Перечень экзаменов в магистратуру в 2021 году

В 2021 году экзамены в форме внешнего независимого оценивания сдают все поступающие в магистратуру

Перечень экзаменов в магистратуру в 2021 году

В соответствии с Условиями приема в высшие учебные заведения в 2021 году экзамены в форме внешнего независимого оценивания (ЗНО) будут сдавать абитуриенты в магистратуру по всем специальностям.

Для поступления на обучение для получения степени магистра на основе полученной степени или образовательно-квалификационного уровня высшего образования (бакалавра, магистра) могут проводиться следующие экзамены:

  • единый профессиональный вступительный экзамен (ЄФВВ) - это форма вступительного экзамена по технологии ЗНО по праву и общим учебным юридическим компетентностям для поступления на обучение для получения степени магистра;
  • единый вступительный экзамен (ЄВІ) - это форма вступительного экзамена по технологии ЗНО по иностранному (английскому, или немецкому, или французскому, или испанскому) языку для поступления на обучение для получения степени магистра.
  • профессиональный экзамен - форма вступительного экзамена, проводимого в учебном заведении для поступления на основе полученной (или такой, которая приобретается) степени или образовательно-квалификационного уровня высшего образования, которая предусматривает проверку способности к овладению образовательной программой определенного уровня высшего образования на основе полученных ранее компетентностей.

В 2021 году поступающие в магистратуру могут подавать результаты единого вступительного экзамена по иностранному языку и единого профессионального вступительного экзамена по праву 2020 или 2021 годов.

Перечень экзаменов и профэкзаменов для поступления в магистратуру

Галузь знань Спеціальність Іноземна мова Фахові випробування
Автоматизація та приладобудування Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Мікро- та наносистемна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Аграрні науки та продовольство Агроінженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Агрономія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Водні біоресурси та аквакультура ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Захист і карантин рослин ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Лісове господарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Садівництво та виноградарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Садово-паркове господарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Архітектура та будівництво Архітектура та містобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Будівництво та цивільна інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Геодезія та землеустрій ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Біологія Біологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Богослов’я Богослов’я ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Ветеринарна медицина Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Ветеринарна медицина ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Виробництво та технології Видавництво та поліграфія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гірництво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Деревообробні та меблеві технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Нафтогазова інженерія та технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології захисту навколишнього середовища ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології легкої промисловості ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Харчові технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Безпека державного кордону ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Військове управління (за видами збройних сил) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Державна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Забезпечення військ (сил) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Озброєння та військова техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гуманітарні науки Історія та археологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Культурологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Релігієзнавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Філологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Філософія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електрична інженерія Атомна енергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гідроенергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Енергетичне машинобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Теплоенергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроніка та телекомунікації Авіоніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Телекомунікації та радіотехніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Журналістика Журналістика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційні системи та технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Кібербезпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Комп’ютерна інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Комп’ютерні науки ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Системний аналіз ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Культура і мистецтво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Дизайн ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Менеджмент соціокультурної діяльності ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Музеєзнавство, пам’яткознавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Музичне мистецтво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Сценічне мистецтво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хореографія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Математика та статистика Математика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна математика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Статистика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Механічна інженерія Авіаційна та ракетно-космічна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Галузеве машинобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Матеріалознавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Металургія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна механіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Суднобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Міжнародні відносини Міжнародне право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ з права/ТЗНПК
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Міжнародні економічні відносини ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Освіта/Педагогіка Дошкільна освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Освітні, педагогічні науки ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Початкова освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Професійна освіта (за спеціалізаціями) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Середня освіта (за предметними спеціальностями) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Спеціальна освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізична культура і спорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Охорона здоров’я Громадське здоров’я ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медицина ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медична психологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медсестринство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Педіатрія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Стоматологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології медичної діагностики та лікування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фармація, промислова фармація ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізична терапія, ерготерапія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Право Право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ з права/ТЗНПК
Природничі науки Географія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Екологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Науки про Землю ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна фізика та наноматеріали ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізика та астрономія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальна робота Соціальна робота ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальне забезпечення ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальні та поведінкові науки Економіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Політологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Психологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Сфера обслуговування Готельно-ресторанна справа ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Туризм ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Транспорт Авіаційний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Автомобільний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Залізничний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Річковий та морський транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Транспортні технології (за видами) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Управління та адміністрування Маркетинг ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Менеджмент ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Облік і оподаткування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фінанси, банківська справа та страхування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімічна та біоінженерія Біомедична інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Біотехнології та біоінженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімічні технології та інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Цивільна безпека Пожежна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Правоохоронна діяльність ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Цивільна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі

Освіта.ua
26.10.2020

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Алиса
Добрый день. Подскажите мне пожалуйста, до какого числа можно зарегистрироваться на ЗНО?
Людмила
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при поступлении в магистратуру, где задаётся ЄВІ з іноземної мови, по месту регистрации или в том городе где подаёшь документы в ВУЗ
Юлия
Здравствуйте, есть диплом бакалавра «Правоохранительная деятельность» Можно ли поступить на магистратуру специальности «Право»?
Света
Здравствуйте, я могу поступить на магистру , учитель английского при окончании бакалавр «Экономика ».?
Лина
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, Могу ли я поступить на магистратуру на менеджмент, если в этом году закончу бакалавр (среднее образование, литература и языки)?
Галина
Для Лина: можете. тільки доведеться здавати додатковий іспит (подробиці взнавайте у виші)
Комментировать
Наталья
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, могу ли я поступать на магистратуру по праву на основе полного высшего экономического образования?
Виктория
Для Наталья: Нет конечно, это совершенно два разные направления
Комментировать
Елена
Добрый день,подскажите пожалуйста на сайте МОН написано,что необходимо сдавать логику и право,а тут написано,что можно использовать сертификаты за 2020 год и какая информация правильная?
Дария
Тут написано, шо можна використовувати результати вступного іспиту з права за 2020 рік. На офіційному сайті МОН зазначено, що результати іспиту з права тільки за 2021 рік...
Владимир
Скажите пожалуйста, могу ли я учится на магистратуре по праву если я имею полное медицинское высшее образование
Влад
Для Владимир: ні
Комментировать
Наталья
скажіть будь-ласка, а фаховий екзамен як проходить? у формі тестів чи співбесіди?
Иван
Для Наталья: тест
Комментировать
Вадим
Скажите пожалуйста нужно ли будет сдавать ЗНО с иностранного языка в магистратуру в 2021 году если на руках есть сертификат уровня владения языком B2 ?
Влад
Для Вадим: треба здавати
Комментировать
Иван
Зачем вообще английский, в нашей стране дети украинский не знают!!! Что за фигня.
Назарій
Доброго дня,скажіть будь ласка,чи можу я при вступі на магістратуру поступити на електрика,якщо бакалавр здобував за спеціальністю комп’ютерні науки?
Галина
Для Назарій: так можете. але треба буде здати додаткові випробування в універі
Комментировать
1828
Хотела уточнить. Так как логика и право сдаётся комплексом. Тогда получается я могу сдать только отдельно логику? А сертификаты право и английского предоставить за 2020?)
1828
Здравствуйте. Скажите, а если в 2020 году сдавала ЗНО по английскому, праву и логике, но не сдала логику. Могу ли я только сдать в 2021 логику и поступить на Магистратуру?
Галина
Для 1828: да з логікою у Вас дйсно погано (може краще не пробувати знову?). В умовах вступу ж написано чітко що приймаються сертифікати за 2020 та 2021 роки! що не зрозуміло?
Анастасия
Ув.Галина,кто Вам дал право оскорблять человека???Все мы люди и всем свойственно ошибаться.
Комментировать
Лиза
Сколько всего нужно сдавать экзаменов на магистратуру ? Два англ или за фах. професией ,или один на выбор ?
Галина
Для Лиза: звісно обидва!
Комментировать
Сергей Николаевич
Здравствуйте! Мой сын был освобождён полностью от сдачи ЗНО по мед. показаниям,оригинал документа об освобождении есть,копия хранится в вузе. Учится на бакалавра квота1,есть желание продолжить обучение в том же вузе на магистратуре. Будет ли действительно освобождение от ЗНО при поступлении на магистра?! Мед.показания об освобождении будут неизменными. Обучение будет ли за счёт бюджета,как льготнику? Если тот документ не действителен,нужно брать повторно,тогда какие документы нужны? Спасибо!
Галина
Для Сергей Николаевич: для вступу в магістратуру пільги відсутні. Лише знання
Анастасия
Есть льготы для ЕВЭ. Так что ,Сергей Николаевич , можно попробовать.
Комментировать
елена
Скажите пожалуйста, потерянному человеку) а те кто дальше не идёт в магистратуру, нужно ЄВІ или вообще нет???
Ирина Милиенко
Очень нужна Ваша помощь. Я в 2004 получила бакалавр, сейчас хочу стать преподавателем дошкольников. где мне сдать зно по иностранному языку?) В какой-нибудь школе? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю.
Галина
Для Ирина Милиенко: ЗНО чи ЄВІ? В будь-якому випадку, до чого тут школи? Ви реєструватись будете в центрі оцінювання. https://testportal.gov.ua/
Комментировать
Olanciya
Ось поясніть мені будь ласка, якщо я все одно буду навчатися за свої власні кошти, а не бюджетні, то навіщо взагалі зробили єві. Державне казначейство цими правилами втратило дуже багато прибутку, але головне що українці не можуть здобути кваліфікацію магістра та працювати в Україні, а не за кордоном і англійська їм для цього аж ні як не потрібна. Ось так Україна бажає кваліфікованих спеціалістів, які будуть працювати на благо батьківщини?
Економіст
Для Olanciya: Чому це Ви не можете працювати в Україні з дипломом бакалавра? його цілком достатньо. А вимоги одні для всіх, тому, що неважливо за чії кошти Ви вчитесь (свої чи бюджетні), головне, що в магістратуру мають приймати найрозумніших. А в ДКСУ не маже бути прибутку взагалі.
Марина Дударь
Ну ты и придоркаватое сосдание.Умные у нас нек прходять а уежають учится за границу.
Економіст
Для Марина Дударь: ну якщо такі як Ви вважаються розумні, то може й їдуть.
Комментировать