Osvita.ua Среднее образование Практические задания для учеников 1-2 класса НУШ
Практические задания для учеников 1-2 класса НУШ

Сайт «Развитие ребенка» предлагает практические задания для выполнения Госстандарта начального образования

Практические задания для учеников 1-2 класса НУШ

Новый Государственный стандарт начального образования, утвержденный 21 февраля 2018 года, определяет требования к обязательным результатам обучения и компетентностям учеников начальных классов.

Целью начального образования, которое включает два цикла, а именно 1-2 и 3-4 классы, является всестороннее развитие ребенка, его талантов, способностей, компетенций и сквозных умений в соответствии с возрастными и индивидуальными психофизиологическими особенностями и потребностями, формирование ценностей, развитие самостоятельности, творчества и любознательности.

Государственный стандарт является основой для разработки образовательных программ Новой украинской школы. К содержанию таких программ проект «Развитие ребенка» предлагает уникальные практические задания для учеников 1-2 классов, ориентированные на обязательные результаты обучения, которые определены на основе компетентностного подхода.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧЕНИКОВ 1-2 КЛАССА

Вільне володіння державною мовою, що передбачає:

Уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття

 

•     Розмальовка «Числа довкола нас»: будуємо словосполучення

•     Вивчаємо множину іменників: моя робота

•     Відгадай та поясни: складаємо анаграми й пояснюємо слова

•     Мої вподобання: розвиваємо навички письмового мовлення

•     Завжди, інколи, ніколи: вчимося висловлювати почуття

•     Чарівні фрази: вчимося словесно надавати підтримку

•     Учимось розрізняти емоції та почуття

•     Визначаємо ознаки хвилювання

•     Власний посібник «Мої емоції та почуття»

•     Скринька щастя. Що приносить нам задоволення?

•     Емоційний термометр: вимірюємо рівень почуттів

•     Вивчаємо емоції за виразом обличчя

•     «Ефект гніву»: тренуємо емоційний інтелект

•     «Ефект гніву»: тренуємо емоційний інтелект

•     Аналізуємо себе: п’ять позитивних якостей (хлопчик)

•     Аналізуємо себе: п’ять позитивних якостей (дівчинка)

•     Шкала тривоги

•     Шкала гніву

 

Уміння чітко та аргументовано пояснювати факти

•     Будуємо складнопідрядні речення за малюнками

•     Зашифровані прислів’я: розгадуємо, читаємо й пишемо

•     Розгадуємо зашифровані прислів’я

•     Прислів’я та анаграми

•     Розшукай сховані слова

•     Метаграми «Слова-сходинки» 

•     Незвична головоломка «Фігури та слова»

•     Анаграма «Дитинчата тварин»

•     Анаграма «Дні тижня»

•     Анаграми: приховані назви тварин

•     Анаграми «Зашифровані місяці»

•     Анаграми «Світ навколо нас»

•     Намалюй слова: вчимося розгадувати анаграми

•     Розгадуємо логогриф: «гра» у словах

•     Головоломка «Складаємо слова»

•     Чіткі кроки: пройди лабіринт за планом

Любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях

 

•     Читаємо за напрямком, розшифровуємо слова

•     Розмальовуємо прислів’я за темами (українська мова)

•     Розмальовуємо прислів’я за темами (російська мова)

•     Цікаві факти про дерева: читаємо й розмальовуємо

•     Історії квітів: читаємо, розмальовуємо, міркуємо

•     Що написано: розпізнаємо слова й домальовуємо малюнки

•     Рекомендуємо друзям цікаву книжку для читання

•     Моя книжкова полиця

•     Читаємо прислів'я по складах

•     Вчимось читати по складах

•     Рахуємо склади й вчимося читати

•     Склади прислів’я: пори року

•     Стіна читця: розвиваємо навички читання

•     Вивчаємо назви різних частин книги

•     Барвисті рими

•     Знайди риму

•     Учимось складати власне оповідання

•     Швидкочитання: фрагменти творів Лесі Українки

•     Швидкочитання: фрагменти творів Івана Франка

•     Доповни речення: розвиток навичок письмового мовлення

•     Незавершені речення: подивися на малюнки й заповни пропуски

•     Сортування слів: розподіляємо слова за категоріями

 

Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає:

Активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади

•     Учимося описувати відчуття (зорові, слухові, нюхові, смакові, дотик)

•     Описуємо властивості предметів, істот і речовин

Можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування

Завдання з англійської мови:

•     Що вміють робити тварини

•     Розрізняємо his і her

•     Вивчаємо назви предметів: «Меблі»

•     Розрізняємо What? і Who? 

•     Кросворд англійською «Посуд»

•     Опиши частини тіла 

•     Опиши обличчя 

•     Учимо дні тижня

•     Слова та малюнки

•     Анаграми англійською

•     Вивчаємо сторони світу

•     Описуємо вподобання 

•     Вказівні займенники англійською: this, that, these, those

•     Учимося використовувати дієслово “to be” в теперішньому часі

•     Описи помешкань: учимо англійську лексику

•     Описуємо кімнати 

•     Прорахуй і напиши в множині 

•     Де знаходиться песик: вивчаємо прийменники

•     Вивчаємо can/can’t та has got/hasn’t got: вгадай тварину

•     Обери правильний артикль а або an 

•     Ствердження і заперечення в англійській мові

•     Намалюй обличчя дітей 

•     Прийменники англійською: домалюй картину

•     Вчимось відповідати на питання «Чий?» 

•     Учимось розрізняти емоції та почуття 

•     Вчимось визначати погоду англійською мовою

•     Мої улюблені речі: колір, іграшка, тварина, вид спорту

•     Цифри та кольори англійською мовою: розмалюй та порахуй тварин

•     Прийменники англійською: намалюй іграшку

•     Назви кольорів англійською: розфарбуй малюнок

•     Назви кольорів англійською: їжа

•     Пишемо правильно літери 

•     Пишемо слова по літерах

•     Кросворд англійською «Комахи»

•     Назви кольорів англійською: розфарбуй тварин

•     Вчимо слова, розмальовуючи 

Математична компетентність, що передбачає:

Виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі

•     Логічна задача: обчислюємо вік персонажів

•     Розмальовка «Скільки літер?»: рахуємо літери в словах

•     Учимось помічати математику в житті

•     Вчимось орієнтуватися в нумерації місць

•     Розмальовка за арифметичними діями

•     Арифметичні траси: додавання та віднімання

•     Розмальовуємо та вивчаємо розряди чисел

•     Квіткова арифметика: заповни пропуски в прикладах

•     Невідомі доданки: обчислюємо суми від 10 до 100

•     Лабіринт «Кумедне додавання»

•     Математична головоломка

Моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань

•     Головоломка «Кольорові фігури»

•     Головоломка «Скільки квадратів?»

•     Веселі рівняння №1: шукаємо невідомі числа

•     Числові ваги: порівняння в межах 100

•     Тихіше їдеш – далі будеш: обчислювання й порівняння в межах 100

•     «Змійка»: аналізуємо та рахуємо

•     Головоломка «Магічний квадрат»

•     Повертаємо фігури й тренуємо мислення

•     Головоломка: виконуємо арифметичні дії

•     Визначаємо час

•     Додаємо й рахуємо час, що пройшов

•     Доміно часу: учимось граючись

•     Учимось рахувати час, що пройшов

•     Порівняй та розмалюй однакові фігури

•     Геометричні візерунки: створюємо орнаменти

•     Геометричні малюнки: малюємо фігури

•     Головоломка «Квадрат юного математика»

•     Шукаємо фігури та розвиваємо увагу

•     Головоломка «Спортивна математика»

•     Головоломка «Секрети арифметики»

•     Сховані кубики: тренуємо логіку й мислення

•     Учимось малювати симетрично

•     Вивчаємо дзеркальну симетрію

•     Вивчаємо симетрію за точками

•     Вивчаємо принцип множення

•     Математична гра «Хто швидше рахує?»

Усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини

•     Розмальовка «Числа довкола нас»: будуємо словосполучення

•     Вивчаємо швидкість руху транспорту

•     Вчимося обчислювати периметр

•     Плануємо покупки: навички додавання на практиці

•     Головоломка «Логіка малюнків»

•     Вивчаємо геометричні фігури

•     Вчимося міркувати за аналогією

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають:

Формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї

•     Спостереження на прогулянці: розвиваємо уважність

•     Матеріали предметів: розподіляємо слова

•     Вивчаємо різні сторони світу

•     Загадковий космос: планети, зірки

•     Кросворд «Сонячна система»

•     Вивчаємо порядок планет Сонячної системи

•     Логічна задача: розвиваємо мислення

•     Вчимося міркувати за аналогією

•     Виготов власний годинник

•     Головоломка «Планети тварин»

•     Розшукай сховані слова: дикі тварини

Самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів

•     Вивчаємо категорії «живе» й «неживе»

•     Сприймаємо світ протягом року: 5 органів чуття

Пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження

•     Що я люблю робити в різні пори року

•     Пізнавальна розмальовка «Життєвий цикл»

•     Коло питань: дізнаємося одне про одного

•     Виготовляємо книгу «Все про мене»

•     Розвиваємо логіку, добираючи ключі до замків

•     Сприймаємо світ протягом року: 5 органів чуття

•     Розмальовка «Сім нових чудес світу»

•     Пізнавальна розмальовка «12 місяців»

•     «Замки»: розвиваємо логіку та увагу

•     Частини цілого: тренуємо логіку й увагу

•     Розвиток логіки й уваги: спортивна плутанина

•     Одягаємося відповідно до погоди

•     Мінлива погода: вчимося описувати погоду

Інноваційність, що передбачає:

Відкритість до нових ідей

•     Веселі парасольки: розмальовуємо й фантазуємо

•     Малюємо свою велику мрію

•     Створюємо комікси: фантазуємо та малюємо

•     Cклади історію: розвиваємо фантазію

•     Кольорові сни

•     Домалюй відсутні частини малюнка

•     Доповни сюжет малюнка

•     Створіть власний календар

Ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади

•     Мрії про домашнього улюбленця: обговорюємо й аргументуємо

•     Де я живу: малюємо свій район

•     Моя особиста інформація: орієнтуємося в своєму районі

•     Портрет у промінцях: пізнаємо себе й своїх рідних

 

Екологічна компетентність, що передбачає:

Усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства

•     Джерела питної води

•     Прибираємо галявину, сортуємо сміття

•     Світ тварин: хто яку користь приносить

•     Вивчаємо світ тварин. Чим ласують тварини?

•     Дивовижний ліс. Малюємо дерева

Інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає:

Опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях

•     Інтернет: безпечно/небезпечно. Розвиваємо критичне мислення

•     Мій комп’ютер: вивчаємо клавіатуру

Навчання впродовж життя, що передбачає:

Опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання

•     Логогриф «Приклади з літер»

•     Розвиваємо логіку, добираючи ключі до замків

•     Малюємо та рекламуємо: придумуємо дизайн

•     «Бажання та потреби»: тренуємо інтелект

•     Пори року: знайди відмінності та розмалюй

•     Описуємо поняття та вчимося міркувати

Організацію власного навчального середовища

•     Мій ранок перед школою: вчимося планувати

•     Мій тиждень: учимось планувати справи

•     Мій час: учимося планувати

•     Мої відповідальні кроки. Аналізуємо свій день.

•     Ти – зірка! Вчимося планувати

Отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі

•     Я-висловлювання: виховуємо відповідальність

•     Рахуємо й малюємо смайлики з різними емоціями

•     Правила в малюнках: учимося співпрацювати

•     Головоломка знайди слова: «Моя школа»

•     Самопрезентація «Дев’ять фактів про мене»

•     Рюкзак «Цікаво про мене»

Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають:

Співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб

•         Вивчаємо професії

•         Водоспад доброти: здійснюємо добрі вчинки

Уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України

•         Збираємо валізу: готуємось до подорожі малюючи

•         Розмальовка «Герб та прапор України»

•         Розмальовка «Державний гімн України»

•         Учимо Державний Гімн України

•         Розмальовка «Прапори країн Європи»

•         Пізнавальна розмальовка «Україна»

Дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя

•         Визначаємо ознаки здоров’я. Збираємо букет здоров’я

•         Важливі контакти екстрених служб

•         Розмальовка «Улюблена їжа»

•         Їстівне, неїстівне. Аналізуємо об’єкти навколишнього світу.

•         «Моє тіло»: учимось поважати своє тіло

•         Частини тіла людини «Дівчинка»

•         Частини тіла людини «Хлопчик»

•         Як приготувати какао: розмальовуємо та описуємо процес

Культурна компетентність, що передбачає:

Залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості

•         Малюємо листочки-пташки, розвиваємо фантазію

•         Розвиваємо увагу, розмальовуючи кола

•         Розвиваємо увагу, малюючи кольорові спіралі

•         Малюємо двома руками

•         Казкові герої - ставимо власні вистави

•         Малюємо асоціації та розвиваємо фантазію

•        Розмальовуємо приховані зображення

•         «Фотополювання»: малюємо та тренуємо увагу

•         Вивчаємо літерне позначення нот

•         Малювання по крапках

•         Віднови малюнки: наклей правильно

•         Творче завдання «Моя матуся»

•         Веселі плями (фантазійна розмальовка)

•         Місяці й пори року: малюємо асоціації

•         Випадкове малювання: створюємо малюнки з елементів

Підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають:

Ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень

•         Учимось рахувати гроші

•         Барвистий акваріум: розмальовуємо й фантазуємо

•         Кумедні картинки: аналізуємо помилки

•         Тренуємо пам’ять

•         Пригадай три речі: розвиток навичок конкретизації

Освіта.ua
05.09.2018

Ведущие компании и учебные заведения Предложения от ведущих учебных заведений Украины и зарубежья. Только лучшие вузы, компании, образовательные курсы, школы, агентства.
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!