Використання вчителем особистого сайту

Нове століття принесло в наше життя багато новин. Якщо ще пару десятиліть тому вчитель конкурував за увагу учнів тільки з телебаченням і радіо, то зараз комп'ютери, мобільні телефони, mp3-плеєри, КПК та інші цифрові пристрої більше приваблюють учня

Нові цифрові пристрої стають усе більш мініатюрними, стають звичайним атрибутом сучасної молодої людини. Учні залюбки спілкуються з комп'ютером, а не з книгою.

Нові форми роботи - виклик часу

За цих умов для успішної роботи вчителю треба не тільки самому активно використовувати сучасні інформаційні технології, але робити так, щоб учень активно використовував їх. Уважаю однією з важливих форм роботи сучасного вчителя створення та використання особистого Інтернет-сайту, що дозволить учителю краще організувати навчально-виховну діяльність на уроці, підвищить пізнавальну активність і навчальні досягнення учнів. При створенні нового Інтернет-ресурсу переслідується така мета: підвищення пізнавальної активності учнів і, як наслідок, підвищення ефективності навчання. Основною цільовою групою є учні певного класу чи школи. Також новий ресурс може бути корисним директорам, їх заступникам, методистам, усім учителям, які цікавляться новими інформаційними технологіями.

Для досягнення заявленої мети вирішувались такі задачі:

  • Створити новий ресурс максимально професійно.
  • Представити матеріали, актуальні для учнів.
  • Оформити інформацію у вигляді, максимально зручному для сприйняття.
  • Зробити всю розміщену на сайті інформацію особистісно забарвленою, авторською.

Формулюючи для себе останню задачу, хотів, щоб відвідувач сайту, знаходячи потрібний для себе матеріал, бачив за ним автора, виділяючи даний ресурс із багатьох подібних. Уважаю, що учні повинні бачити за Інтернет-сторінками свого вчителя. Ресурс було створено відносно недавно, домен www.titorov.ru було зареєстровано на початку грудня 2006 року, а перші матеріали на сайті були опубліковані в середині грудня. З лютого 2007 року йде аналіз відвідування ресурсу, активна робота з його просування в мережі Інтернет. У даний момент сайт постійно поповнюється новою інформацією, на ньому з'являються нові сервіси, сайт активно використовується мною у професійній діяльності.

Публікація авторських підручників

Особливістю викладання інформаційних технологій є те, що за їх допомогою можна знайти багато спеціалізованої літератури, документації, розташованої в мережі Інтернет, але практично немає літератури, адаптованої до навчального процесу. У якийсь момент почав створювати власні елективні курси, писати для них програми та підручники. На своєму сайті в першу чергу почав викладати у відкритому доступі повні версії своїх курсів. Окрім програми курсу, посібника для вчителя й учня відвідувач також знайде на сайті діючі проекти та необхідні файли для завантаження. Курси активно використовуються як на уроках, так і для самопідготовки учнів.

Дуже цікаво проходила публікація на сайті профільного курсу «Інтернет-технології». Він призначається для учнів старших класів інформаційно-технологічного профілю. На початок 2006/07 навчального року робота була готова на сімдесят п'ять відсотків, необхідно було дописати деякі глави посібника, вивірити текст, підібрати ілюстрації. У той момент коли почалось викладання курсу у профільному 10-му класі, створив на сайті новий розділ та опублікував у ньому перший розділ навчального посібника. Робота у класі підстьобувала мене до написання нових уроків, задавала строки виходу нової глави. Учні звикли до того, що на сайті можна прочитати докладний текст пройденого матеріалу, уважно розглянути ілюстрації, скопіювати фрагменти програмного коду, довідатись про завдання для самостійної роботи.

Пропонуючи свої роботи для вільного скачування, не забував про захист авторського права. Оскільки в даний момент курс «Інтернет-технології» ніде не опубліковано, викладав у відкритому доступі рівно стільки, скільки необхідно учням для підготовки до уроків. Програму курсу, методичний посібник для вчителя, оновлену версію дидактичної допомоги на сайті можна буде побачити тільки після одержання авторського посвідчення.

