Проекти європейського напряму

Інтеграція українського суспільства в європейський економічний, політичний, культурно-освітній простір вимагає виховання такого молодого покоління, яке керуватиметься у своєму житті демократичними принципами та цінностями, утверджуватиме їх і примножуватиме в повсякденному житті. В Європи ми багато чому можемо навчитись, тим більше, якщо хочемо жити в ній не віртуально, а реально

Проекти цього напряму передбачають взаємопізнання на політичному, економічному, соціокультурному рівнях проблем, які характерні для європейських народів. Перш за все це можуть бути освітні проекти, метою яких буде вивчення актуальних проблем окремих європейських країн, політичних, економічних об'єднань, культурних традицій тощо. Наприклад, «Об'єднана Європа - коли і як це починалось», «Що може дати Україні НАТО?», «Європа - наш спільний дім», «До чого прагне молодь Європи?», «Європейський рівень життя - що за цим стоїть», «Етнічні проблеми Європи» тощо. Тривалість освітніх проектів залежатиме від мети та завдань. До керівництва таких проектів варто залучати вчителів історії, географії, іноземних мов, студентську молодь, яка відвідувала Європу, керівників молодіжних клубів, об'єднань.

За цим напрямом можна здійснювати і прикладні проекти, результатом яких стане: налагодження зв'язків з однолітками однієї з європейських країн; збір навчальної інформації, яку можна буде використати на уроках географії, історії, іноземної мови; розшук людей, які проживають за кордоном; організація та проведення туристичних подорожей; підготовка культурно-освітньої експедиції тощо.

Організаторам цього напряму проектів варто пам'ятати, що сьогодні в Україні велика кількість культурно-освітніх організацій та навчальних закладів бере участь у молодіжних проектах, які фінансуються як європейськими, так і вітчизняними структурами. У цьому випадку завжди можна долучитись до якогось проекту та прийняти в ньому участь.

Тема проекту «Україна - дзеркало полікультурної Європи»

В умовах розвитку європейської інтеграції питання спільності культур є дуже важливими для України, для виховання її громадян - носіїв високої культури, толерантності, громадянської активності в питаннях збереження культурної спадщини.

Мета проекту - створити умови для активного вивчення учнями культури народів, які населяють Європу й Україну, за допомогою пошуково-дослідницької роботи.

Завдання проекту:

 • налагодити тісну співпрацю старших школярів у дослідженні власної історії й культури та історії й культури європейських народів;
 • виховати толерантне ставлення до культури та звичаїв різних народів;
 • організувати експедицію «у глибину культур» народів, що населяли та населяють регіон (село, місто, район, область).

Очікувані результати:

 • учасники проекту ознайомляться з етнічними культурами народів, які проживали чи проживають у даному регіоні;
 • учні навчаться збирати матеріал, досліджувати, опрацьовувати, систематизувати результати пошуку;
 • учасники проекту вдосконалюватимуть навички спілкування;
 • відбуватиметься налагодження зв'язків з однолітками інших країн тощо.

Учасники: учні та студенти 14-20-ти років, учителі та викладачі, працівники позашкільних закладів освіти та виховання молоді, представники місцевих, національних громад.

Строк виконання - упродовж навчального року або навчальної практики. Можливий варіант - на канікулах.

Опис діяльності

І етап - підготовчий:

створення ініціативної групи на базі окремої школи чи кількох шкіл, яка би включала школярів, учителів, батьків, представників місцевої громади та етнічних громад, місцевих органів влади, громадських організацій, спонсорів.

ІІ етап - збір необхідної інформації:

 • формулювання завдань проекту та організація збору інформації;
 • створення пошукових груп і конкретизація завдань для них;
 • опрацювання різних джерел інформації;
 • пошуки контактів через листування та Інтернет з однолітками за кордоном.

ІІІ етап - планування; ключові моменти діяльності:

 • складання плану діяльності;
 • визначення навчальних предметів і тем, які відповідають змісту проекту;
 • організація самодіяльних колективів;
 • визначення сфери інтересів учасників і змістової частини діяльності;
 • розподіл пошукових і творчих завдань між учасниками проекту;
 • співпраця з учителями, керівниками факультативів, гуртків у школі та позашкільних установах.

IV етап - діяльність; вирішення проблеми:

 • на уроках і в позаурочних виховних заходах увага акцентується на полікультурності Європи та проявах цих культур в Україні;
 • збір інформації та оформлення наочних посібників для проведення навчальної та виховної роботи;
 • віртуальні подорожі країнами Європи, демонстрація кінофільмів;
 • випуск інформаційних бюлетенів про країни Європи, про їх культурні особливості та спільність з культурою України;
 • екскурсійна робота, поїздки, відвідування музеїв за темою проекту;
 • дискусії старшокласників - «Полікультурність - плюси та мінуси» (Позитивні й негативні наслідки взаємовпливу культур - чи є це проблемою?), «Україна - частина Європи»;
 • організація міні-проекту у проекті «Скажи, однолітку...?»;
 • спілкування з однолітками за кордоном через електронне чи поштове листування;
 • виставки малюнків «Цей багатоманітний світ Європи»;
 • фестиваль «Народи Європи» (презентація класами зразків культури європейських країн).

V етап - презентація результатів діяльності:

 • розміщення інформації про здійснення проекту на сайті школи або місцевої громади;
 • проведення заключної презентації в домі просвіти чи іншому місці зборів громадськості (церква, клуб, школа);
 • поширення інформації про проект через засоби масової інформації.

VI етап - оцінювання успішності проекту:

 • проведення різноманітних форм опитування.

Умови реалізації:

 • діяльність на базі навчального закладу;
 • залучення до участі у проекті представників місцевої громади.

Запитання для самооцінки учнем своєї участі у проекті

1. Тема була цікавою для мене, тому що ...

2. Мені було складно виконувати у проекті ... ... ..., тому що ...

3. Мені було легко ... ... ... , тому що ...

4. Працюючи у проекті, я навчився ... ... ...

5. Мені заважало ... ... ...

6. На мій погляд, проект був: а) успішний, тому що ...; б) неуспішний, тому що...

7. Що я зробив би по-іншому наступного разу ...

8. Що змінилось у результаті здійснення проекту: а) у мені; б) у моїх друзях, в) у світі?

9. З того, що я зробив у проекті, я пишаюсь ...

Запитання для групи учнів

1. Чому ви вибрали дану проблему?

2. Як ви планували свою діяльність?

3. Якою була кількість учасників?

4. Як відбувався розподіл обов'язків?

5. Які обов'язки виконував ти?

6. Як допомагав тобі вчитель?

7. Хто ще тобі допомагав (консультант)?

8. Які ресурси були задіяні під час реалізації проекту (оргтехніка, інформація, кошти)?

9. До кого ти звертався по допомогу та за яких обставин?

10. Чи вважаєш ти проект успішним і чому?

11. Як ставились до вашої діяльності у школі та за її межами?

12. Чи будеш ти ще брати участь у проектах?

13. Чого ти навчився у проекті?

14. З якими проблемами ти особисто та ваша група зіткнулись у проекті і чому?

15. Чи цікаво тобі було брати участь у проекті і чому?

16. Що би ти змінив, доповнив, якщо довелось би починати проект знову?

Запитання для учнів

1. Чи дотримувались ви плану?

2. Яка виникла незапланована діяльність і чому? Чия це проблема?

3. Як використовується ресурс на даному етапі?

4. Якою була реакція вчителів?

5. До яких передбачуваних негативних наслідків це може призвести?

6. Як змінюється спілкування учнів і вчителів, дітей і дорослих?

7. Чи корисним було те, чого досягла група?

8. Що сприяло чи заважало вашій роботі?

Запитання для керівника проекту

1. Чого я навчився?

2. Чого навчились мої учні?

3. Що було найбільшим успіхом проекту?

4. Що було найбільш несподіваним упродовж проекту (негативне й позитивне)?

УЧНІВСЬКІ ПРОЕКТИ БАГАТОМАНІТНОГО СУСПІЛЬСТВА

Сучасне покоління молоді живе в багатоманітному суспільстві і основне завдання - навчитися жити в цьому суспільстві, почувати себе комфортно, відчувати власну приналежність до такого суспільства. Жити в багатоманітному суспільстві означає бути не байдужим до тих проблем, які воно породжує, та брати активну участь у вирішенні цих проблем.

Сучасне суспільство не тільки є багатоманітним, а й максимально сприяє утвердженню багатоманітної основи. Багатоманітність як протилежність одноманітності знаходить свої прояви в політичній, економічній, соціокультурній та інших життєвих сферах. Учнівські проекти запропонованого напряму характеризуються широким аспектом проблем, оскільки вони охоплюють різні сфери суспільного життя, до яких щоденно долучаються школярі. Останнім часом особливо актуальними стають проекти, що порушують проблеми взаємовідносин між етнічними групами. В Україні проживають представники різних націй та народів. Навчитися жити разом, зважати на релігійні, культурні особливості, поважати історичні традиції та розвивати їх - ці завдання є актуальними для всіх громадян нашої країни. Для кращого розуміння історії, культури, традицій, релігії різних народів можна за допомогою учнівських проектів організовувати просвітницьку роботу. Проекти: «Ми різні - ми рівні», «День ... (указати, якої) національності в нашій школі», «Що ми знаємо про національні культури нашого краю», «Листуємося зі школярами Польщі», «Українці з Канади» та багато інших допоможуть школярам краще пізнати інші культури, ознайомитися з життям національних меншин, їхньою історією, традиціями, проблемами тощо.

Процеси соціального розшарування, свідками яких є сучасні школярі, також засвідчують наявність соціальної багатоманітності в суспільстві. Молоді треба навчитися жити в цих умовах. З одного боку, вона повинна прагнути до поліпшення свого соціального статусу, а з іншого - не повинна бути байдужою до тих, хто займає нижчі щаблі в соціальній ієрархії. Молоде покоління треба вчити допомагати людям, які знаходяться поруч. Добрим навчанням у такому контексті можуть стати проекти: «Ми - не байдужі», «Учись не лише споживати, а й допомагати», «Допоможи» тощо.

У проектах цього напряму варто чітко визначити проблему та спланувати шляхи її розв'язання. Особлива роль в організації проектної діяльності відводиться керівникам проекту, оскільки вони мають більший життєвий досвід і можуть підказати школярам шляхи вирішення вибраних проблем. Бажано до таких проектів залучати представників громадськості, національних меншин, учасників історичних подій, політичних партій та організацій, знавців національної історії тощо, які можуть бути в ролі консультантів, помічників, а також виконавців.

Проект «Ми - не байдужі»

У населеному пункті живе багато літніх людей, які залишились без опіки своїх найближчих родичів. Це ветерани війни, праці, окремі з них - інваліди, які потребують постійної соціальної допомоги та уваги. Відсутність державної служби догляду за ними, віковий стан, проблеми зі здоров'ям ветеранів спричинили обмеженість їхнього соціального спілкування, в окремих випадках навіть ізольованість.

Мета проекту - налагодити допомогу людям похилого віку, активізувати соціальне спілкування із застосуванням клубних та інших форм роботи.

Завдання проекту:

 • призначити волонтерів за місцем проживання ветеранів праці та війни, які потребують соціальної уваги та допомоги;
 • установити порядок відвідування ветеранів у позаурочний час;
 • організувати запис спогадів ветеранів, установити їх участь у трудових і військових справах;
 • підготувати матеріали до краєзнавчого музею на основі проведеної роботи;
 • ознайомити із зібраними матеріалами учнів, мешканців населеного пункту.

Очікувані результати:

 • в учнів змінюватиметься ставлення до людей похилого віку;
 • учасники проекту набудуть навичок брати інтерв'ю, ставити запитання, фіксувати відповіді на запитання за допомогою різних записуючих пристроїв;
 • школярі навчаться співпрацювати з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та позашкільними установами;
 • учасники проекту дізнаються про соціальні проблеми одиноких людей і шляхи їх вирішення;
 • розвиватимуться комунікативні вміння й навички.

Учасники проекту: учні 8-11-х класів, керівник музею, учителі історії та суспільних дисциплін, педагог-організатор, соціальний педагог, класні керівники, учитель музики.

Цільова група, яка буде задіяна у проекті: літні люди, інваліди, ветерани, діти з особливими потребами.

Строк виконання - упродовж навчального року.

Опис діяльності

І етап - підготовчий:

 • обговорення теми проекту, визначення завдань;
 • створення мережі волонтерських груп;
 • організація соціального патронажу людей похилого віку, які мешкають у громаді, до якої належить школа.

ІІ етап - збір необхідної інформації:

 • збір та узагальнення інформації про людей, які потребують соціальної допомоги;
 • налагодження контактів з місцевими соціальними службами;
 • розподіл ветеранів за групами школярів;
 • відвідування ветеранів;
 • запис спогадів ветеранів війни, праці про події в історії населеного пункту;
 • збір матеріалів для «Літопису», краєзнавчого музею.

ІІІ етап - планування; ключові моменти діяльності

На цьому етапі укладається план діяльності з урахуванням найважливіших моментів: організація допомоги ветеранам, збір інформації про життя ветеранів, налагодження зв'язків із працівниками музею, органами місцевого самоврядування, соціальними службами тощо.

IV етап - діяльність; вирішення проблеми

Приступаючи до реалізації проекту, адміністрація школи має вийти з пропозицією до місцевого органу самоврядування, Ради ветеранів, громадської організації «Червоний хрест» про створення учнівських волонтерських загонів. На спільній зустрічі за участю представників зазначених соціальних інституцій та лідерів учнівського самоврядування, учасників проекту проводиться обговорення моделі проектної діяльності, визначаються шляхи співпраці. Шляхом опитування учні знайомляться з особливостями кожного підопічного ветерана праці, з'ясовують, якою вони володіють інформацією про історичні події, чим займаються у вільний час, яким видом мистецтва чи ремеслом захоплюються, якої посильної допомоги потребують, яким чином спілкуються між собою. Після отримання інформації заповнюють «Волонтерський маршрут» - карту, в якій визначають можливі форми волонтерської діяльності відносно тієї чи іншої особи.

Наступним кроком є збір та узагальнення спогадів літніх людей про події в історії міста (села), оформлення «Літопису» у вигляді стендового матеріалу, фотомонтажу, проведення серії заходів у формі зустрічей.

V етап - презентація результатів діяльності

Якщо в населеному пункті, у школі немає музеїв, то стенди, присвячені ветеранам, зібрані спогади можна облаштувати на центральній площі (майданчику) напередодні Дня літніх людей (жовтень), Дня сім'ї (травень), Дня перемоги (травень) тощо. Залежно від часу реалізації проекту можна буде вибрати й місце демонстрації зібраних матеріалів.

VI етап - оцінювання успішності проекту

На цьому етапі учасники проекту аналізують свою діяльність, обговорюють, що вийшло, а що ні, як покращити роботу з ветеранами та залучити до неї не тільки школярів, а і громадські організації, меценатів, соціальні служби тощо.

Освіта.ua
11.11.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев