Ранкова зустріч: розвиток взаємоповаги та толерантності

Метою є розвиток соціальних, емоційних навичок дітей молодшого віку, ставлень і цінностей, які заохочують турботливу та толерантну поведінку дітей, їхніх учителів, директорів шкіл через проведення ранкових зустрічей

На початку дня діти збираються, щоби привітати один одного, вислухати думки друзів, поставити запитання, обговорити новини та розклад дня. Ранкову зустріч легко провести; вона закладає підґрунтя для інших змін, які потребують більшого досвіду; дає педагогам можливість відчути успіх і прагнути опанувати складніші методи навчання й виховання дітей. Найважливішим є те, що вона охоплює цінності, які стають основою для створення відповідальної та дбайливої спільноти учнів. Цінності, які виховуються під час ранкової зустрічі, загально визначаються як етичні. Ранкова зустріч це квінтесенція того, якими ми хочемо бачити наші класи, наші громади або наше суспільство.

Ранкова зустріч - це зустріч на початку дня всіх дітей з педагогами. Сидячі в колі одна проти одної, кожна дитина вдумливо й поважно вітається з друзями та дорослими, після чого ділиться своїм досвідом, відчуттями зі своїми товаришами, які з повагою слухають і ставлять запитання, роблять зауваження. Після цього вся група бере участь у короткій, енергійній груповій вправі, насамперед для того, аби підсилити академічні навички, виховати почуття неконкурентної команди та відчуття єдності. Ранкова зустріч закінчується щоденними новинами, які зазвичай готує вчитель, щоби підкреслити навчальні завдання цього дня.

Ранкова зустріч - це запланований, структурований збір, який займає важливе місце в повсякденному розкладі діяльності групи або класу, де панує атмосфера піклування та відповідальності. Учителі визнають особливу роль ранкової зустрічі в житті їхніх учнів і присвячують 20-25 хвилин на початку дня, щоби створити позитивну атмосферу у групі на весь день.

Ранкова зустріч складається з чотирьох основних компонентів (Kriete, 1999):

 • Вітання - перший компонент. Усі учні класу/групи вітаються і починають розуміти, що вони є важливими членами групи. Діти збираються в коло разом зі своєю вчителькою/вихователькою. Усі звертаються один до одного на ім'я, що допомагає створити атмосферу дружби та причетності. Вітання створює спокійний і розважливий настрій для такого елементу зустрічі як обмін інформацією.
 • Обмін інформацією - другий компонент. Діти висвітлюють свої думки, обмінюються ідеями та пропонують важливі для них теми обговорення. Учні групи/класу мають змогу дізнатися щось один про одного. Обмін інформацією допомагає розвивати навички, які дають учасникам змогу навчатися впевнено говорити та слухати. Кожна дитина може ставити запитання чи коментувати, а той, хто говорить, у змозі реагувати, звертаючись безпосередньо до своїх ровесників.
 • Групове заняття - третій компонент. Розпочинається після спокійного періоду обміркування інформації. У групі створюється відчуття єдності, радості через виконання пісень, участі в іграх, коротких і швидких заняттях. Позбавлені елементів суперництва ігри та заняття, кооперативні за суттю, ураховують індивідуальний рівень розвитку певної навички в учнів. Такі групові заняття здебільшого пов'язані з навчальною програмою чи темою, яка в цей час вивчається у групі/класі. Мета групових занять полягає в об'єднанні групи. Кожний член групи приєднується до спільних розваг - співає, грається в ігри, бере участь у різних приємних заняттях. Серед цих занять мають бути ігри, які не передбачають суперництва, а також завдання кооперативного характеру, де цінуються та враховуються індивідуальний рівень навичок та інтереси. Ці заняття потребують від учнів використання навичок критичного мислення та сприяють самовираженню. Під час роботи з дорослішими учнями заняття можуть бути більш структуровані та містити завдання, пов'язані з навчальною програмою. Інтелектуальні ігри та заняття, спрямовані на розвиток етичних і моральних почуттів, особливо цікавлять дітей молодшого шкільного віку. Їх можна використовувати в якості вступу до класної роботи та для обговорень.

Компонент групових занять у ранковій зустрічі сприяє розвитку демократичних цінностей у спільноті, доводячи важливість співпраці, включення й участі у спільній діяльності. Спільні ігри та заняття ґрунтуються на використанні сильних сторін кожного на користь усієї групи. Групові заняття заохочують розвиток виразного мовлення. Вони дають змогу забезпечити соціальний, академічний і фізичний розвиток, а також створюють можливості вчитися на помилках, виявляти наполегливість у сприятливому середовищі.

 • Щоденні новини - завершальний елемент ранкової зустрічі. Це оголошення письмової об'яви, яка щодня вивішується на відповідному стенді чи дошці. Письмове чи кероване вчителем оголошення налаштовує на те, що має вивчатися цього дня, а також дає можливість обмірковувати події та навчання попередніх днів. Щоденні новини допомагають дітям тренувати навчальні навички, що сприяють розвиткові мовленнєвих та математичних здібностей. Щоденні новини можуть містити різноманітні завдання (заповнення календаря, перегляд розкладу виконання робіт, створення графіка погоди), що активізують початок індивідуальної роботи або діяльності у центрах активності.

Такі заняття дають дітям можливість опанувати різноманітні соціальні та навчальні навички, об'єднуючи соціальне, емоційне та інтелектуальне навчання кожного члена групи. Повторення позитивного досвіду сприяє розвитку доброти, емпатії та включення. Повторення таких демократичних взаємодій і звичних занять дає надзвичайні результати як у класній спільноті, так і поза її межами. Учителі у класі відповідають за проведення ранкової зустрічі та моделювання демократичної поведінки.

Значення ранкової зустрічі

Створення спільноти. У чому полягає важливість створення спільноти? Спільнота дає відчуття належності. Створення спільноти стає ефективним, коли вчитель/вихователь бере на себе роль фасилітатора (людини, яка допомагає зробити так, аби все відбувалося належним чином, але не намагається жорстко контролювати). Зустріч стає інтерактивною та невимушеною, панує співпраця, спільне навчання, а не конкуренція чи хизування власними надбаннями.

Розвиток навичок спілкування. Уміння говорити та слухати є найважливішими якостями, які необхідні для демократичної культури. Навіть маленькі діти можуть висловлювати точку зору, чути відмінні думки інших людей та зважувати їх. Ранкова зустріч дає учням можливість брати участь у групових обговореннях, а вчителям - моделювати й активно розвивати в дітей вміння та навички ефективного спілкування. Люди, які можуть ефективно спілкуватися:

 • висловлюють свої думки таким чином, щоб їх розуміли інші;
 • уважно слухають, коли говорять інші;
 • вирішують проблеми за допомогою слів;
 • пропонують свої ідеї групі.

Ці навички мають дуже важливе значення для успішного життя у класі/групі, спільного навчання та розв'язання конфліктних ситуацій. Ранкова зустріч - ідеальна можливість для розвитку цих навичок.

Розвиток соціальних навичок. Завдяки практиці ранкової зустрічі маленькі діти переходять від зосередження уваги на власній особистості до охоплення нею інших. Соціальні переваги цього підходу сприяють розвиткові емпатії, активному слуханню однолітків, навчають дітей розуміти позиції інших людей. Уміння сприйняти точку зору іншої людини руйнує упередженість, сприяє толерантності та визнанню відмінності. Такі соціальні компетентності допомагають людям жити у взаємній повазі, створюють умови для позитивного, відкритого спілкування між окремими членами суспільства. Це основні навички, необхідні для демократії.

Удосконалення академічних навичок. Результати сучасних досліджень свідчать, що програми, які сприяють розвитку соціальних навичок, підвищують і академічні досягнення. Ранкова зустріч сприяє розвитку навичок говорити, слухати, розвиває словниковий запас, уміння досліджувати, аналізувати й оцінювати матеріал, спонтанно відповідати на запитання, приймати виклик від інших, використовувати вивчену інформацію.

Створення у класі/групі позитивного настрою. Повсякденні вправи, які практикуються в ранковій зустрічі, допомагають учням зблизитися зі своїми ровесниками, навчитися співпрацювати, утримуватися від критики інших, поважати інших як особистості. Позитивний настрій у класі/групі створюється за рахунок атмосфери довіри, відчуття приналежності до спільноти, участі у прийнятті рішень, доброти та заохочення з боку ровесників, вільного від критики ставлення вчителя/ вихователя, очікування конкретних результатів, справедливості та неупередженості.

Заохочення демократичного ставлення та поведінки. Виховання демократичного ставлення й поведінки притаманне практиці ранкової зустрічі. Ранкова зустріч ознайомлює дітей з величними демократичними ідеями в доступній формі.

 • Інклюзія. Незалежно від здібностей, соціальної, релігійної приналежності чи статті, учитель та інші діти сприймають внесок кожного з однаковою доброзичливістю та повагою.
 • Активна участь. Участь у зустрічі беруть усі діти. Вони вітаються один з одним, мають змогу обмінятись інформацією, ставити запитання, коментувати, приєднуватися до групової роботи, а також робити свій внесок у щоденні новини.
 • Критичне мислення. Діти навчаються з повагою ставити запитання, піддавати сумніву й оцінювати ідеї, які можуть відрізнятися від їхніх власних або бути подібними.
 • Толерантність і прийняття. Оскільки не кожна дитина має погоджуватися з ідеями інших однокласників, ці питання розглядаються під час вільної дискусії. Протилежні ідеї вислуховуються й обговорюються, тому що серед однокласників існує взаємодовіра.
 • Самостійне мислення. Учнів заохочують до обміну своїм досвідом та ідеями.
 • Відкритість. Висловлюється та обговорюється низка ідей. У щоденних новинах повідомляється доступна для всіх інформація про те, що відбувається у класі/групі.
 • Власна та соціальна відповідальність. Діти встановлюють правила власної поведінки і поведінки групи.

Вплив практики «Ранкові зустрічі» на учасників проекту

У ході реалізації проекту педагоги постійно спостерігають за дітьми, записуючи цікаві випадки, занотовуючи зміни, які відбуваються в розвитку та поведінці дітей.

Спостерігаючи за змінами в поведінці дітей із моменту використання практики «Ранкові зустрічі» педагоги зазначають, що зросла самооцінка і взаємоповага учнів; діти краще пізнали один одного тощо.

Педагоги також зазначають, що їх власна поведінка змінилася з моменту реалізації цієї практики.

Педагоги збагатили свою практику новими формами роботи; стали більше використовувати практики кооперативного, інтегрованого навчання.

Автори: М. Ворон, Ю. Кавун

Освіта.ua
05.07.2006

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев