Osvita.ua Среднее образование Современная школа Воспитание
10.06.2008 Оздоровча робота у школі
Метою статті є висвітлення питання фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх шкіл як пріоритетного напряму фізичного виховання у школі
10.06.2008 Антикорупційне виховання у школі
Антикорупційне виховання у школі може бути формальним і неформальним. Формальне виховання - це включення елементів антикорупційної освіти в загальноосвітні програми, неформальне - заохочення різного роду ініціатив у додатковій освіті: громадянські акції, учнівські конференції й інші заходи
5.06.2008 Виховання в сільській школі на державно-громадських засадах
Особливості виховної роботи в сільській школі визначаються умовами її існування - віддаленість від міських культурних центрів, відсутність психологічних служб, спеціаліста-організатора позакласної роботи, матеріально-технічна база. Сільські школи самі стають центрами виховної роботи з дітьми й дорослими, а вчителі - їх організаторами
5.06.2008 Способи навчання
Кожній дитині властиві унікальні риси характеру. Розпізнання та використання таких особливостей у процесі навчання є основним компонентом філософії програми всебічного розвитку дитини "Крок за кроком". Якщо вчитель розуміє, як навчається кожна дитина, то він може приготувати багато завдань, виконання яких допоможе дитині найкращим чином зрозуміти те, що вона вивчає
21.05.2008 Проблема формирования мотивации в учебной деятельности
Многие проблемы современного школьного обучения являются актуальными не только для учителей, родителей и школьных психологов. В первую очередь они отражаются на развитии самого ребенка, его поведении, учебной деятельности
20.05.2008 Виховний аспект шкільного уроку
Одне з центральних місць у навчальному процесі займає творча індивідуальність педагога. Здатність управляти цим процесом - свідчення високого інтелектуального й духовного рівня вчителя, його професійної компетентності
14.05.2008 Законопростір сучасного виховного процесу
Морально-духовна вихованість підростаючої особистості нині виступає пріоритетною метою всієї освітньої системи
5.05.2008 Розвиток креативності школярів
До проблеми креативності неодноразово звертались дослідники та, незважаючи на це, вона залишається найменш розгаданою частиною людської активності. Креативність пов'язана з різними аспектами людської особистості
5.05.2008 Одаренные дети - проблемы и/или перспективы
В условиях модернизации системы образования страны очевидной является необходимость синхронного и скоординированного рабочего педагогического процесса в контексте выявления, сохранения и развития одаренности учащихся общеобразовательных учебных заведений
5.05.2008 Воспитание интеллигентности лицеистов
Интеллигенции всегда были присущи особая нравственная впечатлительность, особая ранимость, особая отзывчивость на общие социальные проблемы, образованность и разумность
16.04.2008 Некоторые проблемы развития одаренных детей
Выявление одаренных детей и развитие их способностей - задача довольно сложная в ее практической реализации, так как найти одаренного человека, а тем более воспитать в соответствии с его индивидуальными особенностями достаточно трудно
15.04.2008 Майстерність педагога у виховній взаємодії
Виховна взаємодія - складне за своєю організацією та перебігом явище. В її практичній реалізації педагог має справу як з окремим вихованцем, так і з певною виховною групою, в якій існують взаємини різної ціннісної спрямованості
7.04.2008 Гендерне виховання - нагальна потреба сучасної освітньої системи
Засвоєння індивідом культурної схеми гендера відбувається через конструювання розходжень між статями. Соціалізація чоловіків і жінок формується в різних соціально-психологічних умовах
5.04.2008 Іти повільно, але тільки вперед
Творчість - одне зі складних і таємних явищ людського життя. Їй властиві одночасно і знання відомого, доведеного, і фантазія, і сумлінність, опора на закономірності і випадковість
21.03.2008 Українознавство в системі національного виховання
Українознавча методологія (розгляд історичних процесів, подій, крізь призму інтересів української нації, історії народу, філософію, культуру його), запропонована П. Кононенком, є одним із найефективніших шляхів реформування існуючої освіти в Україні
12.03.2008 Зміст, форма та структура плану виховної роботи
При плануванні виховної діяльності класний керівник поряд із визначенням цілей, форм і способів виховання учнів намагається знайти оптимальний варіант змісту, форми та структури створюваного документа - плану роботи на навчальний рік або півріччя
5.03.2008 Виховую засобами літератури
Яким має бути сучасний учень? До якого ідеалу має прагнути вчитель-словесник у своїй навчально-виховній роботі? Усі предмети навчального плану, кожний своїми засобами, збагачують учнів, формують їхні почуття та переконання. Але література належить до тих предметів, які мають найбільший виховний вплив
5.03.2008 Життєві цінності старшокласників
Результати опитування показують, що найбільш актуалізованими цінностями для юнаків і дівчат є такі: досягнення матеріального благополуччя, успішна професійна діяльність, щасливе сімейне життя, виховання дітей, повноцінне спілкування з людьми
5.03.2008 Соціальний розвиток старшокласників у вимірі цінностей сучасної сім'ї
Я. Корчак, розмірковуючи про виховання дитини в сім'ї, використовував поняття «виховуюче середовище», під яким розумів той дух, що панує в сім'ї й відображає наявні в ній цінності, норми та правила
27.02.2008 Планування виховної роботи
Люди завжди намагались уникнути невизначеності свого майбутнього. Невизначеність завтрашнього дня лякала людину, породжувала в неї відчуття невпевненості в собі та своїх можливостях, сковувала її фізичні й духовні сили

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!