17.03.2008 Навчаючи, розвивати та виховувати
Суперечність між вимогами суспільства, новими парадигмами та стандартами освіти може бути пом'якшена за умов розробки й урахування закономірностей взаємозв'язку навчання та розвитку учнів реформованої школи
12.03.2008 Види та структура кооперованого навчання
Кожна кооперована діяльність має специфічну структуру, іншими словами, конкретний порядок дій, який можна описати крок за кроком. Різноманітність простих і більш складних кооперованих структур буде описана нижче. Під час використання будь-якої з них зміст може бути змінений, але процедура для залучення в цю діяльність залишається тією самою
12.03.2008 Надання індивідуальної допомоги вчителям початкової школи
Орієнтація при виборі та складанні різних експериментальних або авторських програм
12.03.2008 Добирання матеріалу у сценарії уроку
Однією з найважливіших задач учителя є розробка сценарію навчального процесу - уроку
7.03.2008 Освіта як гуманітарна технологія
Перш ніж давати який-небудь опис перспективної освітньої практики або технології повинні бути висловлені думки про принцип технологізації будь-якого розвиваючого освітнього середовища. Більшою мірою, звичайно ж, нас цікавить принцип технологізації власне педагогічної діяльності. При цьому як приклади будемо використовувати критику класно-урочної освітньої технології середньої школи
6.03.2008 Особистісно зорієнтоване навчання як система
Особистісно зорієнтована технологія - це освітня технологія, головною метою якої є взаємний та плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності в спілкуванні й партнерства в спільній діяльності
5.03.2008 Метафоричність мови твору
Зробимо спробу розкрити особливості сприймання учнями початкових класів метафоричності поетичної мови
5.03.2008 Технологія конструювання мультимедійного уроку
Освітній простір у наші дні наводнили комп'ютерні навчальні програми, що, безумовно, є непоганою допомогою в навчанні. Вони орієнтують учня на вільний темп навчання, індивідуальну логіку пізнання
5.03.2008 Мій підручник. Практико-зорієнтований проект
Про проектну діяльність педагогічного колективу Мелітопольського НВК № 16 Запорізької області редакція вже писала. Зараз маємо нагоду продовжити знайомство з технологією організації проектної навчальної діяльності. Наразі практико-зорієнтований проект учителя рідної мови та літератури О. А. Максименко
5.03.2008 Професійна компетентність учителя та культура мислення учнів
Професійна компетентність педагога може розглядатись як своєрідна відповідь на проблемну ситуацію в освіті, що виникла внаслідок протиріччя між необхідністю забезпечити сучасну якість і неможливістю вирішити це завдання традиційним шляхом за рахунок подальшого збільшення обсягу інформації, що підлягає засвоєнню школярами
5.03.2008 Медіаосвіта: цикл творчих завдань
Прихильники культурологічної теорії медіаосвіти (cultural study approach), цілком справедливо вважають, що аудиторія вчиться медіамовам, застосовує ті чи інші категорії, виносить судження про манеру подання інформації. Шкільна аудиторія, навіть одного віку, теж досить диференційована за інтересами та ступенем підготовленості
5.03.2008 Інтернет-ресурси вивчення рідного краю
Починаючи з кінця 80-х років минулого століття, до шкільних програм переконливо увійшла тема літератури рідного краю. Нові програмі для 5-12-х класів підтверджують важливість вивчення у школі творчості письменників-земляків
5.03.2008 Права й обов'язки зі збереження та зміцнення здоров'я. Тематичне оцінювання
До редакції продовжують надходити матеріали на конкурс від учителів, педагогічних колективів шкіл і позашкільних навчальних закладів, кращі з них стають переможцями. Презентуємо роботу О. Усової, старшого вчителя Лебедівської школи з інтерактивними формами тематичного оцінювання
3.03.2008 Розвиток гендерного підходу в освіті
У сучасних умовах неможливо ставитись до особистості без урахування соціокультурних особливостей статі. З'являється новий категоріальний апарат, що містить терміни з ключовим словом «гендер», які дозволяють більш повно вивчити особистість та її особливості
1.03.2008 Пізнавально-активне поле уроку
Педагогіка - це наука та мистецтво. Ця думка притаманна працям багатьох педагогів: К. Ушинського, П. Каптєрєва, В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі, І. Зязюна. Для її осягнення не можна обмежитися вивченням теоретичних положень, а треба оволодіти педагогічним мистецтвом
25.02.2008 Викладання історії в особистісно зорієнтованому вимірі
Останнім часом у системі загальноосвітньої школи України поширеним стало запровадження інноваційних методів навчання. Безперечно те, що дані види роботи є перспективними з точки зору оптимізації навчально-виховного процесу
14.02.2008 Формування навичок мовленнєвої діяльності
Сучасний урок суттєво відрізняється від своїх попередників. У його основі лежить такий підхід до навчання, який зорієнтований на розвиток особистості кожного учня. І якщо раніше вчитель просто давав нові знання учням, то тепер він зобов'язаний так організувати навчальний процес, щоб учень сам дійшов потрібного висновку
14.02.2008 Активний словник першокласника
Пошуки шляхів ефективного розвитку мовлення є однією з важливих проблем, що стоїть перед сучасною освітою. Першочерговість розвитку мовлення визначається необхідністю оволодіння мовою, вільним опануванням умінь і навичок спілкування, а це зумовлено завданнями початкової школи та змістом освіти
14.02.2008 Вітагенні технології компетентісного навчання
Атмосфера актуалізації й переосмислення життя в Україні вимагає нового педагогічного бачення та зміни парадигми в напрямі виховання й самовиховання творчої конкурентоздатності особистості
11.02.2008 Концептуальні засади освітніх технологій
Ми цілком певні, що наша країна може відродитися в новій якості на новому етапі історичного розвитку лише через освіту. Зміна соціально-економічної ситуації в країні посилює необхідність пошуку надійних, оригінальних і ефективних способів навчально-виховної діяльності

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!