Вопрос и ответы на него

Могу ли я поступать в магистратуру нескольких вузов ?

Александра Политова
Могу ли я поступить в магистратуру в несколько вузов ? И как это сделать, если диплом бакалавра будет готов только к концу июля? По каким документам я могу поступать? ( с 1 по 12 июля нужно подать документы) а потом экзамены. Так вот какие документы подавать в этом случае ?

DOCENT
ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
12. Строки вступної кампанії на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра визначаються Правилами прийому.

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів
4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство , військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

DOCENT
VII. Організація і проведення конкурсу

6. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються Правилами прийому.

7. Конкурсний бал вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра на основі базової та повної вищої освіти обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників, визначених Правилами прийому.

DOCENT
XVIII. Коригування списку рекомендованих до зарахування

5. При одночасному навчанні за кількома формами (окрім двох денних) оригінали документа про освітній рівень, додатка до нього державного зразка зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у вищому навчальному закладі зберігаються завірені копії документа державного зразка про освітній рівень і додатка до нього. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали цих документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали цих документів.

Андрей
Интересует магистратура? Специальность Консолидированная информация 8.18010015 Позволяет получить полное образование в короткий срок, также поступить на бюджет. Винницкий национальный технический университет представляет такую возможность.
Специальность 8.18010015 «Консолидированная информация» ориентирована на:
Создания, применения информационных систем с консолидированной информацией и технологий информационного анализа в соответствии с современными концепциями инженерии данных и знаний;
информационного моделирования для обеспечения эффективного функционирования организационных структур;
разработки и использования компьютерных средств и методов обработки консолидированной информации;
компьютерную информационную поддержку, автоматизацию и оптимизацию;
приобретения, представления и вывода данных и знаний, управления на основе знаний;
методологии и технологии проектирования, построения, внедрения, сопровождения и эксплуатации программных средств работы с консолидированной информацией;
системы управления базами знаний;
языка представления данных и знаний, средства сетевого...

Аватар
   Приказ МОНмолодьспорт №01 от 01.01.2001
   //osvita.ua/legislation/Ser_osv/
Добавить еще ссылку...
Осталось 1500 символов. «Правила» комментирования

Поделиться:

Внимание! Раздел меняет адрес!

На сайте создана новая современная платформа для вопросов.

Для того чтобы задать вопрос, перейдите по ссылке:

forum.osvita.ua