Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів

Наказ МОНмолодьспорт № 331 від 22.03.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 331 від 22 березня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2012 р. за № 517/20830

Про затвердження Положення
про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів
професійно-технічних навчальних закладів

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, на виконання Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 495, та з метою формування інформаційного освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів, поширення досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

 • організацію та проведення І етапу Конкурсу;
 • участь конкурсантів І етапу, які набрали найбільшу кількість балів, у ІІ (всеукраїнському) етапі Конкурсу.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити:

 • організацію та проведення ІІ (всеукраїнського) етапу Конкурсу;
 • подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
22.03.2012 № 331

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2012 р. за № 517/20830

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів (далі - Конкурс).

Засновником Конкурсу є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

1.2. Конкурс проводиться з метою:

 • формування інформаційного освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів (далі - ПТНЗ);
 • розповсюдження інноваційних педагогічних, виробничих технологій навчання;
 • використання можливостей мережі Інтернет в освітніх цілях;
 • орієнтації молоді на оволодіння робітничими професіями.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

 • стимулювання ПТНЗ щодо створення та розвитку власних веб-сайтів;
 • виявлення та популяризація кращих освітніх ресурсів ПТНЗ;
 • сприяння розвитку діалогу між педагогами, учнями і батьками в мережі Інтернет.

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для всіх ПТНЗ незалежно від їх підпорядкування.

1.5. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайтах Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також у засобах масової інформації не пізніше як за 10 днів до початку І етапу Конкурсу.

ІІ. Учасники Конкурсу

2.1. Учасниками Конкурсу можуть бути ПТНЗ, у яких функціонує веб-сайт навчального закладу.

2.2. Для участі в Конкурсі учасники подають до навчально(науково)- методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти органів управління освітою заявку за формою згідно з додатком.

2.3. Учасники мають право після завершення кожного етапу Конкурсу ознайомитись з експертною оцінкою журі.

ІІІ. Умови, строки проведення Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться щороку, починаючи з 2012 року.

3.2. Конкурс проводиться у два етапи:

 • І етап: республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, міський (міст Києва та Севастополя) - в І півріччі, за результатами якого визначаються три переможці;
 • ІІ етап: всеукраїнський - в ІІ півріччі.

Строки проведення І та ІІ етапів Конкурсу визначаються щороку наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.3. Учасники І етапу Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів, є учасниками ІІ етапу.

3.4. Реєстрація учасників ІІ етапу Конкурсу здійснюється на підставі заявки встановленої форми, а також подання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які щороку не пізніше 15 вересня з приміткою "На Всеукраїнський конкурс веб-сайтів ПТНЗ" надсилаються на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти.

IV. Вимоги до учасників Конкурсу

4.1. До участі в Конкурсі допускаються учасники, веб-сайти яких відповідають таким вимогам:

 • веб-сайт повинен функціонувати за адресою, вказаною у заявці;
 • бути освітнім веб-сайтом, що забезпечує процес навчання та виховання;
 • бути офіційним веб-сайтом, що розміщує офіційну інформацію про ПТНЗ;
 • інформація, що розміщена на веб-сайті, повинна відповідати діловому, публіцистичному або науковому стилю мовлення.

4.2. Учасники Конкурсу, веб-сайти яких не відповідають встановленим вимогам цього розділу, не оцінюються журі.

V. Організаційний комітет Конкурсу

5.1. Для організації та проведення І та ІІ етапів Конкурсу за місцем їх проведення створюються організаційні комітети, до складу яких входять керівники професійно-технічних навчальних закладів, працівники органів управління освітою та науково-методичних установ, представники місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за згодою).

5.2. Персональний склад організаційних комітетів І етапу Конкурсу затверджується наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) управлінь освіти і науки, а ІІ (всеукраїнського) етапу - наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

5.3. До складу організаційного комітету Конкурсу входять голова, члени та секретар.

5.4. Голова організаційного комітету:

 • очолює організаційний комітет Конкурсу;
 • розподіляє повноваження між членами організаційного комітету;
 • керує роботою з організації проведення Конкурсу.

5.5.Члени організаційного комітету:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;
 • забезпечують порядок проведення Конкурсу;
 • визначають переможців усіх етапів Конкурсу;
 • сприяють висвітленню результатів Конкурсу в фахових виданнях і засобах масової інформації.

5.6. Секретар організаційного комітету:

 • збирає заявки про участь у Конкурсі;
 • стежить за дотриманням порядку оформлення заявок;
 • формує банк учасників Конкурсу.

VІ. Журі Конкурсу

6.1. Для визначення переможців І та ІІ етапів Конкурсу формуються журі.

6.2. Персональний склад журі І етапу Конкурсу затверджується наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) управлінь освіти і науки, а ІІ (всеукраїнського) етапу - наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

До складу журі Конкурсу можуть входити педагогічні працівники, які мають значний досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, володіють умінням експертної оцінки нормативних і методичних матеріалів, фахівці відповідного профілю з числа науково-педагогічних працівників академічних, наукових установ та організацій, представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

До складу журі не можуть входити особи, які є представниками ПТНЗ, що є учасниками Конкурсу. Кількість членів журі може бути від 5 до 15 осіб.

6.3. Голова журі:

 • очолює журі Конкурсу;
 • забезпечує об’єктивність розгляду, оцінювання веб-сайтів ПТНЗ.

6.4. Члени журі:

 • оцінюють веб-сайти, представлені на Конкурс за критеріями, зазначеними в пункті 6.6 цього розділу;
 • складають оціночні відомості.

6.5. Секретар:

 • оформляє документацію Конкурсу;
 • стежить за своєчасним заповненням оціночних відомостей.

6.6. Оцінювання веб-сайтів ПТНЗ здійснюється за критеріями:

 • структура веб-сайту (функціональність, системність, зручність інтерфейсу);
 • зміст веб-сайту (підбір матеріалу, інформативність, оновлення інформації, зрозумілість і чіткість інформації, грамотність, наявність відеоматеріалів, кількість відвідувань, кількість завантажень, можливість проведення атестації, можливість вибору мови);
 • дизайн веб-сайту (наявність заголовка, чіткість тексту, добір колірної палітри, використання форматування, наявність єдиного стилю оформлення всіх сторінок, відповідність та оптимальність використання графічних елементів змісту сторінки, елементи творчості).

6.7. Результати проведення всіх етапів Конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова, секретар та члени журі.

VIІ. Визначення переможців Конкурсу

7.1. На підставі оціночних відомостей журі ІІ (всеукраїнського) етапу організаційний комітет визначає переможців Конкурсу.

7.2. Переможцями Конкурсу є ПТНЗ, які набрали найбільшу кількість балів. Кількість переможців Конкурсу не перевищує 30% загальної кількості учасників.

7.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів у співвідношенні 1:2:3.

7.4. Результати Конкурсу затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та оприлюднюються на сайтах Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

7.5. Фінансування підготовки та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун

Додатково див.: Заявка про участь у І (ІІ) етапі Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів

Освіта.ua
22.03.2012

Популярні новини
МОН апробирует тест для выпускников магистратуры Государственный экзамен будет проведен путем компьютерного тестирования в 35 городах Украины
Условия приема в вузы зарегистрированы в Минюсте Документ, устанавливающий правила вступительной кампании, вступит в силу в ближайшее время
Стоимость обучения одного студента - 63 тысячи грн В 2020 году средние расходы на обучение студента по госзаказу составили 63 тысячи грн в год
Вузы будут публично отчитываться об эффективности ректоров Рада приняла закон о мониторинге достижения показателей деятельности вузов
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев