Мої проектні технології

Образотворче мистецтво - це компроміс між тим, що ми бачимо, і тим, що ми знаємо

Ніщо краще не розвиває в нас безпомилкове почуття, як усе те прекрасне, що бачимо й чуємо з дитячих років.

НАША ЧИТАНКА В МАЛЮНКАХ

Визначення типу проекту

Творчий, прикладний, класний, виставковий, міжпредметний (читання, образотворче мистецтво), довготривалий.

Мета й завдання проекту

Виділяти головну змістову лінію прочитаного твору; створювати художні образи; розвивати уяву та художнє мислення учнів; утілювати творчий задум у результат (продукт); вибирати та правильно користуватись відповідним художнім приладдям; естетично оформляти результати своєї роботи; презентувати результати своєї діяльності; оцінювати, коригувати власну діяльність.

Мотивація творчої діяльності

Спілкування з літературою як мистецтвом слова задовольняє природну потребу дитини в емоційних переживаннях, створює передумови для самовираження особистості. Усвідомлення ролі слова як засобу створення художнього образу дає змогу повніше відтворити в уяві картини життя, сприяє розвитку здатності емоційно реагувати, виявляти й усвідомлювати свої почуття, опановувати вміння добирати та використовувати адекватні мовленнєві засоби.

Тривалість проекту: протягом року.

Механізм реалізації проекту

 • Постановка проблеми.
 • Визначення теми, мети та завдань проекту.
 • Ознайомлення учнів зі змістом проекту й етапами його реалізації.
 • Підготовча робота на уроках.
 • Творча робота учнів на власний вибір.
 • Оформлення змінних виставок.
 • Презентація проекту в кінці навчального року.

Напрями реалізації проекту

 • Удосконалення вміння аналізувати прочитане.
 • Визначення основної думки та мети прочитаного.
 • Створення ілюстрації та художніх образів.
 • Розвиток уяви, образного мислення та творчих здібностей.
 • Формування вміння працювати самостійно.
 • Формування вміння оцінювати та коригувати власну діяльність.

Завдання для учнів

 • Проаналізувати прочитаний художній твір.
 • Визначити мету.
 • Підібрати оптимальні засоби для створення ілюстрації.
 • Створити ілюстрацію, яка б найкраще відобразила основну думку твору.

Матеріали для учнів

 • Підручник або посібник із текстом твору.
 • Матеріали, необхідні для створення ілюстрацій.

Уміння, необхідні учням:

 • осмислено читати художній твір;
 • визначати головну думку прочитаного;
 • уявляти те, про що читав;
 • правильно добирати та використовувати художнє приладдя;
 • створювати власний ілюстративний матеріал;
 • збирати й оформляти гербарний матеріал;
 • естетично оформляти свою роботу;
 • працювати самостійно;
 • презентувати результати своєї роботи;
 • комунікативні;
 • оцінювати та коригувати власну працю.

Матеріали для вчителя

Підручник і посібник із текстом твору.

Зразки творчих робіт.

Місце у класній кімнаті для оформлення змінної виставки дитячих робіт.

Результати діяльності

Збірка творчих робіт «Наша читанка в малюнках».

НАРОДНИЙ ПРОГНОСТИК

Визначення типу проекту

Інформаційно-пошуковий; народознавчий; міжпредметний («Я і Україна. Довкілля», читання, народознавство, образотворче мистецтво); класний; індивідуальний; довготривалий.

Мета й завдання проекту

Зібрати народні прикмети передбачення погоди на всі місяці всіх пір року; ознайомитися з особливостями народного календаря; розширити знання про свята та звичаї українського народу; створити збірку прикмет «Народний прогностик» для подальшого використання учнями на уроках серед природи та проведення фенологічних спостережень; формувати навички колективної та індивідуальної пошукової праці; удосконалювати спостережливість; розвивати навички критичного мислення; виховувати почуття патріотизму й поваги до культурної та літературної спадщини народу.

Мотивація пізнавальної діяльності

Щодня ми чуємо по телевізору та радіо прогноз погоди від синоптиків. Кілька десятиліть тому не було цих засобів масової інформації, але люди, як і сотні років тому, працювали на землі та вирощували врожаї. То звідки вони дізнавались прогноз погоди, як знали, коли та що робити? Про все це нам розповідають народні прикмети, які тісно пов'язані з народними святами та звичаями.

Тривалість проекту: протягом першого семестру другого класу.

Механізм реалізації проекту

 • Постановка проблеми.
 • Визначення теми, мети та завдань проекту.
 • Ознайомлення учнів зі змістом проекту й етапами його реалізації.
 • Підготовча робота на уроках.
 • Пошукова робота учнів.
 • Проведення консультацій з оформлення, складання змісту.
 • Презентація проекту.
 • Використання зібраних матеріалів на наступних уроках.

Напрями реалізації проекту

 • Узагальнення набутих знань із теми.
 • Активізація пізнавальної діяльності учнів.
 • Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей.
 • Формування вміння організовувати власну працю.
 • Формування навичок самостійної роботи з додатковою літературою.
 • Удосконалення вміння вибирати потрібну інформацію та добирати до неї або створювати власний ілюстративний матеріал.

Завдання для учнів

 • Зібрати народні прикмети передбачення погоди на різні пори року.
 • Підібрати відповідні ілюстрації, створити власні.
 • Допомогти в оформленні збірки народних прикмет.

Матеріали для учнів

 • Додаткова література художнього, народознавчого спрямування.
 • Відривний календар «Прикмети та повір'я українського народу».
 • Таблиця оцінювання результатів проектної діяльності.

Уміння, необхідні учням:

 • працювати з додатковою літературою;
 • користуватись довідковою літературою;
 • знаходити та вибирати потрібну інформацію;
 • підбирати ілюстративний матеріал і створювати власний;
 • укладати зібраний матеріал у відповідності до мети та завдань;
 • естетично оформляти зібрані матеріали;
 • працювати у групі;
 • презентувати результати своєї роботи;
 • використовувати зібраний матеріал у разі потреби;
 • комунікативні;
 • оцінювати власну й чужу працю.

Матеріали для вчителя

Таблиця оцінювання результатів проектної діяльності.

Список рекомендованої літератури на дану тему.

Зразки оформлення матеріалів.

Уміння необхідні для вчителя:

користуватись комп'ютерною технікою (набір текстів у Microsoft Word; роздрукування набраних текстів; вставляння зображень у набрані тексти).

Таблиця оцінювання або самооцінювання проекту

Зібрані прикмети та повір'я є цікавими та відповідають темі проекту. (1__2__3__4)

Ілюстрації доречні й узгоджуються з текстовим матеріалом. (1__2__3__4)

Немає орфографічних, граматичних і пунктуаційних помилок. (1__2__3__4)

Сумарний бал і коментарі: _____.

Як варіант: усі учні оцінюють кожну роботу окремо або результати опрацьовуються вчителем і доводяться до відома учнів.

Результати діяльності

Збірка народних прикмет передбачення погоди «Народний прогностик».

ЦІКАВИЙ СВІТ РОСЛИН

Тип проекту

Інформаційно-пошуковий, дослідницький; міжпредметний («Довкілля», читання, образотворче мистецтво); груповий.

Мета й завдання проекту

Дослідити умови, які впливають на ріст рослини; ознайомити з різноманітністю рослинного світу; узагальнити знання учнів про будову та властивості рослин; розширити й поглибити знання учнів про рослини свого краю та їх значення для природи та життя людини; ознайомити з рослинами, занесеними до Червоної книги України; формувати навички пошукової діяльності на основі спільної праці; виховувати почуття відповідальності, любові та турботи про кожну рослинку.

Мотивація пізнавальної діяльності

Рослини багаті на поживні речовини та володіють унікальними лікувальними властивостями, їх призначення допомагати людям і тваринам, але щоб використати цей подарунок якнайкраще, треба розкрити всі секрети рослинного світу.

Тривалість проекту: вісім уроків однієї теми.

Механізм реалізації проекту

 • Постановка проблеми.
 • Визначення теми, мети й завдань проекту.
 • Ознайомлення учнів зі змістом проекту та етапами його реалізації.
 • Підготовча робота на уроках.
 • Пошукова робота учнів.
 • Проведення консультацій з оформлення, укладання змісту журналів.
 • Презентація проекту.

Напрями реалізації проекту

 • Об'єднання учнів у групи з урахуванням їхніх нахилів і здібностей.
 • Узагальнення набутих знань із теми.
 • Активізація пізнавальної діяльності учнів.
 • Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей.
 • Формування вміння працювати у групах.
 • Формування навичок самостійної роботи з додатковою літературою.

Завдання для учнів

Група «Практики»:

 • висадити цибулини;
 • доглядати за певними умовами;
 • представити результати дослідження.

Група «Шукачі знань»:

 • знайти інформацію про дивовижні рослини;
 • створити журнал «Рослини-рекордсмени»;
 • підібрати малюнки, ілюстрації до журналу.

Група «Шукачі знань»:

 • зібрати інформацію про рослини-обереги;
 • ознайомити з особливостями народних повір'їв й обрядів;
 • ознайомити з лікарськими рослинами рідного краю;
 • підібрати малюнки, ілюстрації, гербарний матеріал;
 • створити журнал «Рослини-обереги».

Група «Шукачі знань»:

 • дослідити сторінки Червоної книги України;
 • підібрати матеріали про рідкісні рослини нашого краю;
 • створити журнал «Червона книга рідного краю».

Матеріали для учнів

 • Картки із завданням для кожної групи.
 • Додаткова література художнього, наукового спрямування.
 • Енциклопедії та медичні довідники.
 • Сайти з мережі Інтернету.
 • Матеріали, необхідні для висаджування цибулин і проведення необхідних досліджень.
 • Таблиця оцінювання результатів проектної діяльності.

Уміння, необхідні учням:

 • працювати з додатковою літературою;
 • користуватись довідковою літературою;
 • знаходити та вибирати потрібну інформацію;
 • підбирати ілюстративний матеріал і створювати власний;
 • збирати й оформляти гербарний матеріал;
 • укладати зібраний матеріал у відповідності до мети та завдань;
 • естетично оформляти зібрані матеріали;
 • працювати у групі;
 • використовувати можливості ІКТ (шукати інформацію в мережі Інтернету; копіювання зображень з веб-сторінок; набір текстів у Microsoft Word; роздрукування набраних текстів; вставляння зображень у набрані тексти);
 • презентувати результати своєї роботи;
 • комунікативні;
 • оцінювати власну й чужу працю.

Матеріали для вчителя

 • Картки із завданнями для кожної групи.
 • Таблиця оцінювання результатів проектної діяльності.
 • Зразки оформлення матеріалів.

Таблиця оцінювання або самооцінювання проекту

1. У журналу є оригінальна назва та зазначено імена всіх її авторів (1__2__3__4__5)

2. Наведені в журналі відомості є достовірними й цікавими та відповідають темі проекту (1__2__3__4__5)

3. Ілюстрації доречні та узгоджуються з текстовим матеріалом (1__2__3__4__5)

4. Журнал має чітку структуру, його легко читати (1__2__3__4__5)

5. Немає орфографічних, граматичних і пунктуаційних помилок (1__2__3__4__5)

6. Матеріали журналу свідчать про розуміння матеріалу проекту та пов'язаних із ним концепцій (1__2__3__4__5)

7. Журнал відповідає всім вимогам проекту (1__2__3__4__5)

8. Кожний член групи зробив свій внесок у створення журналу (1__2__3__4__)5

Сумарний бал і коментарі:_____.

У вигляді підсумкового опитування (письмово) після презентації всіх доробків. (Як варіант: всі учні оцінюють кожний проект окремо або всі оцінюють кожний проект власної групи.) Результати опрацьовуються вчителем і доводяться до відома учнів.

Результати діяльності.

Збірка журналів "Цікавий світ рослин".

Автор: Б. Галайда

Освіта.ua
05.11.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев