Перечень экзаменов в магистратуру в 2021 году

В 2021 году экзамены в форме внешнего независимого оценивания сдают все поступающие в магистратуру

Перечень экзаменов в магистратуру в 2021 году

В соответствии с Условиями приема в высшие учебные заведения в 2021 году экзамены в форме внешнего независимого оценивания (ЗНО) будут сдавать абитуриенты в магистратуру по всем специальностям.

Для поступления на обучение для получения степени магистра на основе полученной степени или образовательно-квалификационного уровня высшего образования (бакалавра, магистра) могут проводиться следующие экзамены:

  • единый профессиональный вступительный экзамен (ЄФВВ) - это форма вступительного экзамена по технологии ЗНО по праву и общим учебным юридическим компетентностям для поступления на обучение для получения степени магистра;
  • единый вступительный экзамен (ЄВІ) - это форма вступительного экзамена по технологии ЗНО по иностранному (английскому, или немецкому, или французскому, или испанскому) языку для поступления на обучение для получения степени магистра.
  • профессиональный экзамен - форма вступительного экзамена, проводимого в учебном заведении для поступления на основе полученной (или такой, которая приобретается) степени или образовательно-квалификационного уровня высшего образования, которая предусматривает проверку способности к овладению образовательной программой определенного уровня высшего образования на основе полученных ранее компетентностей.

В 2021 году поступающие в магистратуру могут подавать результаты единого вступительного экзамена по иностранному языку и единого профессионального вступительного экзамена по праву 2020 или 2021 годов.

Перечень экзаменов и профэкзаменов для поступления в магистратуру

Галузь знань Спеціальність Іноземна мова Фахові випробування
Автоматизація та приладобудування Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Мікро- та наносистемна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Аграрні науки та продовольство Агроінженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Агрономія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Водні біоресурси та аквакультура ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Захист і карантин рослин ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Лісове господарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Садівництво та виноградарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Садово-паркове господарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Архітектура та будівництво Архітектура та містобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Будівництво та цивільна інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Геодезія та землеустрій ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Біологія Біологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Богослов’я Богослов’я ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Ветеринарна медицина Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Ветеринарна медицина ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Виробництво та технології Видавництво та поліграфія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гірництво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Деревообробні та меблеві технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Нафтогазова інженерія та технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології захисту навколишнього середовища ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології легкої промисловості ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Харчові технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Безпека державного кордону ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Військове управління (за видами збройних сил) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Державна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Забезпечення військ (сил) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Озброєння та військова техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гуманітарні науки Історія та археологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Культурологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Релігієзнавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Філологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Філософія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електрична інженерія Атомна енергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гідроенергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Енергетичне машинобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Теплоенергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроніка та телекомунікації Авіоніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Телекомунікації та радіотехніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Журналістика Журналістика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційні системи та технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Кібербезпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Комп’ютерна інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Комп’ютерні науки ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Системний аналіз ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Культура і мистецтво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Дизайн ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Менеджмент соціокультурної діяльності ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Музеєзнавство, пам’яткознавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Музичне мистецтво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Сценічне мистецтво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хореографія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Математика та статистика Математика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна математика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Статистика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Механічна інженерія Авіаційна та ракетно-космічна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Галузеве машинобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Матеріалознавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Металургія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна механіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Суднобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Міжнародні відносини Міжнародне право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ з права/ТЗНПК
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Міжнародні економічні відносини ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Освіта/Педагогіка Дошкільна освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Освітні, педагогічні науки ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Початкова освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Професійна освіта (за спеціалізаціями) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Середня освіта (за предметними спеціальностями) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Спеціальна освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізична культура і спорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Охорона здоров’я Громадське здоров’я ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медицина ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медична психологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медсестринство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Педіатрія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Стоматологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології медичної діагностики та лікування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фармація, промислова фармація ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізична терапія, ерготерапія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Право Право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ з права/ТЗНПК
Природничі науки Географія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Екологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Науки про Землю ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна фізика та наноматеріали ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізика та астрономія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальна робота Соціальна робота ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальне забезпечення ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальні та поведінкові науки Економіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Політологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Психологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Сфера обслуговування Готельно-ресторанна справа ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Туризм ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Транспорт Авіаційний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Автомобільний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Залізничний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Річковий та морський транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Транспортні технології (за видами) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Управління та адміністрування Маркетинг ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Менеджмент ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Облік і оподаткування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фінанси, банківська справа та страхування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімічна та біоінженерія Біомедична інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Біотехнології та біоінженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімічні технології та інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Цивільна безпека Пожежна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Правоохоронна діяльність ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Цивільна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі

Освіта.ua
26.10.2020

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Olanciya
Ось поясніть мені будь ласка, якщо я все одно буду навчатися за свої власні кошти, а не бюджетні, то навіщо взагалі зробили єві. Державне казначейство цими правилами втратило дуже багато прибутку, але головне що українці не можуть здобути кваліфікацію магістра та працювати в Україні, а не за кордоном і англійська їм для цього аж ні як не потрібна. Ось так Україна бажає кваліфікованих спеціалістів, які будуть працювати на благо батьківщини?
Антоніна
Підскажіть, чи можна закінчивши бакалавра за спеціальністю біологія вступити до магістратури на спеціальність технології лабораторної діагностики?
Галина
Для Антоніна: В магістратуру можна вступити на будь-яку спеціальність незалежно від того, яку отримав раніше. Але доведеться ще здати вступний іспит. Програму можете взнати у виші
Комментировать
Микола
Підкажіть,будь ласка,чи можна реєструватись на ЄВІ на магістратуру(історія археологія)і ЗНО при університеті(історія.середня освіта) разом?Якщо не здам ЄВІ,то може зможу здать ЗНО з англмови.Закінчую в наступному році бакалаврат
Вадим
Добрый день, подскажите, для поступления в магистратуру на факультет Судовождение, надо здавать ЭВЫ
Галина
Добрий день. Мій син закінчив КПІ 121 "Програмна інженерія" . Для вступу в магістратуру за цією же спеціальністю екзамен за фахом потрібно здавати в тому ВНЗ куди вступаєшь, чи можливо здати в одному ВНЗ, наприклад КПІ, а потім також подати документи в іншій навчальний заклад за цією же спеціальністю з результатами фахового екзамену який здавав в КПІ? Чи в магістратуру кожного внз потрібно здавати окремо екзамен за фахом?
Галина
Для Галина: в кожному виші свій іспит.
Комментировать
Екатерина
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли не сдавать ЗНО в магистратуру по иностранному языку, если есть сертификат, подтверждающий уровень владения языком С1?
Шестерняк
Для Екатерина: Сдавать ЗНО обязательно.
Комментировать
Таня
Добрий день, а після отримання диплому бакалавра вихователь дітей раннього та дошкільного віку , щоб вступити на магістратуру на спеціальність психологія, треба англійську було здавати як ЄВІ чи просто в університеті з ФВВ?
Lao
Очень странные дела. Может кто прояснить ситуацию. Нужно или нет сдавать ЕВИ для магистратуры? http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/magistr/ Получается, что в ХПИ могут принять без ЕВИ чисто по вступительному экзамену?
Оксана
Для Lao: Уважно читайте за Вашим посиланням: без ЄВІ тільки за спеціальностями галузі знань середня освіта/педагогіка.
Lao
Спасибо. Просто не могу понять кем после направления (освiта/педагогiка) можно работать.
Галина
Для Lao: Як це ким? Вителем, директором школи
Комментировать
Євгеній
Здравствуйте. Существуют ли льготы при поступлении в магистратуру участникам боевых действий? Есть диплом бакалавра, но в связи с службой на данный момент, ЄВІ не сдавал. Могу ли я пройти вступительный экзамен по иностранному языку в ВУЗе?
Яна
Здравствуйте, будет ли ещё проходить ЗНО для тех кто хочет поступить в магистратуру, если будет то когда регистрация ?
Анатолий
Добрый день! Мой сын закончил Кировоградскую Летную академию, с красным бакалавр, и магистр обычный диплом, летает вторым пилотом на Боингах в Борисполе. Вопрос: Сможет он поступить к вам заочно, на экономическую специальность? Международные эконом.отношения, или Финансы, бакновское дело и т.д.? Если сможет, то какие должен предоставить документы и пойдет на 1 курс, или на базе высшего, срок учебы меньше будет? Заранее спасибо за ответ.
Наталія
Для Анатолий: Так! А на диспетчера не хоче?
Галина
Для Анатолий: Куди "до вас"? Ви хоть дивитесь де Ви питаєте? Ви б ще в газету написали! звертайтесь до навального закладу.
Комментировать
Лариса
Добрый день! У меня сын получил бакалавра и училися по системе студент-курсант, а теперь при поступлении в магистратуру должен стать курсантом по специальности Ветеринарное обеспечение войск, сил. Нужно ли ему было задавать ЗНО по англ. яз.? Идёт же спец заказ по линии Министерства обороны и получается, что все кто учились должны пройти?
Александр
Здравствуйте мене зовут Александр, я в цьому році закінчив бакалавр, можете сказать, я маю инвалидность 2 гр з дитинства в мене одна нирка та ниркова недостатність 2-3 ст, мені було відмовлено в звільненні з єві з англійської, але я проходив по наказу моз України 1027/900 від29. 08.2016року, я пройшов єві, але я непройшов пороговий бал(набрав 5) ,що мені робити
Галина
Для Александр: нічого. У Вас є диплом про вищу освіту - йдіть працювати за отриманою спеціальністю. На вступ до магістратури пільги не розповсюджуються так само як і до аспірантури або докторантури. В магістратуру і далі приймають лише за здібностями.
Анонім
Про які здібності ви говорите??? В нашій групі всі в кого не було відвідування і середній бал 3 пройшли єві на угад. Скажіть будь-ласка, ви справді вважаєте, що тест з англійської мови розкриває здібності людини яка отримує технічну освіту? А як же спец предмети? Чи інженеру не потрібно разувати, краще аглійською розмовляти і то яке розмовляти коли тест написаний чисто інтуїтивно
Александр
Скажіть будь ласка зачем інженеру конструктору легкої промисловості тем более обувщеку англійський, він там без надібності та на це направлення ідуть як правило інваліди та глухонімі, я в цьому році закінчив бакалавр і я навчався з глухонімими
Комментировать
Анна
Здравствуйте если не сдал 1 из 3 предметов на магистратуру возможно поступить ?
Галина
Для Анна: Ви точно не купили диплом? Бо Ваше питання дивне для людини з рівнем освіти бакалавр
Комментировать
Ірина Петрівна Устинова
Засчитывается ли сертификатFCI B2 вместо зно по английскому языку в магистратуру на архитектурный факультет?
Гаврилюк Олег
Для Ірина Петрівна Устинова: здача ЗНО з іноземної мови - обов’язкова умова іспиту в магістратуру, сертифікати не враховуються
Комментировать
Эдуард
Здравствуйте, я хочу подать заявление на несколько специальностей в 2 учебных заведения. Я сдал английский. И теперь среди этих 6 специальностях отдать оригинал туда куда поступлю на бюджет. Каким образом мне нужно сдавать экзамены? В каждом университете на каждую специальность? Тоесть 6 экзаменов, или только 2 экзамена в определенных университетах? Специальности связаны с финансами и экономикой.
Лилия
Доброй ночи!Подскажите, пожалуйста, если в 2019 году сдавала экзамен по праву, он котируется на 2020 год или нужно заново сдавать его дня поступления в этом году?
Яна
Если не сдал ЄВІ (не прошел пороги), можно ли поступить в магистратуру на контракт?
Владимир
Для Яна: нет
Комментировать
Виктория
Пожалуйста разъясните, если абитуриент получил в предыдущих годах диплом бакалавра по одной специальности, а теперь хочет поступить в магистратуру на другую специальность педагогика, нужно ли сдавать ЗНО?
ДжейЛо
Для Виктория: нужно сдавать ЄВІ по иностранному языку, но регистрация была до 5 июня. Возможно вам удастся зарегистрироваться на доп.сессию. Дерзайте.
Александр
Вообще не до 5, а до 12 была регистрация.
Комментировать
Серёга
Катя https://petition.president.gov.ua/petition/89992 Подпишите петицию на отмену зно Ребята есть шанс что отменят зно, бакалавр , Магистратура , математика 2021
Аня
Для Серёга: а какие альтернативы ЗНО вы видите?
Комментировать

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!