Искусство (интегрированный курс). 5-6 классы. (Кондратова Л. Г.)

Действующая модельная учебная программа интегрированного курса «Искусство» для 5-6 классов Кондратова Л. Г.

Искусство (интегрированный курс). 5-6 классы. (Кондратова Л. Г.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Мистецтво. 5–6 класи», метою вивчення інтегрованого курсу є цілісний розвиток успішної особистості учня в процесі освоєння мистецьких надбань людства; усвідомлення власної національної ідентичності в міжкультурній комунікації; формування компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження; розкриття креативного потенціалу, залучення до культурних процесів в Україні.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
14.07.2021