Вопрос и ответы на него

ЗУ "Про фахову передвищу освіту"

Ольга
Доброго дня.
Я хочу запитати виникло питання щодо подальшої роботи навчальних закладів. Коли будуть розроблені методичні рекомендації для оформлення статуту закладу фахової передвищої освіти, а також розроблення примірного статуту закладу фахової передвищої освіти?

DOCENT
Закон вступає в силу лише 9 серпня.
"5. Рекомендувати засновникам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які набувають статусу закладів фахової передвищої освіти, до 1 червня 2021 року привести організаційно-правовий статус та установчі документи закладів у відповідність із цим Законом."

Ольга
Ми читали Закон та звернули увагу на набуття його чинності, але нас цікавлять вищезазначені питання

DOCENT
Якщо Ви читали Закон, то можете вказати, яка саме норма Закону передбачає типовий статут?
Вимоги ж до статуту закладу освіти сформульовано:
"Статут закладу фахової передвищої освіти повинен містити:

1) повне найменування із зазначенням типу закладу фахової передвищої освіти, його правосуб’єктність, місцезнаходження, дату прийняття рішення про його утворення;

2) концепцію освітньої діяльності закладу фахової передвищої освіти;

3) права та обов’язки засновника (засновників);

4) обсяг основних засобів (розмір статутного капіталу), наданих засновником (засновниками), станом на 1 січня календарного року, що відповідає даті затвердження статуту;

5) повноваження органів управління та органів громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти;

6) права та обов’язки керівника закладу фахової передвищої освіти;

7) порядок обрання представників до органів громадського самоврядування;

8) підстави дострокового розірвання контракту з керівником закладу фахової передвищої освіти;

9) джерела надходження і порядок використання коштів та майна закладу фахової передвищої освіти;

10) порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності;

11) порядок внесення змін до установчих документів закладу фахової передвищої освіти;

12) порядок реорганізації та ліквідації закладу фахової передвищої освіти.

Статут закладу фахової передвищої освіти може містити й інші положення щодо особливостей утворення і діяльності такого закладу."

Ольга
Ага, стаття 27. Організаційно-правовий статус закладів фахової передвищої освіти
Дякую, нічого нового Ви мені не повідомили.

DOCENT
Тому й питаю, де саме в законі є норма про "розроблення примірного статуту закладу фахової передвищої освіти?"
Хочу щоб шось нове повідомили мені Ви.
Бо якщо такої норми немає, то і сенсу очікувати примірний статут від органів державної влади також немає. Бо ці органи немають відповідних повноважень.

"Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані ДІЯТИ лише НА ПІДСТАВІ, В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ та у СПОСІБ, що ПЕРЕДБАЧЕНІ Конституцією та ЗАКОНАМИ України."

Якщо ж згадана Вами норма дійсно є в Законі, то звичайно маємо право розраховувати на якісь типовий чи примірний статут.

Ольга
В законі не прописано, і я Вам цього не писала про норми. Доброго дня.
Я хочу запитати виникло питання щодо подальшої роботи навчальних закладів. Коли будуть розроблені методичні рекомендації для оформлення статуту закладу фахової передвищої освіти, а також розроблення примірного статуту закладу фахової передвищої освіти?
Є: 1) НАКАЗ МОЗ від 03.11.2017 N 1362
"Про затвердження примірних статутів державного підприємства, державного закладу, установи, організації та закладу вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України"
2) Наказ МОН від 25.10.2018 р.
Про затвердження Методичних
рекомендацій для оформлення
статутів закладів вищої освіти,
що належать до сфери управління
Міністерства освіти і науки України
Також, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 60 від 5 лютого 2003 року

Про затвердження Примірного
статуту вищого навчального закладу

З метою надання методичної допомоги вищим навчальним закладам при розробці статутів, згідно з вимогами статті 27 Закону України "Про вищу освіту", наказую:

DOCENT
Дякую за інформацію.
Додатково для аналізу можу сказати наступне:
1. Закон про вищу освіту набрав чинності 6 вересня 2014 року
2. Частиною 7 згаданого закону передбачено, що заклади вищої освіти мають привести власні статути у відповідність протягом 2 років з дня набрання чинності законом, або ж до 6 вересня 2016 року.
3. Наказ МОН від 25.10.2018  № 1150 "Про затвердження Методичних рекомендацій для оформлення статутів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України"( не зареєстровано в Міністерстві юстиції України, тому він не є обов'язковим до виконання), прийнято через два роки після 6 вересня 2016 року.
4. Наказ МОН від 05.02.2003 № 60, було прийнято відповідно до вимог попередньої редакції закону про вищу освіту. Цей наказ також не зараєстровано в Міністерстві юстиції України, тому він також не був обов'язковим до виконання, і мав рекомендаційний характер. Очевидно цей наказ не може застосовуватися після втрати чинності попередньої редакції закону про вищу освіту.

Заклади фахової пепедвищої освіти мають самостійно розробити власні статути з дотриманням вимог Закону. Серед іншого, в цьому і полягає автономія.
Заклади в своїй роботі можуть орієнтуватися на ті рекомендації, які вважають за потрібне. Якщо заклади ввавжають за порібне вони можуть використовувати рекомендації з наказу МОН від 25.10.2018  № 1150, з урахуванням особливостей рівня освіти.

DOCENT
Можливо якщо до 1 червня 2021 року значна кількість закладів не зможе підготувати оновлені статути, то існує імовірність, що будуть підготовлені відповідні рекомендації.
Але, з врахуванням досвіду закладів вищої освіти, очікувати ці рекомендації з'являться суттєво раніше 1 вересня 2023 року, можливо не варто.

Ольга
Дякую, проте, Ваша відповідь, на жаль, не відповідає змісту поставленого запитання.

DOCENT
Ще раз.
1. В Законі немає вимоги до МОН, чи будь-якого іншого органу затверджувати примірний статут закладу фахової передвищої освіти. Тому відповідь на частину другу Вашого запитання :
"Коли будуть
розроблення примірного статуту закладу фахової передвищої освіти?"
НІКОЛИ.
Бо не передбачено законодавством і суперечить частині 2 статті 19 Конституції України.
2. щодо частини першої запитання: "Коли будуть розроблені методичні рекомендації для оформлення статуту закладу фахової передвищої освіти?"
То, це точно не раніше ніж буде призначено нового Міністра в новосформованому Уряді. А це можливо лише після набрання повноважень новим Парламентом. А вже новий Міністр буде визначати пріоритети. Може першим рішенням буде підготувати метод рекомендації.

Ольга
І ще раз дякую за відповідь. Це все ми знаємо і без Вас, навіщо я Вам взагалі написала.

DOCENT
Тоді залишається не зрозумілим, що саме Ви хочете з'ясувати.
Бажаю успіху на ниві фахової передвищої освіти

Ольга
Дякую, Вам теж успіху у Вашій справі

Аватар
   Приказ МОНмолодьспорт №01 от 01.01.2001
   //osvita.ua/legislation/Ser_osv/
Добавить еще ссылку...
Осталось 1500 символов. «Правила» комментирования

Поделиться:

Внимание! Раздел меняет адрес!

На сайте создана новая современная платформа для вопросов.

Для того чтобы задать вопрос, перейдите по ссылке:

forum.osvita.ua