Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти на період карантину

Лист МОН № 1/9-177 від 26.03.20 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-177 від 26 березня 2020 року

Керівникам департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних, Київської
міської державних адміністрацій

Керівникам навчально-методичних
(науково-методичних) центрів
(кабінетів) професійно-технічної освіти

Керівникам закладів професійної
(професійно-технічної) освіти

Щодо організації освітнього
процесу в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти
на період карантину

Шановні колеги!

До Міністерства освіти і науки України продовжують надходити звернення від учасників освітнього процесу щодо особливостей його організації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти під час карантину.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалася в Україні, та з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 просимо неухильно виконувати положення постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 221 та наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19».

Відповідно до статті 24 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» керівництво діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснює керівник (директор). До його повноважень, зокрема, належить організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесу.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 керівник має видати наказ про організацію роботи очолюваного ним закладу на період карантину. У такому наказі визначаються заходи щодо безпечного функціонування та охорони закладу освіти, а також затверджується режим та графік роботи як педагогічних, так і інших працівників закладу із запровадженням гнучкого (дистанційного) режиму роботи.

Щодо організації освітнього процесу інформуємо.

Виконання теоретичної частини освітньої програми має бути організовано з використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами та постійного відвідування педагогічними працівниками. Це передбачено Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за № 703/23235 (зі змінами).

Рекомендуємо дотримуватись такого алгоритму організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання:

1) прийняти рішення щодо використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі закладу на період карантину;

2) визначити перелік предметів, тем навчальних програм, видів навчальних занять для проведення із використанням технологій дистанційного навчання;

3) визначити, залежно від профілю навчальної дисципліни, перелік вебресурсів, необхідних для забезпечення дистанційного навчання;

4) на період карантину розробити та затвердити розклад уроків відповідно до визначеного переліку (тижневе навантаження не більше 36 годин);

5) виконувати навчальні програми згідно із затвердженим розкладом.

Фіксувати це у журналах теоретичного навчання.

З урахуванням матеріально-технічних можливостей закладу освіти і безперервного доступу до мережі Інтернет, пропонуємо використовувати такі ресурси (розміщено на сайті МОН: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlajn-resursi-dlya-studentiv-proftehiv). Крім того, у своїй роботі педагоги можуть використовувати електронні сервіси, наведені у додатку.

Усі електронні матеріали можна розміщувати на сайті закладу освіти.

На період запровадження карантину рекомендуємо більшість уроків із предмета «Фізична культура» перевести в теоретичну частину, а практичну - проводити у дистанційному відеорежимі.

Виробниче навчання за окремими професіями (агент з організації туризму, оператор комп’ютерного набору, ІКТ, бухгалтерський облік, секретар керівника тощо) рекомендуємо організувати з використанням технологій дистанційного навчання. Практичну частину підготовки, яку неможливо адаптувати до вимог дистанційного навчання, пропонуємо перенести на період після закінчення карантину.

Щодо організації індивідуального водіння на автомобілях та тракторах окремо зазначаємо, що діяльність сервісних центрів МВС з підготовки водіїв також призупинено на період карантину.

Отже, в окремих випадках виробничу практику, проведення кваліфікаційної атестації з подальшим отриманням документа державного зразка рекомендуємо відтермінувати та провести після завершення карантину. Для цього необхідно внести відповідні зміни до робочих навчальних планів.

Щодо організації навчання здобувачів, які навчаються за дуальною формою освіти або розпочали практику на підприємстві.

У двосторонніх та тристоронніх договорах із роботодавцями закладаються форс-мажорні обставини. Карантин, запроваджений в Україні з 12.03.2020, чинним законодавством визнано форс-мажорними обставинами.

Організація освітнього процесу за дуальною формою здобуття освіти здійснюється відповідно до Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, що затверджено наказом МОН від 12.12.2019 № 1551, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.02.2020 за № 193/34476.

Відповідно до пункту 25 розділу II Положення дуальна форма базується на денній формі здобуття освіти, тобто всі рекомендації наведені в цьому листі, застосовуються і до цієї форми здобуття освіти. Оскільки за дуальною формою здобуття освіти опанування більшої частини освітньої програми передбачено у вигляді професійно-практичної підготовки, можливе дистанційне використання внутрішніх освітніх ресурсів. Серед них - онлайн-платформи, навчальні фільми та інструкції підприємств під час проведення такої підготовки.

Щодо організації освітнього процесу у закладах освіти при установах виконання покарань.

Рекомендуємо відтермінувати навчання здобувачів освіти, у тому числі кваліфікаційну атестацію, та провести їх після завершення карантину.

Щодо ведення класних журналів та обліку робочих годин педагогічних працівників.

Робочі години педагогічного працівника, який забезпечує дистанційне навчання здобувачів освіти, рекомендуємо обліковувати відповідно до розкладу занять, затвердженого на час карантину.

Педагогічний працівник, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології, може вести записи в журналах в режимі онлайн або в інший зручний для нього спосіб. Після завершення карантину вони мають бути перенесені у журнали теоретичного та/або практичного навчання з поміткою «дистанційно», вказавши форму роботи: онлайн консультації, відео-уроки, скайпконференції, тестування тощо.

Звертаємо увагу, що зараз вносити зміни до ЄДЕБО не потрібно.

Щодо окремих питань трудових відносин та оплати праці працівників під час карантину.

Роз’яснення про умови та оплату праці працівників закладів освіти під час карантину було надано спільним листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-162 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України №02-5/202 від 17.03.2020.

За працівниками на період карантину зберігається середня заробітна плата, розмір якої визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати». Тож оплата за класне керівництво, кабінет, перевірку зошитів в період карантину зберігається, так як вона входить до середнього заробітку.

Працівників, які фактично не виходять на роботу під час карантину, потрібно вважати такими, що не виходять на роботу у зв’язку з простоєм. Згідно зі статтею 34 Кодексу законів про працю України простій - це призупинення роботи, викликане невідворотною силою або іншими обставинами.

За працівниками зберігається середній заробіток на час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини (стаття 113 Кодексу законів про працю України).

У випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від педагога причин, оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу (п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102).

Крім педагогічних працівників заробітна плата на час карантину має зберігатися за іншими працівниками (бібліотекарями, прибиральниками, іншими технічними робітниками).

Вихователі гуртожитків працюють в штатному режимі, якщо у гуртожитку проживають діти. В іншому випадку вони виконують іншу організаційно-педагогічну роботу: займаються самоосвітою, розробляють методичні матеріали, проводять психолого-педагогічну підготовку тощо.

Майстри виробничого навчання у період карантину також працюють дистанційно: проводять онлайн-заняття, практичні роботи у формі майстер-класів, розробляють і оновлюють методичні матеріали, зокрема для дистанційної форми здобуття освіти.

Докладні роз’яснення щодо оплати праці працівників закладів освіти, які працюють за сумісництвом, були надані Міністерством освіти і науки України листом від 23.03.2020 № 1/9-173.

Оскільки 25.03.2020 Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про продовження карантину в Україні до 24.04.2020, Міністерством освіти і науки України буде прийнято окреме рішення про організацію закінчення освітнього процесу у закладах освіти, у тому числі щодо проведення державної підсумкової та кваліфікаційної атестації.

Додаток: на 1 арк.

З повагою
Заступник Міністра                          Петро Коржевський

Додаток
до листа Міністерства освіти і науки
від 25.03.20 року № 1/9-177

Перелік електронних сервісів для організації дистанційного навчання

Moodle - потужна система, за допомогою якої можна створити повноцінне навчальне середовище онлайн-формату. Працювати з нею можуть викладачі, адміністратори та учні. Корисна і при організації дистанційного навчання. Доступна безкоштовно;

Google Клас (GoogleCIassroom) - безкоштовний сервіс, який прискорює обмін інформацією між учасниками освітнього процесу. Ця система об’єднала найпопулярніші можливості Google: пошту, документи, сховище даних, календар;

Google Презентації (GooglePresentations) - додаток, який дозволяє працювати з файлами на пристроях з операційною системою Android. У такий спосіб можна створювати та редагувати презентації, відкривати до них доступ іншим користувачам, додавати коментарі та відповідати на них, додавати слайди, змінювати їх розташування, форматувати текст. Частково з додатком можна працювати без підключення до мережі Інтернет;

iLearn - це безкоштовна гейміфікована платформа з навчальними онлайнкурсами, тестами та вебінарами;

Kahoot! - сервіс, який дозволяє генерувати тести і проходити їх в ігровій формі. На заняттях може стати інструментом для перевірки знань. Використовувати можна прямо у браузері;

Edmodo - освітній сайт, що побудований як усічена соціальна мережа за типом Facebook. Дозволяє оперативно спілкуватися викладачам та здобувачам освіти;

LearningApps.org - сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи;

Stepik - безкоштовна освітня платформа та конструктор відкритих онлайнкурсів та уроків;

OnlineTestPad - онлайн конструктор тестів, опитувань, кросвордів.

Месенджери Skype, Viber, WhatsApp, Zoom - для організації спілкування учасників освітнього процесу в режимі реального часу;

Linoit - віртуальна дошка (полотно), на якій можна закріплювати спеціальні стікери з інформаційними замітками, зображеннями, відео та документами);

Padlet - універсальна онлайн-дошка (онлайн-стіна) яку легко застосовувати в освітньому процесі);

Trello - онлайн-програма, що допоможе організувати продуктивну командну роботу учнів. Наприклад, створення проекту чи підготовку до предметного турніру);

Plickers - додаток, який дозволяє організувати тестування за допомогою карток з QR-кодом та швидко отримати результати.

Освіта.ua
26.03.2020

Популярні новини
В Украине изменен порядок присуждения степени PhD Кабинет Министров утвердил новый порядок присуждения степени доктора философии
КМУ провел несколько назначений на образовательные должности Кабинет Министров осуществил несколько назначений на должности в Министерстве образования, НАЗЯВО и ДСЯО
НАН присоединится к созданию Президентского университета МОН и Национальная академия наук договорились объединить усилия для развития проекта
Государство планирует частично компенсировать получение ИТ-образования В Украине планируют внедрить программу софинансирования получения ИТ-образования
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев