Osvita.ua Среднее образование Современная школа Воспитание
5.08.2008 Характеристика планування виховної роботи
Планування дозволяє не тільки значно зменшити частку невизначеності в розвитку педагогічної ситуації, а й забезпечити наступність сьогоднішніх і завтрашніх дій, а також упорядкувати протікання процесів навчання й виховання школярів
5.08.2008 Розв'язання проблем адаптації учнів у 5-му класі
Для розв'язання завдань необхідно враховувати психологічні особливості 10-11-річних школярів, рівень пізнавальної діяльності, з яким діти прийшли до 5-го класу, проаналізувати проблеми, з якими учні стикаються в адаптаційний період, виробити шляхи їх подолання
30.07.2008 Виховання толерантності в учнів початкової школи
Педагогічна технологія - це зафіксована система соціально-перевірених і впорядкованих норм і правил, які віддзеркалюють закономірності навчально-виховного процесу в тих чи інших освітніх формах, що їх дотримується вчитель, керуючи розвитком як самого процесу, так і його учасників
23.07.2008 Обучение жизненным навыкам
Обучение жизненным навыкам могло бы стать важной частью содержания школьного воспитания. В самом деле, в каждом из таких умений есть конкретное содержание. Образно говоря, обучение навыкам состоит в том, чтобы предложить подростку "примерить" на себя манеру поведения человека уверенного, но не агрессивного, уважающего другого, но прежде всего уважающего себя
18.07.2008 Толерантність як моральність особистості
Сьогодні перед національною школою постає завдання виховання особистості, спроможної творчо мислити, вільно орієнтуватись у реаліях сучасного життя, вибудовуючи власну поведінку на соціально поціновуваних засадах
17.07.2008 Сексуальнее виховання школярів
Ліберали від сексуальної педагогіки - сухі прагматики та позитивісти, у той час як їхні опоненти, скоріше, трепетні містики. Якщо для перших сексуальне життя людини описується анатомічним атласом, для других воно залишається, як і раніше, полем диявольського підступу
16.07.2008 Умови збереження та зміцнення здоров'я дітей
Серед цілей сучасної освіти визначальною є необхідність вироблення оновленого погляду на виховання здорової особистості, здатної до творчості, самовдосконалення, що ґрунтується на свідомому ставленні до свого здоров'я та здоров'я інших людей, як до найвищої соціальної цінності
10.07.2008 Одаренный ребенок нуждается в... дискомфорте
Практический опыт педагогической работы с одаренными детьми
8.07.2008 Пріоритети виховної роботи в сучасній школі
Сучасний період відродження України, її державності, економіки, освіти, науки та культури вимагає зміни поглядів на освіту, виховний ідеал, виховання особистості
8.07.2008 Проблемы дисциплины на уроках. Практикум по решению педагогических ситуаций
Одним из "камней преткновения" на уроках молодых и неопытных учителей является вопрос дисциплины. Конфликтная ситуация на уроках очень часто возникает в результате неопытности педагога, как следствие неграмотного, непрофессионального, неэтичного его поведения
1.07.2008 Модель процесу виховання в закладах освіти
Розбудова Української держави ставить на порядок денний надзвичайно важливе та невідкладне завдання - виховання справжнього громадянина, патріота рідної землі
25.06.2008 Особистісно зорієнтоване виховання
Особистісно орієнтована освіта є чи не найпоширенішою педагогічною технологією школи сьогодення в Україні. Наразі публікуємо матеріали з проблеми особистісно зорієнтованого виховання українських і російських фахівців післядипломної педагогічної освіти
20.06.2008 Особистісно зорієнтоване виховання - виховання, орієнтоване особистістю?
Особистісно зорієнтоване виховання... Є безліч тлумачень цього терміна в педагогіці. І в будь-якому трактуванні присутня якась двозначність, семантична нестиковка. Адже виховання як процес і сума спрямованих впливів споконвіку звернено, по-перше, до деякої групи людей, а по-друге - до кожного її представника
18.06.2008 Аналіз виховного аспекту уроку
Сучасний загальноосвітній навчальний заклад покликаний навчати та виховувати таку молодь, яка би була спроможна активно включитись у всі сфери суспільного життя країни, забезпечити прогрес її становлення та розвитку, оволодіти позитивним досвідом старших поколінь і збагачувати його власними надбаннями
18.06.2008 Наслідки релігійного впливу на дітей
Ви скажете, що спілкування дітей з релігійними організаціями у період, коли ще не сформувалась особистість дитини, небезпечне для неї. І будете праві
18.06.2008 Робота з дітьми з неблагополучних сімей
На сучасному етапі розвитку держави особливого значення набуває проблема розвитку та зміцнення сім'ї, як основного осередку виховання підростаючого покоління, оскільки за офіційними даними в Україні розпадається кожна друга сім'я - кількість розлучень по країні в цілому сягає 60 %
18.06.2008 Як формувати творчу особистість учня
Творча особистість... Усього лише два слова, але вони містять у собі глибокий зміст
12.06.2008 Ключі до успіху. Програма виховної роботи учнів 5-7-х класів
Допомогти дитині знайти свій ключ до успіху - основне завдання кожного педагога. Цим і пояснюється назва програми виховної роботи з підлітками. Робота за такою програмою допоможе класному керівнику підібрати ключик до брами успіху кожного учня, відкрити її юним очам і вказати шлях до самовдосконалення, котрому немає меж
11.06.2008 Одаренность. Проблемы и исследования
Одаренными и талантливыми учащимися являются те, которые определены профессионально подготовленными людьми как обладающие потенциалом к высоким достижениям в силу выдающихся способностей
11.06.2008 Основи формування громадянськості
З 1996 року Україна має свою Конституцію - Основний закон держави, який визначає суспільний державний устрій, виборчу систему, основні права, свободи та обов'язки громадян. Саме в ньому закладені принципи громадянського суспільства

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!