Як оцінити рейтинг учителя

На етапі переходу до нової системи оцінювання роботи вчителя питання про саму методику оцінювання стоїть особливо гостро. Ще в минулому навчальному році в гімназії № 6 міста Губкіно Білгородської області методичною службою теж були складені рекомендації, що дозволяють оцінити роботу вчителя

Як оцінити рейтинг учителя

Ураховувались результативність навчальної та позакласної роботи з предмета, результативність науково-методичної діяльності вчителя, своєчасне виконання доручень. Основна ідея запропонованої методики полягала в тому, щоби підготувати педагогів до необхідності систематичного самоаналізу педагогічної діяльності та ведення портфоліо. Вивчення вчителем результатів своєї власної навчально-виховної роботи дозволяє визначити шляхи подальшого вдосконалення навчання й виховання учнів. Із критеріями та методикою розрахунку рейтингу вчителів були познайомлені всі члени педагогічного колективу гімназії. Організовано проведення навчальних семінарів, складено рейтинг учителів за підсумками проведення гімназичного туру предметних олімпіад. Результатом такої роботи стала успішна участь педагогів гімназії в конкурсах місцевого, регіонального та державного рівня.

Організовано проведення навчальних семінарів «Самоаналіз педагогічної діяльності», «Портфоліо вчителя», «Індивідуальний план науково-дослідної діяльності вчителя». На одному із семінарів педагогам було запропоновано відповісти на запитання, пов'язані з їх ставленням до самоосвіти.

Самоосвіта педагогів - важливий фактор успіху

1. Чи потрібний учителю план самоосвіти? Обґрунтуйте свою думку.

2. Як сполучається ваша індивідуальна тема самоосвіти із загальношкільними проблемами? Обґрунтуйте свою відповідь з точки зору потреб школи.

3. Чи плануєте ви дослідницьку роботу? У чому вона полягає?

4. Яку літературу (психологічну, педагогічну, за змістом предмета) ви вивчали відповідно до індивідуальної теми самоосвіти? Порекомендуйте своїм колегам найбільш цікаві роботи.

5. Як ви плануєте етапи роботи над своєю темою?

6. Які труднощі ви маєте при роботі над індивідуальною темою самоосвіти? Як переборюєте їх? Яка допомога вам необхідна?

Результати анкетування

1. Чи потрібний учителю план самоосвіти? Обґрунтуйте свою думку:

 • так, щоби планомірно досягати поставленої меті;
 • потрібний;
 • самоосвітою вчителю треба займатись, але за планом не завжди виходить;
 • самоосвітою треба займатись, але робити це за планом дуже складно;
 • так, сприяє підвищенню професійного рівня;
 • так, учитель завжди вчиться;
 • потрібний, щоби знати мету, до якої йдеш;
 • це середня та далека перспектива моєї творчої діяльності;
 • план допомагає систематично готуватись до атестації.

2. Як сполучається ваша індивідуальна тема самоосвіти із загальношкільними проблемами? Обґрунтуйте свою відповідь з точки зору потреб школи:

 • моя тема пов'язана з диференціацією, упровадження таких технологій необхідне школі, оскільки у класах контингент учнів найрізноманітніший;
 • тема самоосвіти частково збігається з темою гімназії;
 • проблемне навчання як тип, що забезпечує творче засвоєння знань. Моя тема проходить як підготовчий етап дослідження;
 • формування загальних здібностей та ерудиції з індивідуальними можливостями й особливостями кожного учня;
 • сполучається;
 • тема самоосвіти випливає з потреб школи, класу;
 • в основі моєї теми - «розвивальне навчання», що є одним із факторів формування дослідницької компетентності гімназистів;
 • використання ІТ не тільки загальношкільна проблема, а і проблема всієї освіти.

3. Чи плануєте ви дослідницьку роботу? У чому вона полягає:

 • так, у вивченні літератури та розробках уроків, дидактичних матеріалів;
 • за програмою «Початкова школа XXI століття» передбачається проблемне вивчення та дослідження проблеми;
 • за програмою «Початкова школа XXI століття» передбачається проблемне вивчення. А це і є дослідницька робота;
 • збір і розміщення інформації про місто англійською мовою.

4. Як ви плануєте етапи роботи над своєю темою?

 • етапи пов'язані з розробкою матеріалів уроків, завдань, підсумкових тестів;
 • знаходжу проблему, формулюю тему, цілі, задачі, вивчення літератури, застосування на уроках;
 • вивчення літератури з проблеми, упровадження на практиці, аналіз досягнень;
 • вивчаю літературу в міру накопичення тем, проблем;
 • завершується, відсутні години на предмет у навчальному плані;
 • теорія, педагогів-новаторів, застосування на уроках;
 • теорія, практика, повідомлення.

5. Які труднощі ви маєте при роботі над індивідуальною темою самоосвіти? Як переборюєте їх? Яка допомога вам необхідна:

 • основні труднощі пов'язані з організацією роботи та її регулярністю;
 • постановка цілей і задач роботи;
 • не маю;
 • нестача часу.

 

Учасн.

Бали

Перше місце

Бали

Друге місце

Бали

Третє місце

Бали

Підсумок

Рейтинг

Учитель історії

40

20

1

3

 

 

1

1

24

 

Учитель рідної мови

39

19,5

 

 

 

 

 

 

19,5

 

Учитель рідної мови

29

14,5

1

3

1

2

1

1

20,5

 

Учитель рідної мови

32

16

1

3

2

6

4

4

29

 

Учитель рідної мови

59

29,5

4

12

4

8

2

2

51,5

 

Учитель рідної мови

58

29

3

9

3

6

3

3

47

 

Учитель початкових класів

4

2

3

9

1

2

2

2

15

 

Учитель початкових класів

4

2

2

6

1

2

3

3

13

 

Учитель початкових класів

9

4,5

 

 

1

2

 

 

6,5

 

Учитель початкових класів

6

3

2

6

1

2

2

2

13

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Щоби показати, як можна оцінити внесок кожного педагога в роботу методичного об'єднання у 2006/07 навчальному році, за підсумками участі учнів гімназії в першому (гімназичному) турі предметних олімпіад було складено рейтинг учителів.

Результати були представлені тільки педагогам. Перша реакція, звичайно, була не дуже позитивною. Однак, проаналізувавши ефективність своєї діяльності в рамках свого методичного об'єднання, кожний спромігся скорегувати роботу із залучення школярів у позакласну роботу.

Отже, сама методика розрахунку рейтингу вчителя виглядала в такий спосіб:

Rу - результативність роботи вчителя із предмета

Rв - результативність позакласної роботи із предмета

Rу = Кзн

Rв = Шк + Гк + Ок + Вп

Кзн - середній бал якості навчальних досягнень із предмета в усіх класах учителя

Шк - оцінка за призові місця учнів на шкільних конкурсах, олімпіадах тощо. 1 місце - 2 бали; 2 місце - 1 бал; 3 місце - 0,5 бала.

Гк - оцінка за призові місця учнів на міських конкурсах, олімпіадах, змаганнях тощо. 1 місце - 4 бали; 2 місце - 3 бали; 3 місце - 2 бали.

Ок - оцінка за призові місця учнів на обласних конкурсах, олімпіадах, змаганнях. 1 місце - 5 балів; 2 місце - 4 бали; 3 місце - 3 бали.

Вк - оцінка за призові місця учнів на державних конкурсах, олімпіадах, змаганнях. 1 місце - 5 балів; 2 місце - 4 бали; 3 місце - 3 бали; лауреат - 2 бали; учасник - 1 бал.

Вп - оцінка за проведення вчителем позакласної роботи з предмета. У рамках усієї школи - 3 бали; у рамках паралелі - 2 бали; у рамках одного класу - 1 бал

Rм -  результативність науково-методичної діяльності вчителя

Rа - рейтинг учителя в адміністрації

Rм = M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6

Rа = А1 + А2 + А3 + А4 + А5

M1 - оцінка за участь у професійних конкурсах (наприклад, «Учитель року»). Шкільний рівень - 1 бал; міський рівень - 2 бали; обласний рівень - 3 бали; державний рівень - 4 бали.

M2 - оцінка за подання матеріалів виступів на педрадах, семінарах, конференціях. Шкільний рівень - 1 бал; міський рівень - 2 бали; обласний рівень - 3 бали; державний рівень - 4 бали.

M3 - оцінка за подання матеріалів на методичну виставку (2 бали).

M4 - оцінка за узагальнення досвіду (3 бали).

M5 - оцінка за опубліковані методичні матеріали (по 2 бали за публікацію).

M6 - оцінка за участь у роботі НОУ гімназії (2 бали)

А1 - оцінка за оформлення документації (до 3-х балів).

А2  - оцінка за дотримання трудової дисципліни (від -1 бала до +1 бал).

А3 - оцінка за санітарний стан кабінету (від -1 бала до +1 бал).

А4 - оцінка за відсутність обґрунтованих скарг із боку батьків і учнів (від -1 бала до +1 бал).

А5 - оцінка за своєчасне виконання доручень (від -1 бала до +1 бал)


Rу = Rу + Rв + Rм + Rа.

Rу = Rу + Rв + Rм + Rа.

Rу = Кзн + Шк + Гк + Ок + Вк + Вп + M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + А1 + А2 + А3 + А4 + А5.

За минулі два роки до таблиці було внесено певні зміни та доповнення, з'явились рекомендації, підготовлені методичною службою області, управлянням освіти області з метою надання методичної допомоги державним і муніципальним установам освіти при введенні. Але проведена робота в рамках гімназії мала свої результати: змінилося ставлення педагогів до ведення портфоліо, до самоосвіти, стало більше учасників конкурсів професійної майстерності, чотири педагоги стали переможцями пріоритетного національного проекту «Освіта».

Автор: О. Бабіна

Освіта.ua
06.05.2009

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев