Вопрос и ответы на него

Как получить второе бесплатное образование после 9-ти классов?

Яна Белая
Могу ли я поступить в мед.колледж на гос.обучение после 9 класса, при этом я уже окончила аграрный лицей и имею профессию. Но по специальности работать не позволяет здоровье( справка прилагается )+ я круглая сирота.

DOCENT
Tak.

І. Загальні положення

5. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

Яна Белая
так это высшее, а вот в колледже могу обучаться на государственной основе? а ещё я на одном сайте нашла-На основі атестату про повну загальну середню освіту та диплому кваліфікованого робітника можна поступати через вступні випробування, наприклад, до коледжу -- без ЗНО---это как понять?

DOCENT
Так це можна знайти за посиланням

Медичний коледж, це і є вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації.
Здобувається освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
5. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти вищі навчальні заклади мають право приймати на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (складають вступні екзамени відповідно розділу VIII цих Умов).

Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність

Яна Белая
а можна при этом не здавать ЗНО? вот в этом году я опоздала на регистрацию, а учиться хочу. Спасибо за вашу помощь!

DOCENT
VII. Організація і проведення конкурсу

6. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються Правилами прийому.

З першого повідомлення можна зробити висновок, що Ви маєте ОКР кваліфікованого робітника, але у галузі "Сільське господарство і лісництво" або "Техніка та енергетика аграрного виробництва" або "Ветеринарія".
Жодна з них не є спорідненою до галузей за якими, як правило, ведеться підготовка в медичних коледжах.

DOCENT
Хоча, так мені і не стало зрозумілим чи є у Вас атестат про середню освіту.
Якщо немає - то звичайно можна і без ЗНО.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

Яна Белая
после лицея у меня диплом квалифицированного работника(повара) и аттестат о среднем полном общем образовании.Вот

DOCENT
В такому випадку подання сертифікатів УЦОЯО є обов'язковим.

VII. Організація і проведення конкурсу
1. Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів:

але наскільки я зрозумів у Вас проблеми із станом здоров'я, тому

VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти
1. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:
особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом МОН та МОЗ № 124/95 від 25 лютого 2008 р

Перевірте посилання

Яна Белая
мне всё понятно...Спасибо.

Аватар
   Приказ МОНмолодьспорт №01 от 01.01.2001
   //osvita.ua/legislation/Ser_osv/
Добавить еще ссылку...
Осталось 1500 символов. «Правила» комментирования

Поделиться: