18.12.2007 Теоретико-методологічне обґрунтування педагогічної творчості
Творчість окремої людини розглядається дослідниками у двох аспектах: як сукупність якостей особистості, в яких проявляється відношення суб'єкта до світу і до самого себе, його спосіб самоствердження; і як діяльність певного характеру, яка відбиває вищу ступінь активності
14.11.2007 Педагогическая технология и педагогическое мастерство
Изменения, происходящие как в общественной жизни, так и в сознании, способствуют появлению в сфере образования идей и концепций, в которых отражается понимание радикального характера происходящих перемен: кризис образования, смена образовательной парадигмы, новые образовательные ценности и т. п.
18.10.2007 Подготовка и проведение открытого урока
Открытый урок представляет собой одну из давно применяющихся форм проведения методической работы. Многие годы она являлась эффективной, но с годами превратилась в некое ритуальное действо
17.10.2007 Порівняння, що завжди не на твою користь..., чим небезпечний рейтинг у школі
Недавно проводилася дискусія про зміст освіти на уроках фізичної культури, про способи оцінювання дітей. Один з учасників розповідав про методи, які використовує для того, щоб його учні мали можливість на кожному занятті аналізувати свої досягнення, свої перемоги і невдачі
10.09.2007 Культура слова в початковій школі
Курс української мови - важлива складова загального змісту початкової школи, оскільки він виступає основним засобом опанування усіх шкільних дисциплін. Основна його мета - забезпечити розвиток навичок мовлення, навчити дітей читати і писати, сформувати певне коло знань про мову і мовні уміння, забезпечити мотивацію навчання рідної мови
20.06.2007 Особистісна орієнтація у змісті освіти
Сьогодні доводиться констатувати, що взаємозв'язок між дошкільною та шкільною ланками освіти залишається декларативним, хоча, на думку вчених і практиків, саме цей віковий період, найважливіший для загального розвитку, формування особистісних якостей, необхідних протягом усього життя
12.06.2007 Портфоліо у школі
Учителі і учні Лозівської міської гімназії в минулому навчальному році працювали над упровадженням нової системи оцінювання індивідуальних досягнень учнів - портфоліо. Протягом навчального року створено портфоліо всіх класів, до складу якого входить портфоліо кожного учня
7.06.2007 Ігрова педагогіка. Технологічний аспект
Серед безлічі різного типу педагогік, що працюють зараз у школі, класно-урочна система за Коменським, проектна за Дьюї, вальдорфська за Штайнером, розвивальна за Ельконіним-Давидовим, виділяють ще й ігрову педагогіку...
15.05.2007 До питання про роботу з учнем. З досвіду Київської середньої школи №109
1937/38 навчальний рік, який приніс нашій школі значні і незаперечні досягнення в здійсненні основного завдання - піднесення успішності учнів, був роком особливо напруженої роботи, особливо енергійних заходів реалізації постанов партії та уряду про школу
7.02.2007 Типологія освітніх технологій
У теорії та практиці роботи шкіл існує багато варіантів навчально-виховного процесу. Кожен автор вносить в освітній процес щось своє, індивідуальне, тому серед технологій виділяють авторські. Проте багато технологій за своєю метою, змістом, методами та засобами мають достатньо схожих рис і тому можуть бути об'єднані в кілька узагальнених груп
24.01.2007 Допрофільна підготовка учнів
Інтерактивні форми навчання корисні не лише для учнів, а й як для вчителів, так і для шкільної адміністрації. Саме ця ідея була покладена в основу семінару заступників директорів з навчально-виховної роботи, організованого Торезьким відділом освіти, міським методичним центром
15.01.2007 Методичні рекомендації з проведення конференцій для батьків учнів 1-х класів
Збори батьків - одна з форм зв'язку школи з батьками та пропаганди серед них педагогічних знань. На них батьків знайомлять із планами навчально-виховної роботи, класних керівників; батьки одержують інформацію про стан успішності дітей, обговорюють організаційні питання, тощо
10.01.2007 Преемственность в работе детского сада и школы
Преемственность в работе школы и дошкольного учреждения, предусматривает использование всех форм преемственности: изучение программ, сложных звеньев, взаимный обмен опытом, дальнейший поиск оптимальных путей усовершенствования педагогической работы, формирования у детей интереса к занятиям, учебной деятельности
10.01.2007 Робота школи та дитячого садка
Реформаційні процеси, що відбуваються у вітчизняному освітянському просторі, зумовлюють наявність розв'язання комплексних соціально-педагогічних завдань, одним з яких є перехід до систематичного навчання дітей із шести років
14.12.2006 Игровые формы учебной деятельности
Игра - это форма учебного занятия, которая дает уникальную возможность ученику испытать себя и свои способы работы, максимально включиться в тему урока и определить к ней свое отношение
15.11.2006 Тренінг - небезпечна гра
Про переваги та, особливо, «підводні рифи» роботи тренера з досвідченою дорослою аудиторією, про перспективи тренінгової практики розмірковують фахівці бізнес-консультування
8.11.2006 Чим може бути критичне мислення?
Хоча ця стаття побачила світ порівняно давно, вона й сьогодні буде корисною українському педагогу - теоретику і практику, який прагне зрозуміти еволюцію поглядів на критичне мислення, його роль у світовій освіті кінця ХХ - початку ХХІ ст.
18.10.2006 Открытие Шаталова: опора на механизм понимания
Сегодня молодые учителя мало знают об опыте В. Ф. Шаталова, хотя его достижения в педагогике можно смело заносить в книгу рекордов Гиннеса по многим номинациям
17.10.2006 Як забезпечити результативність тренінгу
Уявімо, що вас запросили взяти участь у тренінгу; ви самі вирішили випробувати на собі новомодну методику або у вашій школі з'явився менеджер тренінгової компанії з принадною пропозицією щодо навчання підлеглих за "непогані" гроші...
12.10.2006 Варіативні підручники в початкових класах
Видання нового покоління підручників та інших посібників навчально-методичного комплексу викликане новими пріоритетними завданнями початкової освіти, результатами наукових досліджень і досягненнями шкільної педагогічної практики

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!