Про затвердження критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів

Наказ МОНмолодьспорт №1336 від 22.11.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№1336 від 22 листопада 2011 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 грудня 2011 р. за №1413/20151

Про затвердження критеріїв системи
рейтингового оцінювання діяльності
професійно-технічних навчальних закладів

На виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року №504, з метою стимулювання підвищення якості професійно-технічної освіти та здійснення моніторингу діяльності професійно-технічних навчальних закладів наказую:

1. Затвердити критерії системи рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів, що додаються.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.), Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.):

2.1. Розробити методику рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів.

2.2. Розробити та запровадити на веб-порталі професійно-технічної освіти www.proftekhosvita.org.ua електронну базу даних "Рейтингове оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів".

2.3. Починаючи з 2012 року, щорічно здійснювати моніторинг ефективності діяльності професійно-технічних навчальних закладів за попередній календарний рік відповідно до затверджених критеріїв.

2.4. До 1 лютого результати рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів висвітлювати на веб-порталі професійно-технічної освіти та офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту.

2.5. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щорічно до 20 січня забезпечувати внесення інформації професійно-технічними навчальними закладами до електронної бази даних "Рейтингове оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Б.М. Жебровського.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
22.11.2011 №1336

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 грудня 2011 р. за №1413/20151

КРИТЕРІЇ
системи рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів

I. Ефективність навчання і працевлаштування

1.1. Відсоток випускників, які успішно закінчили навчання (отримали дипломи). Розраховується із загальної кількості випускників та випускників, які успішно закінчили навчання (отримали дипломи). Додатково за цим критерієм розраховується відсоток жінок, сиріт та інвалідів.

1.2. Відсоток випускників, які отримали дипломи з відзнакою. Розраховується із загальної кількості випускників, які успішно закінчили навчання (отримали дипломи) та випускників, які отримали дипломи з відзнакою. Додатково за цим критерієм розраховується відсоток жінок, сиріт та інвалідів.

1.3. Відсоток випускників, працевлаштованих за отриманою професією.

Розраховується із загальної кількості працевлаштованих осіб і випускників, працевлаштованих за отриманою професією. Додатково за цим критерієм розраховується відсоток жінок, сиріт та інвалідів.

1.4. Відсоток випускників, які працевлаштовані за отриманою професією після року роботи. Розраховується із загальної кількості працевлаштованих і випускників, які працевлаштовані за отриманою професією після року роботи (через один рік після завершення навчання працюють за отриманою в навчальному закладі професією впродовж останніх щонайменше 6 місяців). Додатково за цим критерієм розраховується відсоток жінок, сиріт та інвалідів.

1.5. Відсоток випускників, які звернулися до служби зайнятості. Розраховується із загальної кількості випускників поточного навчального року та випускників поточного навчального року, які звернулися до служби зайнятості.

1.6. Відсоток випускників, які отримали інтегровану професію. Розраховується із кількості випускників, які успішно закінчили навчання (отримали дипломи) та отримали інтегровану професію.

1.7. Відсоток випускників, які отримали розряди нижче встановлених за вимогами державних стандартів з конкретних професій (у тому числі такі, що отримали свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації в результаті дострокового випуску). Розраховується із кількості випускників, які успішно закінчили навчання (отримали дипломи), та випускників, які отримали робітничі розряди нижче встановлених за вимогами державних стандартів з конкретної професії (у тому числі такі, що отримали свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації в результаті дострокового випуску).

1.8. Відсоток роботодавців, які вважають достатнім рівень професійної підготовки випускників. Розраховується із загальної кількості опитаних роботодавців та роботодавців, які вважають достатнім рівень професійної підготовки випускників.

II. Зміст навчання і навчально-методичне забезпечення

2.1. Відсоток навчальних планів і програм з окремих професій, розроблених за участі роботодавців. Розраховується із загальної кількості навчальних планів і програм за конкретними та інтегрованими професіями та видами підготовки і кількості навчальних планів і програм, безпосередню участь у розробці яких брали представники роботодавців.

2.2. Відсоток предметів професійно-теоретичної підготовки (спецпредмети), що викладаються з використанням сучасного технологічного обладнання, інформаційно-комп'ютерних технологій та ліцензованих (авторських) педагогічних програмних засобів навчання. Розраховується із загальної кількості предметів професійно-теоретичної підготовки та предметів професійно-теоретичної підготовки, що викладаються з використанням сучасного технологічного обладнання, інформаційно-комп'ютерних технологій та ліцензованих (авторських) педагогічних програмних засобів навчання.

2.3. Відсоток занять професійно-практичної підготовки (виробниче навчання і виробнича практика), що проводяться з використанням сучасного технологічного обладнання, матеріалів. Розраховується із загальної кількості годин професійно-практичної підготовки та занять професійно-технічної підготовки, що проводять з використанням сучасного технічного обладнання, матеріалів, новітніх технологій виробництва тощо.

2.4. Відсоток забезпечення предметів професійно-теоретичної підготовки сучасними підручниками (виданими за останні 5 років). Розраховується із загальної кількості предметів професійно-технічної підготовки та предметів професійно-технічної підготовки, що забезпечені сучасними підручниками, виданими за останні 5 років.

III. Педагогічні працівники

3.1. Відсоток викладачів та майстрів виробничого навчання, які є авторами навчально-методичної літератури, програмних засобів навчання, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту або мають дозвіл методичних комісій на обласному рівні. Розраховується із загальної кількості викладачів і майстрів виробничого навчання та кількості викладачів і майстрів виробничого навчання, які є авторами навчально-методичної літератури, програмних засобів навчання, що мають гриф МОНмолодьспорту України. Додатково за цим індикатором розраховується відсоток жінок.

3.2. Відсоток переможців Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах регіону, від загальної кількості всіх переможців. Розраховується із загальної кількості переможців Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та переможців, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах конкретного регіону.

3.3. Відсоток педагогічних працівників, які мають педагогічні звання (старші викладачі, викладачі-методисти, майстри виробничого навчання 1 та 2 категорій). Розраховується із загальної кількості педагогічних працівників та педагогічних працівників, які мають педагогічні звання (старші викладачі, викладачі-методисти, майстри виробничого навчання 1 та 2 категорій). Додатково за цим критерієм розраховується відсоток жінок.

VI. Фінансування та матеріально-технічна база

4.1. Відсоток фінансування професійно-технічних навчальних закладів за рахунок програм регіонального розвитку, роботодавців, інших джерел. Розраховується із загальної суми фінансування професійно-технічного навчального закладу та суми фінансування професійно-технічних навчальних закладів за рахунок програм регіонального розвитку, роботодавців, інших джерел.

4.2. Відсоток фінансування професійно-технічних навчальних закладів за рахунок спеціальних коштів. Розраховується із загальної суми фінансування професійно-технічного навчального закладу та суми фінансування професійно-технічних навчальних закладів за рахунок спеціальних коштів.

4.3. Відсоток вартості технологічного обладнання, що відповідає вимогам сучасного виробництва та було придбане за останні 7 років. Розраховується із загальної вартості технологічного обладнання та вартості технологічного обладнання, що було придбане за останні 7 років.

4.4. Відсоток виконання плану перспективного розвитку професійно-технічного навчального закладу (у частині матеріально-технічного забезпечення). Розраховується із загальної суми коштів, передбачених планом перспективного розвитку на відповідний рік для покращення матеріально-технічної бази закладу та освоєних коштів.

V. Доступність професійно-технічної освіти та впровадження ґендерної рівності та соціальної справедливості

5.1. Відсоток осіб, які проходять підготовку, перепідготовку та підвищують кваліфікацію з числа незайнятого та працюючого населення. Розраховується із загальної кількості учнів, слухачів та кількості осіб, які проходять підготовку, перепідготовку та підвищують кваліфікацію з числа незайнятого населення. Додатково за цим критерієм розраховується відсоток жінок, сиріт та інвалідів.

5.2. Відсоток приміщень, доступних для учнів з особливими потребами. Розраховується із загальної кількості приміщень (навчальних та адміністративних кабінетів, лабораторій, майстерень) та приміщень, до яких можливий доступ для учнів з особливими потребами (у тому числі - на візку).

5.3. Наявність практичного психолога.

Наявність у професійно-технічному навчальному закладі не вакантної посади практичного психолога.

5.4. Наявність соціального педагога.

Наявність у професійно-технічному навчальному закладі не вакантної посади соціального педагога.

5.5. Наявність власного веб-сайту.

Наявність у навчального закладу власного веб-сайту, інформація на якому оновлюється не рідше одного разу на 6 місяців.

5.6. Відсоток учнів, задіяних у гуртках та спортивних секціях. Розраховується із загальної кількості учнів (окрім слухачів та осіб, які проходять підготовку, перепідготовку та підвищують кваліфікацію з числа незайнятого та працюючого населення) та кількості учнів, задіяних у гуртковій роботі та спортивних секціях. Додатково за цим критерієм розраховується відсоток жінок, сиріт та інвалідів.

5.7. Відсоток правопорушень серед учнів. Розраховується від загальної кількості впродовж року правопорушень серед учнів, слухачів та осіб, які проходять перепідготовку та підвищують кваліфікацію з числа незайнятого та працюючого населення.

5.8. Відсоток втрати контингенту учнів від загальної кількості. Розраховується із загальної кількості учнів (окрім слухачів та осіб, які проходять перепідготовку та підвищують кваліфікацію з числа незайнятого та працюючого населення) та кількості учнів, які є втраченим контингентом.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун

Освіта.ua
22.11.2011

Популярні новини
Стипендии будут получать 40-45% студентов В 2022 году количество получателей академических стипендий составит 40-45%
В Украине изменен порядок присуждения степени PhD Кабинет Министров утвердил новый порядок присуждения степени доктора философии
КМУ провел несколько назначений на образовательные должности Кабинет Министров осуществил несколько назначений на должности в Министерстве образования, НАЗЯВО и ДСЯО
НАН присоединится к созданию Президентского университета МОН и Национальная академия наук договорились объединить усилия для развития проекта
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев