Про Положення про гранти Президента України для випускників професійно-технічних навчальних закладів

Указ Президента України № 1561/2004 від 28.12.04 року

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 1561/2004 від 28 грудня 2004 року

Про Положення про гранти Президента України
для випускників професійно-технічних навчальних закладів

1. Затвердити Положення про гранти Президента України для випускників професійно-технічних навчальних закладів (додається).

2. Міністерству освіти і науки України забезпечувати виплату грантів за рахунок коштів, які передбачаються цьому Міністерству у Державному бюджеті України на підготовку кадрів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 28 грудня 2004 року
№ 1561/2004

ПОЛОЖЕННЯ
про гранти Президента України для випускників професійно-технічних навчальних закладів

1. Це Положення визначає порядок призначення випускникам професійно-технічних навчальних закладів щорічних грантів Президента України, заснованих Указом Президента України від 18 вересня 2004 року № 1102 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні".

Грант - це фінансова підтримка державою випускників професійно-технічних навчальних закладів України, що надається з метою реалізації технічних проектів у сфері суспільного виробництва.

2. Грант надається громадянинові України - випускнику професійно-технічного навчального закладу протягом п'яти років з дня його закінчення.

3. Для одержання гранту претендент до 1 серпня року, що передує року його виплати, подає до Міністерства освіти і науки України (МОН України) заявку, до якої додаються реєстраційна картка проекту, його опис, кошторис витрат, складені за формою, встановленою МОН України, а також біографічна довідка та два рекомендаційні листи.

4. Для розгляду та експертизи заявок, конкурсного відбору і висунення претендентів на одержання грантів утворюється експертна рада з представників МОН України, інших органів виконавчої влади, що діє на громадських засадах.

5. Персональний склад експертної ради, порядок її роботи та умови конкурсу визначаються і затверджуються МОН України.

6. Рішення експертної ради про висунення претендентів на одержання грантів розглядаються на колегії МОН України.

7. МОН України кожного року подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо претендентів на одержання грантів разом із висновками експертної ради та витягом із протоколу засідання колегії, на якому було прийнято рішення про висунення претендентів.

8. Призначення грантів здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

9. Інформація про призначення грантів випускникам професійно-технічних навчальних закладів оприлюднюється через засоби масової інформації.

10. Проекти, авторам яких не надано грантів, не повертаються їм і повторно не розглядаються. Одній і тій самій особі грант не може надаватися двічі.

11. Одержувач гранту укладає з МОН України договір, у якому визначається порядок виплати гранту, складання та подання звітності, здійснення контролю за виконанням договору та відповідальність сторін.

12. Форма договору розробляється та встановлюється МОН України.

13. Надані у вигляді грантів кошти перераховуються в установленому порядку МОН України на рахунки, відкриті одержувачами грантів у відділеннях відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

14. Одержувач гранту подає до МОН України звіт про використання виділених коштів за встановленою МОН України формою і у визначені договором строки. У разі використання коштів не за призначенням одержувач гранту несе відповідальність, передбачену законом та договором.

15. МОН України щороку інформує Адміністрацію Президента України та Кабінет Міністрів України про стан роботи з реалізації проектів, на які було надано гранти.

16. Оподаткування коштів, одержаних як грант, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

Глава Адміністрації
Президента України       В. МЕДВЕДЧУК


28.12.2004

Популярні новини
Рейтинг университетов по показателям Scopus 2022 года Освіта.ua презентует рейтинг украинских вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus
Рейтинг вузов по результатам вступительной кампании Опубликован ежегодный рейтинг заведений высшего образования по результатам вступительной кампании 2021 года
Расходы на образование в 2022 году сократили на 14 млрд грн Образовательная субвенция местным бюджетам в 2022 году будет сокращена почти на 11 млрд гривен
Всем педагогам гарантируют выплату зарплаты Педагогам гарантируют обеспечение выплаты зарплаты или сохранение среднего заработка
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев