Іти повільно, але тільки вперед

Творчість - одне зі складних і таємних явищ людського життя. Їй властиві одночасно і знання відомого, доведеного, і фантазія, і сумлінність, опора на закономірності і випадковість

Сучасна наука дає таке визначення творчості: діяльність, яка породжує щось якісно нове й таке, що відрізняється неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю.

«Я знаю представників багатьох спеціальностей, - писав В. Сухомлинський, - але немає, я в цьому переконаний - людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учителі». Педагогічна діяльність, яка є сплавом науки і мистецтва за своїми компонентами завжди передбачає творчість.

Мистецтво керівництва загальноосвітньою школою в тому й полягає, щоб учителів початкових, середніх і старших класів об'єднували єдині педагогічні переконання, щоб індивідуальна творчість, а без цього неможливий творчий колектив, образно кажучи, текла невичерпними джерелами в єдиний потік колективного досвіду, колективної турботи про знання учнів.

В. Сухомлинський

Творчий педагог - це особливість, яка під впливом зовнішніх чинників набула потрібних для актуалізації творчого потенціалу додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, які допомагають досягти творчих результатів в одному чи кількох видах творчої діяльності.

Відомо, що творчість, новаторство пробиває собі шлях у боротьбі, потребує відмови від того, що в минулому визнавали новим, а його творців у той час називали новаторами. Не слід забувати вислів відомого психолога А. Асмолова: «Індивідом народжуються. Особистістю стають. Індивідуальність відстоюють».

Важливі для розвитку творчості морально-психологічні умови у школі: відсутність конфліктів, чвар, обстановка, коли в колективі панує дух любові до школи, до дітей, гордості за свою професію. Можна пригадати слова відомого російського режисера К. Станіславського: «Тільки в атмосфері любові і дружби, товариської справедливої критики може розвиватися талант».

Творче, творити, витворене, творець... Учень-творець. Який він має бути? Чи завжди це той, хто має достатній чи високий рівень у навчанні? Чи лише той, кому дано від природи нахил розуміти музику? Ні! Це будь-яка дитина, яку вчитель спонукає відкрити в собі здатність цікаво, змістовною, щиро, вдумливо висловлювати власне розуміння, бачення, трактування почутого. Це той, хто зуміє співпереживати, любити, ненавидіти ту людину, про яку йдеться у музичному творі. Поєднання думок, почуттів і вміння оформляти музичною мовою своє висловлювання - це є творче мислення.

Основне завдання творчого вчителя розвивати свою творчу особистість і творчу особистість учня. Відомо, що практично нема жодної нормальної дитини, яку б природа не наділила прихованим творчим потенціалом. Який же чинник істотно впливає на його виявлення? Це, звичайно, творчий учитель. Новий зміст освіти, освоєння нових навчальних програм, створення авторських програм, підручників, уведення нових навчальних дисциплін, пошук оригінальних методик викладання - усе це поставило вчителя на шлях творчої роботи. Тому дуже цінною в науково-методичній роботі є орієнтація вчителів на творчість, на організацію дослідницької, науково-пошукової роботи, на пошуки більш досконалих педагогічних технологій.

У нашій школі все більше уваги приділяється стимулюванню пізнавальної активності учнів, накопиченню досвіду їх творчої діяльності. У цьому надзвичайно складному процесі важлива роль належить музичному мистецтву, що допомагає учням глибше пізнавати себе, свій внутрішній світ, спонукає до самовдосконалення, творчого розвитку особистості. Нині науково доведено, що мистецтво виховання - це синтез педагогіки і мистецтва, тому його специфіка полягає в поєднанні спеціальних музичних знань, умінь і навичок з педагогічними. А ефективність його впливу визначається рівнем індивідуального осягнення духовних цінностей, що потребує відповідної підготовки до спілкування з художніми образами, музичними творами.

Такі завдання можна вирішити лише у процесі викладання мистецьких дисциплін, спрямованих на поглиблення світоглядних уявлень дітей. Тому переконана, що одне із головних завдань вивчення музики учнями полягає в тому, щоб навчити їх не тільки спостерігати й емоційно сприймати те чи інше явище, тобто не лише слухати і чути музику, але й розмірковувати про неї, висловлювали свої думки і враження. Не менш важливим є встановлення тісних зв'язків між шкільними заняттями музикою та щоденним «позашкільним» життям учнів.

Цілісність уроків музичного мистецтва побудована на сприйманні, виконанні та зіставленні творів зі схожим чи контрастним образним змістом. Узагальнюючи враження від прослуханої та виконаної на уроці музики, порівнюючи особливості музичної мови різних творів, підводжу учнів до розуміння та обґрунтування суджень щодо духовної та творчої сутності музичного мистецтва. Музика - предмет, якого не можна навчити без опори на життя, на досвід дитини. Творчість навчає учня не бути фальшивим, тобто щиро, від душі говорити про те, що думаєш. Навчаючи, ми маємо виховувати людину шляхетну, гуманну, інтелігентну.

Автор: Ю. Печуга

Освіта.ua
05.04.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев