«Одних виучують писарить...» Юрій Федькович

Читати онлайн поезію Юрія Федьковича «Одних виучують писарить...»

A- A+ A A1 A2 A3

Одних виучують писарить,
А другі пнуться аж в попи;
А я лиш співанки на швару
Хотів посіяти, да й те
Мені не повелось, небого!..
Да що робити? — бити з богом
Ніхто не буде ся!.. Мабіть,
Така вже доля або світ.