ДПА-2019 по украинскому языку в основной школе (9 класс)

Порядок государственной итоговой аттестации учеников 9-х классов по украинскому языку 2019 году

ДПА-2019 по украинскому языку в основной школе (9 класс)

Державна підсумкова атестація з української мови є обов’язковою і проводиться в письмовій формі.

Ефективною формою проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі є диктант, текст якого укладають учителі та затверджує керівник закладу освіти. При цьому на розсуд педагогів можуть  підбиратися декілька варіантів.

Під час підготовки варто враховувати тематику текстів, орієнтовно визначену в соціокультурній змістовій лінії навчальної програми.

За обсягом тексти диктантів повинні містити 160-170 слів.

Визначаючи кількість слів, ураховують як самостійні, так і службові частини мови.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту.

Вид роботи й назву тексту необхідно записати на дошці. 

Оформлення роботи

У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп  закладу загальної середньої освіти, на ньому зазначається дата, наприклад: 01.06.2018 р. Підпис роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки:

Робота
на державну підсумкову атестацію
з української мови за курс базової середньої освіти
учня (учениці) 9 класу
(прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)

На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту, наприклад:

Диктант
Джерело позитивних емоцій

Методика проведення диктанту традиційна, однак під час державної підсумкової атестації має певні особливості.

 Спочатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, лексичного значення слів, правописних особливостей.

Після прочитання всього тексту читає перше речення,  учні уважно слухають. Далі це речення диктується для запису частинами, як правило, один раз. Після того, як учні запишуть речення, учитель читає його повністю з метою перевірки. Таким чином диктується кожне речення тексту.

Учитель обов’язково вказує місце поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту він читає його ще раз, роблячи більш тривалі паузи  між реченнями і надаючи  змогу учням ретельно перевірити написане й виправити допущені помилки.

Текст потрібно диктувати виразно, відповідно до норм літературної вимови в такому темпі, щоб учні встигли вільно його записати.

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

  • орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
  • повторювані помилки (в одному і тому ж слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) вважаються однією  помилкою; однотипні помилки (на одне й те саме правило), але у різних словах вважаються різними помилками;
  • розрізняють "грубі" помилки й  "негрубі" (винятки з усіх правил; написання великої букви в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених від іменника з прийменниками; заміна одного розділового знака іншим; заміна українських букв російськими, випадки, коли замість одного знака поставлений інший; випадки, що вимагають розрізнення не і ні – у сполученнях не хто інший, як…; не що інше, як…; ніхто інший не…, ніщо інше не…;  пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушенні їх послідовності;
  • орфографічні та пунктуаційні помилки  на правила, що не включено до шкільної програми, виправляють, але не  враховують. Також не вважають за помилку неправильну передачу так званої авторської пунктуації;
  • за наявності в диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на один бал.

Нормативи оцінювання диктанту

Бали

Кількість помилок

Бали

Кількість помилок

1

15-16 і більше

7

4

2

13-14

8

3

3

11-12

9

1+1(негруба)

4

9-10

10

1

5

7-8

11

1(негруба)

6

5-6

12

-

 

Складено на підставі орієнтовних вимог до змісту атестаційних робіт для учнів 9 класу, відповідно до листа МОН №1/9-196 від 27 березня 2019 року.

ЗБІРНИК ДИКТАНТІВ

Освіта.ua
20.04.2019

ДПА в 9 и 11 классах в 2024 году проводиться не будет Выпускники 9 и 11 класса в следующем году не будут сдавать государственную итоговую аттестацию
Пятиклассники в 11 регионах не получили учебники по языку Процесс доставки в школы учебников, напечатанных за донорские средства, несколько усложнен
Правительство возобновило финансирование реформы НУШ Средства направят на оборудование, учебную литературу и повышение квалификации учителей
Задания НМТ по математике вызвали трудности у выпускников У выпускников школ возникли трудности по решению стандартных задач по математике
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Анжела
Доброго дня.Підкажіть, чи порушення правила переносу слова є грубою помилкою? Не можу знайти інформацію
Петро
Для Анжела: Нет
Комментировать
Алина
я написала попилище, а нужно было попелище !Это считается грубая или не грубая ошибка?
лох
Для Алина: да
Комментировать
Анна
Какие это грубые и не грубые ошибки? Я в диктанте поставила лапки где не нужно, и заместо тире поставила двоеточие
Вера
Учитывается ли ошибка на титульном листе, имя написано правильно на укр.яз а по свидетельству на русском , требуют как в свидетельстве?
Иван
Для Вера:Да
Комментировать
Татьяна
Может ли учитель снять балл за каллиграфическую ошибку (прописывание буквы г по принципу печатной)
Владислав
Для Татьяна: Нет, лично у меня в школе за это бал не снимали.
Комментировать
Наталия
Здесь написано (за наявності в диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на один бал) . Ну так на один же. А в таблице на один бал из за одной ошибки. Так как же на самом деле?
HPD
Для Наталия: Ви відчуваєте різницю між словами "виправлень" і "помилок". Якщо ні Вам варто користуватись тлумачним словником. "Виправлення" - це коли учень сам під час написання диктануту зробив помилку і сам її виправив.
Комментировать
Ілля
А якщо помилково поставив кому, де іі не треба було ставити. Це зараховується за помилку? Та яку?
Владислав
Для Ілля: Да, это ошибка.
алада
ааа ооо
Комментировать
Ірина
Підкажіть, будь ласка! Чи є помилкою написання слова "потертий" замість "подертий" в диктанті "Червона калина"
завтра дпа
Для Ірина: впринципі це рахується за помилку, але знімається не велика кількість балів, наприклад якщо у диктантів допущена лише одня ось ця помилка, то буде вже не 12, а 10 , можливо 11, якщо на протязі всього року з українською мовою не було проблем
ірина
Дякую, зняли один бал :(
Комментировать
Viktoria
Доброго дня! Де будуть оголошувати номер диктанту? Маю на увазі по якому телеканалу і т.п. Прошу будь ласка відповісти на моє запитання Дякую
аладааааоаоао
Для Viktoria: я люблю ааааа оооо
Комментировать
Приймак Іван Іванович
А тут є прохідний бал чи ні ? Дуже важливо будьласка дайте відповідь . будьласка дайте відповідь на моє питання
володькинс володя вольдемарович
Для Приймак Іван Іванович: прохідний бал - 4
Комментировать