення стану здоров'я (або внаслідок інших обставин, що виникли в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання), і бажають пройти зовнішнє оцінювання з цього предмета під час додаткової сесії, повинні протягом п'яти робочих днів із дня проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета подати до регламентної комісії заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного предмета під час додаткової сесії та завірену копію листка непрацездатності або довідку форми № 095/о, або виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого форми № 027/о.

Рішення про допуск для участі в додатковій сесії вищезазначених осіб приймається регламентною комісією регіонального центру оцінювання якості освіти з урахуванням записів у документах пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що підтверджують погіршення стану здоров'я особи.

Особи, які брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але стосовно них було допущено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, можуть скористатися правом на подання апеляційної заяви про порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також вказати на потребу реєстрації для проходження зовнішнього оцінювання під час додаткової сесії. Така заява подається в день проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання до моменту виходу з нього.

Рішення про участь в додатковій сесії вищезазначених осіб приймаються регламентною комісією регіоналного центру оцінювання якості освіти на підставі рішень про задоволення апеляційної заяви про порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Подання документів для участі в додатковій сесії в межах часу, відведеного на реєстрацію (перереєстрацію), здійснюється особами, які:

 • не можуть пройти зовнішнє незалежне оцінювання під час основної сесії у зв'язку з участю в міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо);
 • у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном та не можуть взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів;
 • за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у зовнішньому оцінюванні з окремих навчальних предметів, що проводиться в певні дні.

Вищезазначені особи разом із реєстраційними документами мають надіслати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певних предметів під час додаткової сесії та один із документів, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основній сесії:

 • копію наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи та період проведення відповідного заходу, - особи, зазначені в підпункті 1 пункту 5 цих Умов;
 • довідку, що підтверджує факт навчання за кордоном, - особи, зазначені в підпункті 2 пункту 5 цих Умов;
 • клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із законодавством України про свободу совісті та релігійні організації, - особи, зазначені в підпункті 3 пункту 5 цих Умов.

У межах часу, відведеного для додаткового періоду реєстрації, здійснюється подання документів особами, які не мали можливості зареєструватися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період через те, що:

 • брали участь в антитерористичній операції;
 • проживають на тимчасово окупованій території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або в населеному пункті, зазначеному в переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або в переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 р. № 1085-р, або переселилися з них.

Такі особи разом із реєстраційними документами мають надіслати до відповідного регіонального центру заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певних предметів під час додаткової сесії та один із документів:

 • копію посвідчення учасника бойових дій або довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (додаток 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413), або одного з документів, передбачених пунктом 4 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413, - особи, зазначені у підпункті 1 пункту 6 цих Умов;
 • копію паспорта громадянина України особи, яка реєструється (або одного з батьків (опікунів), що має містити копії сторінок, де вказано відомості про реєстрацію місця проживання, - особи, зазначені в підпункті 2 пункту 6 цих Умов.

За рішенням апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти в додатковій сесії може взяти участь:

 • особа, апеляційну заяву якої щодо оскарження рішення регламентної комісії про відмову в участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання задоволено;
 • особа, яка не була допущена до проходження основної сесії з певних предметів через відсутність результатів зовнішнього оцінювання 3 навчальних предметів, що визначені Міністерством освіти і науки України як обов'язкові, але за підсумком розгляду її апеляційної заяви апеляційною комісією було ухвалено рішення про зміну кількості балів і встановлення результатів зовнішнього оцінювання з обов'язкових навчальних предметів.

Строки подання відповідних апеляційних заяв визначено Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533).

Реєстрація осіб, які за рішенням судів перебувають в установах пенітенціарної системи, для участі в додатковій сесії здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених угодою між Українським центром оцінювання якості освіти та Державною пенітенціарною службою України.

Освіта.ua
23.05.2017

Ведущие компании и учебные заведения Предложения от ведущих учебных заведений Украины и зарубежья. Только лучшие вузы, компании, образовательные курсы, школы, агентства.
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
ХУЙ ПИДОРАС
У кого проблеми з результатами зно з історії, біології, фізики, хімії, англійської або математики, вам туди - http://catcut.net/DbH8 П.С. Українська там теж є
viktoriya_yushchenko
Чи можуть допустити до додаткової сесії, якщо прийшов на ЗНО хворим ?
Ання
подскажите пожалуйста образец заявления на дополнительную сессию?
Виталий
изза потери паспорта я не смог попасть на зно.на дополнительной сессии мне нужно будет перездавать все предметы или только 1 что я пропустил
Мария
Скажите где брать образец заявы и какие ещё документы помимо справки нужно отправлять на доп.сесию??
Диана
На сколько дополнительная сессия в Ха по истории? Во сколько нужно быть?
Артур
Мне ещё не пришло приглашение на дополнительную сесию,что делать?
Рогочий Алексей Викторович
Когда можна зарегиструватися на додаткову сесию
Віталій
Якщо, погано написав зно з математики, тоді можно подати заяву на участь в додаткової сесії.
вита
Для Віталій: для участия в доп сесии должна быть уважительная причина из перечислених в документе о дополнительной сесии...
Комментировать
Наталия
Если я живу на оккупированной территории и не могу попасть на один из экзаменов, примут ли справку о болезни выданную мне по месту жительства?
Саша
Якщо я погано написав ЗНО з історії чи можу я зареєструватися на додаткову сесію, і перездати його?
Петр
Если я опоздал на зно ,то все капец ???_на дополнительную сессию уже никак не попасть ?
Олег
В мене була температура, я поїхав на зно, чи можна перездати? довідка є
Наташа
а в 2015 году считается ли уважительной причиной не прийти на зно если проживаешь в луганской области?если у нас в городе даже все нормально,но мы уехали ещё год назад и вернусь я только в июне.
Сергій Темірханов
Где будет показано сколько балов я набрал на ЗНО?
Нонна
в какое время проходят экзамены зно, все ли в 11 утра?
Раиса
зАДАНИЯ ПО УКР.ЯЗЫКУ И Л-РЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕССИИ 4 ИЮЛЯ 2014
Настя
Я сдаю в Одессе, Генерала Петрова 34,
Артём
Ребята скажите пожалуйста кто в Одессе сдает вторую сессию и по каким адресам?
Лика
Для Артём: я сдаю)
Надежда Проворова
Я сдаю. Львовская,экологический университет
Комментировать
лена
когда будут ответы по физике

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!