24.12.2008 Портфоліо в розвитку інноваційної особистості
Із концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи випливає, що одним із магістральних напрямів реформування освітньої системи України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному житті, спонукають до докорінної модернізації освітньої галузі
24.12.2008 Порівняння уроків з інтерактивною дошкою та класичних уроків
Серед технічних новинок, що приходять сьогодні у школу, особливе місце займають інтерактивні дошки - комплекс устаткування, що дозволяє педагогу зробити процес навчання яскравим, наочним, динамічним, варіювати індивідуальні рішення з опорою на наявні готові "шаблони", а також більш ефективно здійснювати "зворотний зв'язок"
24.12.2008 Проекти екологічного спрямування
Тематика проектів цього напряму може бути різноманітною. Їх зміст залежатиме від вирішення тих проблем, що характерні для конкретного населеного пункту. У ході реалізації учнівських проектів за вказаним напрямом особливу увагу варто звернути на оцінювання результатів діяльності школярів і презентацію результатів діяльності
24.12.2008 Проекти історичного напряму
Історичний напрям проектної діяльності надзвичайно важливий для інтеграції сучасної молоді в суспільство, в якому переплітається різний життєвий досвід. Перевагою подібних проектів є те, що вони можуть здійснюватись і як позаурочна робота з предмета (у гуртках, на факультативах тощо), і у формі окремого виду учнівської діяльності
5.12.2008 Як поєднати логіку та творчість
У роботі "Самоосвіта" християнського філософа М. Бердяєва є дивні рядки, присвячені темі творчості: "Бог очікує від людини творчого акта як відповіді людини на творчий акт Бога"
3.12.2008 Початок: учителі
Практичний посібник для заступника директора
3.12.2008 Початок: учні
Практичний посібник для заступника директора
6.11.2008 Креативний підхід до вивчення іноземної мови
Організація креативного навчання передбачає принципову переорієнтацію вчителя з інформатора на фасилітатора
5.11.2008 Інформаційно-комунікаційні технології для вчителів та учнів
Процес упровадження новітніх технологій у школу - це та реальність, яка буде супроводжувати кожного з нас упродовж професійної діяльності, тому до нього треба ставитись як до звичайного шкільного процесу та пам'ятати, що тільки ті знання приносять найбільшу користь, які здобуті за власним бажанням, а не за наказом
5.11.2008 Здоровьесберегающие образовательные технологии
Представление здоровьесберегающих образовательных технологий (ЗОТ) мы считаем уместным начать с определения этого психолого-педагогического понятия
5.11.2008 Алгоритмізація керівництва та контролю якості
На рубежі XX-XXI століть пріоритетною задачею подальшого розвитку нашої держави стає підвищення якості освіти. У цьому контексті необхідно ще раз спробувати розібратись у компетентності педагогів, у їхній готовності до виконання своїх функціональних обов'язків. А починати треба з майбутнього вчителя - студента педагогічного навчального закладу
5.11.2008 Мої проектні технології
Образотворче мистецтво - це компроміс між тим, що ми бачимо, і тим, що ми знаємо
5.11.2008 Компаративний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури у 9 класі
Однією з найбільш гострих проблем у викладанні зарубіжної літератури залишається проблема аналізу художнього твору. З огляду на значне зростання обсягу навчального матеріалу, доречнішим стає компаративний аналіз художніх творів
31.10.2008 Структури (види) кооперованого навчання
Кожна кооперована діяльність має специфічну структуру. Різноманітність простих і більш складних кооперованих структур буде описана нижче. Під час використання будь-якої з них зміст може бути змінений, але процедура для залучення в цю діяльність (іншими словами, структура) залишається тією самою
31.10.2008 Особистість учителя в розвитку креативних здібностей
Своєю практикою вчителі шкіл, що стали на шлях інноваційного розвитку, підтверджують: сучасний педагог стає дослідником. Педагог майбутнього - в ідеалі педагог-учений, для якого педагогічне дослідження є умовою розвитку професійної майстерності
10.10.2008 Технологии жизнетворчества на уроках биологии
Наиболее важным в современном образовании является создание условий для развития компетентностной личности школьника, способного ориентироваться в человеческом обществе
29.09.2008 Технології дистанційного навчання
Серед сучасних педагогічних технологій найбільший інтерес для навчання у школі представляють ті технології, що орієнтовані на групову роботу учнів, навчання у співробітництві, активний пізнавальний процес, роботу з різними джерелами інформації
10.09.2008 Архітектоніка особистісно зорієнтованого уроку
Урок був і залишається домінуючою формою навчального процесу, але в системі особистісно зорієнтованого навчання значно змінюються його функція, форма та мета
10.09.2008 Система особистісно зорієнтованого навчання
Особистісно зорієнтована технологія - це освітня технологія, головною метою якої є взаємний і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні й партнерстві у спільній діяльності
20.08.2008 Інтерактивні технології в особистісно зорієнтованій освіті
У Державному стандарті початкової загальної освіти зазначено, що поряд із функціональною підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатнього особистого досвіду культури спілкування та співпраці в різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!