Публікація матеріалів до уроку

Не для всіх уроків мною створені авторські підручники, проте на кожному уроці підкреслюю авторський погляд на досліджуваний матеріал, пропоную авторські домашні завдання. Починаючи з травня 2007 року, почав публікувати на сайті матеріали до деяких проведених уроків. На сторінках учень зможе побачити опорний конспект уроку, скачати файл з домашнім завданням, побачити посилання на матеріали в мережі Інтернет, котрі учень може використовувати при підготовці до уроку. Чи означає це, що учневі тепер не треба використовувати на уроці зошит і слухати вчителя? Звичайно, ні! Просто час на уроці краще витрачати на розв'язання змістовних проблем, а не на диктування домашньої задачі. Опорний конспект допоможе учню, який пропустив заняття, краще підготуватись до заняття.

Не тільки школа

Сучасний учитель - це не тільки грамотний фахівець, а і всебічна особистість. Від того, наскільки викладач буде цікавий своїм учням, залежить успішність навчання. Саме тому вважаю важливим публікувати на сайті свої дизайнерські роботи (так склалось, що крім викладання професійно займаюсь дизайном), поетичні опуси, інші матеріали. Вони додають навчальним матеріалам особистісне забарвлення, формують позитивний імідж учителя.

Інтерактивні сервіси

На своєму сайті представляю крім статичних Інтернет-сторінок інтерактивні сервіси: «Термінологічний словник», «Електронний журнал», «Тестуючий модуль», «Навчальний форум». Їх використання дозволяє організувати інтерактивну взаємодію між учителем та учнем, винести в нову площину. Використовуючи сервіс, відвідувач сайту не тільки пасивно сприймає пропоновану інформацію, а й активно формує її. Усе це дозволяє створити та зберегти зацікавлену аудиторію сайту.

Термінологічний словник

Ідея даної форми роботи проста. Наприкінці пройденої великої теми учні складають термінологічний словник. Їм пропонується виділити ключові терміни у пройденому матеріалі, знайти або самостійно описати їх. У подальшому такі термінологічні словники зводились у єдиний файл і друкувались у вигляді брошури. Мною запропоновано інтерактивний web-сервіс «Термінологічний словник», де я виділив основні ідеї даної форми роботи та зробив її електронний варіант.

У мережі Інтернет розміщається web-сервіс, в якому кожний бажаючий може переглядати вже описані терміни з будь-якої теми. Після реєстрації відвідувач може самостійно формувати словник, додаючи нові терміни. Інші учасники проекту можуть писати йому електронні листи, обмінюватись ідеями. У сервісі можна реєструвати необмежену кількість користувачів - учнів і вчителів, створювати необмежену кількість словників із різних тем. Діючий сервіс можна побачити за адресою www.titorov.ru/services/.

Чим цікава така форма роботи? По-перше, вона дозволяє учням швидко повторити пройдений матеріал, виділяючи в ньому змістовні одиниці. Для словника підходять далеко не всі слова, що використовуються на уроці. У словник попадають визначення, що позначають предмет чи явище, або терміни, що описують процес. Цим словам, як правило, потрібен етимологічний аналіз. По-друге, у моєму сервісі до кожного терміна вчитель може додати коментар, висловити своє ставлення. Між учителем та учнем вибудовується діалог, адже саме в діалозі народжується будь-яке знання. При всій змістовності він може бути в дещо жартівливій формі, додаючи до роботи емоційне забарвлення. По-третє, складання словника додає у процес навчання елемент змагання. Оскільки два учні не можуть описати той самий термін, приступаючи до роботи, кожний учасник проекту повинен подивитись, що вже зроблено до нього. Між учнями починається змагання, хто знайде й опише більше слів. Вони з азартом шукають нові недосліджені терміни, що робить процес навчання більш ефективним. По-четверте, в електронному сервісі «одним щигликом» можна одержати статистику, скільки термінів описав кожний учень, виконати пошук за ключовим словом, що неможливо в його паперовому варіанті. До того ж сервіс розташовується в мережі Інтернет, тому доступ до нього відкритий для будь-якого бажаючого.

Уважаю таку форму роботи дуже важливою, тому в курсі «Інтернет-технології» для учнів 10-11-х класів інформаційно-технологічного профілю створено главу, присвячену розробці спрощеної версії даного web-сервісу. Це - творчий проект для учня, тому у главі не наводиться алгоритм, як зробити термінологічний словник, але в тексті описані основні ідеї, представлені основні блоки програмного коду, докладно розглянуті місця, що можуть викликати ускладнення. Тепер будь-який учитель може не тільки скористатись моїм сервісом, а й разом з учнями створити його.

Електронний журнал

Ідея створити альтернативу паперовому шкільному журналу та зберігати дані про уроки, оцінки в комп'ютері не нова. Його використання полегшило б доступ до інформації про поточну успішність учнів, дозволило виконувати різні статистичні запити для наступного аналізу діяльності на педагогічній раді. Роботи зі створення електронних журналів ведуться як професійними компаніями, так і вчителями-ентузіастами.

Для своїх перших електронних журналів, як і більшість учителів, використовував електронні таблиці MS Excel. Такий журнал просто створювати та заповнювати, його структура й зовнішній вигляд нагадують свого паперового побратима. Разом із тим головним недоліком такого способу є орієнтованість електронних таблиць на одного користувача. Такий журнал не можуть одночасно заповнювати кілька вчителів. Дані з нього важко викласти у відкритий доступ, тому що інформація в електронних таблицях погано структурована, що ускладнює одержання різної статистичної інформації.

Професійні продукти, що намагався використовувати у своїй діяльності, наприклад, «Мережна школа NetSchool» (http://netschool.roos.ru/), відрізнялися складністю установки, для їх роботи були потрібні додаткові комерційні програмні продукти. Перед їх використанням необхідно було ввести багато інформації про учнів, учителів, скласти навчальний план. Такий продукт практично неможливо використовувати одному вчителю. Програмний продукт, створений мною, первісно орієнтовано на використання його в мережі Інтернет. Уся інформація в журналі зберігається на виділеному комп'ютері, кілька вчителів одночасно можуть заповнювати його, виставляючи оцінки, записуючи пройдені теми, а учні можуть цю інформацію переглядати вдома. У даний момент електронний журнал розміщується за адресою www.titorov.ru/ services, у ньому знаходиться інформація про успішність учнів класів.

При розробці електронного журналу хотілося зробити його максимально простим у використанні, зробити так, щоб ним могли користуватись усі вчителів (в ідеалі весь педагогічний колектив), також інформація, збережена в журналі, повинна бути захищена від несанкціонованого доступу. У перших версіях електронного журналу всі дані були відкритими. Кожний бажаючий міг переглянути всі оцінки будь-якого учня, а оскільки це порушує приватність учасників освітнього процесу, були внесені відповідні зміни. Зараз при вході в сервіс комп'ютер попросить вас ввести свій логін і пароль. За введеною інформацією комп'ютер ідентифікує вас, визначає ваші права та відкриє тільки ті сторінки, інформацію на яких ви маєте право переглядати або змінювати.

На заповнення інформації про урок іде не більше двох хвилин. Учитель вводить статус уроку (звичайний урок, контрольна робота тощо), тему уроку, домашнє завдання та виставляє оцінки. Окрім цього можна додати додаткову інформацію про урок, для того, щоб іншим разом можна було освіжити в пам'яті ключові моменти заняття, на що треба звернути увагу наступного разу. Дата уроку встановлюється автоматично, при бажанні її можна змінити. При виставлянні нових оцінок комп'ютер автоматично обчислює середній бал учня по предметах. Звичайно, це значення не може бути керівництвом до дії, яку підсумкову оцінку ставити учню, але може служити орієнтиром для вчителя, учня й батьків.

Будь-яку інформацію, введену в електронний журнал, у подальшому можна змінити. Зроблено це для того, щоб учитель міг виправити допущені помилки чи змінити оцінку учня, наприклад, при перездачі. Якщо в систему ввійшов учень, то він може переглянути тільки свої оцінки, інформацію про проведені уроки. Таким чином, учень одержує можливість довідатись, що було пройдено на уроці у випадку, якщо він був відсутній на занятті. Учні з розумінням ставляться до появи нового сервісу. Починаючи з іронії й жартів, що тепер нічого не приховаєш від батьків, вони серйозно ставляться до збереження особистих паролів, до перегляду своїх поточних оцінок, боргів. Усі розуміють, що рано чи пізно освіта прийде до використання таких сервісів, і вони стануть настільки ж природними, як електронні підручники чи мобільні телефони.

Використовую створений інтерактивний сервіс уже півроку. За цей час він показав свою ефективність. Використання даного програмного продукту внесено в перспективну програму розвитку освітньої установи «Ліцей» на 2007-2010 роки, і з наступного року він почне впроваджуватись у діяльність усієї освітньої установи. Зрозуміло, використання електронного журналу буде ефективним тільки у випадку, якщо заповнюються всі уроки з даного предмета. Від учителя потрібні невелика підготовка й самоорганізація, але зусилля на заповнення ще одного журналу окупаються, коли вчитель розуміє, що він одержує в підсумку зручний інструмент для роботи. Використання сервісу в жодному разі не повинно насаджуватися адміністративним шляхом. Дуже важливо, що проект може стати своєрідним інструментом для підвищення інформаційної культури вчителів, учнів та їхніх батьків, стати свого роду локомотивом, що витягає освітню установу на новий рівень розвитку інформатизації.

Тестовий модуль

Електронний журнал має додатковий тестовий модуль. Використання тесту як форми для швидкої перевірки навчальних досягнень дуже широко використовується в педагогічній практиці. Разом з тим у вчителя немає зручного інструменту для створення та проведення тестування. Численні тестові системи, що автор використовував у своїй роботі, принципово не підходять для вилученого тестування, вони встановлюються локально. Багато тестових систем були платними та переставали працювати після нетривалого часу. Слід зазначити, що багато тестів, що виконуються локально на комп'ютері користувача, дуже легко «зламати», правильні відповіді зберігаються тут же. Тест, написаний мовою PHP, і тест, що використовує в якості сховища вилучену базу даних, розкрити вже зовсім непросто.

Створена тестова система зорієнтована на використання в мережі Інтернет, вона інтегрована в систему електронного журналу. Це означає, що список учнів, список предметів береться з таблиць журналу. Питання аутентифікації користувача, шаблони оформлення вирішуються також засобами електронного журналу. Учитель створює новий тест до вибраного предмета й додає до тесту необмежену кількість запитань. У модулі можна використовувати запитання двох типів: вибір правильної відповіді (можна, щоб таких відповідей було небагато) і введення значення. Кожному запитанню можна призначати різну ціну та за необхідності додати зображення.

При створенні тесту можна задати його тип. Тренувальний тест можна виконувати неодноразово, він служить для ознайомлення учнів із рівнем складності завдань, для самоперевірки навчальних досягнень учнів. Перевірочний тест дається для однократного виконання учнем. Він, як правило, проводиться на занятті, і на його виконання виділяється фіксований час. Результат перевірочного тесту автоматично заноситься до електронного журналу. У даний момент у базі даних тестів знаходяться тільки підсумкові тести з інформатики й інформаційних технологій, але вже в наступному році планується розширити їх тестами з кожної теми до різних предметів. Використання такого сервісу дає учню велику свободу при підготовці до занять, готує його до підсумкової атестації. Учитель у свою чергу одержує зручний інструмент для швидкої перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

Навчальний форум

Створюючи свій проект, відразу запланував включити до нього навчальний форум і використовувати його для організації діалогу учень-учень, учень-учитель поза уроком. Таке інтерактивне спілкування додає процесу навчання нових фарб, дозволяє вирішити багато проблем.

По-перше, учень на форумі вчиться коротко та зрозуміло викладати свою проблему. Уміння виділити свою проблему та грамотно сформулювати своє запитання - це важлива навичка сучасної людини, яка живе в інформаційному просторі. Також форум учить відповідати на запитання, зрозуміло пояснювати складний матеріал.

По-друге, використання форуму позбавляє вчителя від багаторазового пояснення складних моментів у практичній, домашній роботі. Те, що раніш учитель робив багаторазово в електронних листах, якими обмінювався зі своїми учнями, тепер можна одноразово зробити на новій гілці форуму.

По-третє, працюючи над загальним проектом, учні одержують засіб для спілкування, для обговорення разом з учителем проблем і можливих шляхів їх вирішення.

Звичайно, тільки створити форум недостатньо, необхідно зробити так, щоб учні побачили у форумі корисний інструмент. А для цього спочатку я сам формулював запитання й під різними іменами вступав у дискусію. Накопичивши деякий мінімум реплік на форумі, до обговорення стали підтягуватись учні. Причому деякі з них ставали модераторами, тобто людьми, які відповідають за деяку тему, стежать за тим, щоби спілкування не «ішло вбік», не переходило деякий культурний рівень.

Використання цього сервісу не має нічого спільного зі списуванням, людина, яка хоче нечесно одержати оцінку, завжди знайде спосіб, як це зробити, а в учителя завжди достатньо засобів, щоб визначити першоджерело. Використання нового середовища для спілкування формує в учня нові здібності, дозволяє краще організувати навчальний процес.

Автор: Д. Тутаров

Освіта.ua
19.02.2009

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Бодя
Дайте відповіді на 3 зошит будь-ласка