Педагогічна професія та гендер

Учитель, який володіє методикою та технологією здійснення гендерного виховання, без відповідного рівня особистої гендерної культури не може успішно впроваджувати гендерні підходи у виховній роботі зі школярами

Структура публікації:

1. Підготовка майбутніх учителів до гендерного виховання школярів.

2. Дидактична модель діяльності вчителя з гендерного виховання учнів.

3. Роль гендерної культури вчителя у здійсненні виховної роботи.

Одним із ключових аспектів гендерного виміру навчально-професійної підготовки майбутніх учителів є визнання дискримінації жінок, їх відсторонення від влади та інших ресурсів. Саме готовність і здатність майбутніх учителів усвідомити існування нерівності, оцінити її масштаби та глибину обумовлюють формування настанови на використання гендерного підходу у виховній роботі вчителя й отримання необхідних для цього знань, розвитку відповідних умінь і навичок.

Готовність вчителя до гендерного виховання має комплексний характер і визначається такими категоріями (за В. Морозовим):

Мотиваційна готовність

Вивчення вчителем свого гендерного потенціалу та його впливу на хід виховного процесу.

Теоретична готовність

Забезпечення доступного рівня знань для гендерного виховання школярів.

Практична готовність

Наявність комунікативних, організаторських умінь зі здійснення гендерного виховання в різноманітних формах.

Готовність до творчості

Відкритість до нового, здатність до інновацій; розробка колективних творчих заходів із гендерного виховання школярів; вивчення гендерного портрету класу та впливу особистості вихователя (фемінінна, маскулінна, андрогінна) на характер взаємодії з вихованцями.

Дидактична модель виховної діяльності з гендерного виховання учнів

Гендерна модель виховання ґрунтується на розумінні того, що людина - це не абстрактна нейтральна цілісність, а жінка й чоловік. Гендерне виховання передбачає формування гармонійного розвитку у вихованців рис фемінінності та маскулінності з урахуванням психофізіологічних особливостей (інтелектуального, емоційного компонентів особистостей чоловіків/жінок, поведінки й характеру конструювання взаємин між ними).

Дидактична модель гендерного виховання учнів має мету та завдання, основні принципи, зміст і складові гендерного виховання.

Мета гендерного виховання

Сформувати особистості юнака та дівчини, щоб вони були: вільними від гендерних стереотипів; відповідальними за свою поведінку та міжособистісні взаємини; рівними в самовираженні та самоствердженні в усіх сферах життя демократично орієнтованого суспільства; незалежними від традиційних поглядів на роль і місце жінок і чоловіків у сучасному суспільстві.

Задачі гендерного виховання

Сформувати мотивацію й основні вміння особистості учнів, необхідні для рівноправної участі в суспільному житті. Сприяти становленню активної позиції особистості в реалізації ідеалів і цінностей гендерної демократії в Україні, усуненню дискримінації та захисту прав жінки. Формувати громадянську позицію щодо вирішення проблеми рівноправної участі жінок у прийнятті політичних рішень на всіх рівнях.

Гендерне виховання базується на таких принципах:

 • Гуманізм
 • Демократичність
 • Наступність і безперервність
 • Міждисциплінарність
 • Етнокультурність
 • Полікультурність
 • Плюралізм

Оволодіння гендерною системою знань сприяє формуванню світоглядних орієнтацій особистості, створенню власної життєвої філософії, її самоідентифікації та самореалізації в кожній зі сфер суспільства.

Роль гендерної культури вчителя

Здійснення виховної роботи зі школярами передбачає високий рівень гендерної культури вчителя. Від використання ним виховних траєкторій залежить реальне здійснення реконструкції традиційних культурних обмежень у розвитку особистості школяра, створення умов для максимальної самореалізації та розкриття здібностей дівчинок і хлопчиків у процесі педагогічної взаємодії.

У результаті впровадження гендерного підходу у вихованні учнів формуються гендерна самосвідомість та активізація самореалізації особистості школяра через:

 • усвідомлення абсолютної цінності прав чоловіків і жінок, свободи особи;
 • усвідомлення себе як особистості, здатної впливати на ґендерну ситуацію в державі;
 • активна позиція щодо необхідності участі в гендерних перетвореннях;
 • критичне сприймання соціально-політичної інформації; розуміння рівноправної участі обох статей у політичному житті;
 • лояльне і, разом із тим, вимогливе ставлення до обох статей;
 • готовність відповідати за власні рішення та їх наслідки;
 • почуття власного достоїнства, толерантність, плюралізм, здатність до компромісу.

Автори: О. Цокур, І. Іванова

Освіта.ua
05.12.2007

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев