Назначение досрочной пенсии по возрасту: алгоритм действий

Механизм увольнения работников предпенсионного возраста из-за несоответствия должности по состоянию здоровья

Назначение досрочной пенсии по возрасту: алгоритм действий

Кабинет Министров Украины постановлением №1449 утвердил Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя (собственника или уполномоченного им органа, физического лица, использующего труд наемных работников) в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту.

Цей Порядок визначає механізм розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв'язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров'я у разі, коли на день звільнення працівникові залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, і у працівника наявний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

Документи, які підтверджують невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров'я

Невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров'я підтверджується одним з таких документів, що містять інформацію, наведену в первинній обліковій документації закладу охорони здоров'я, а саме:

  • довідкою закладу охорони здоров'я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
  • повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальною програмою реабілітації (за умови надання її особою);
  • медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров'я.

Обов’язки роботодавця при отриманні документів, які підтверджують невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров'я

На підставі одного з вищевказаних документів роботодавець зобов'язаний:

  • вжити заходів для переведення працівника за його згодою на іншу роботу тимчасово чи без обмеження строку за наявності відповідних вакансій;
  • у разі відсутності відповідних вакансій скласти про це акт.

Дії роботодавця у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу

У разі відмови працівника від переведення на іншу роботу роботодавець отримує від профспілкової організації (профспілкового представника) згоду щодо звільнення працівника у зв'язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров'я (крім випадків звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації, або відсутності на підприємстві, в установі, організації первинної профспілкової організації).

Виявлена невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров'я у разі його відмови від переведення на іншу роботу або відсутності відповідних вакансій для його переведення може бути підставою для розірвання трудового договору та звільнення працівника за ініціативою роботодавця згідно з пунктом 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

Достроковий вихід на пенсію осіб, трудовий договір з якими розірвано не більше ніж за півтора року

Статтею 21 Закону «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» передбачено, що особам, трудовий договір з якими розірвано не більше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, за умови реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи, а також у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

Непрацююча особа, яка має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, звільнена не раніше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку за ініціативою роботодавця у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я згідно з пунктом 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України подає до територіального органу Пенсійного фонду України або до уповноваженого ним органу чи уповноваженої особи заяву про призначення пенсії, до якої додається копія документа про виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров'я, що стала підставою для звільнення згідно з пунктом 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, та інші документи, необхідні для призначення дострокової пенсії за віком.

По материалам Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки.

Освіта.ua
05.01.2023

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев