Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти

Наказ МОН № 17 від 05.01.2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 17 від 05 січня 2021 року

Зареєстровано
у Міністерстві юстиції України
від 11.03.2021 р. за № 308/35930

Про затвердження
Типової освітньої програми
закладу позашкільної освіти

Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», згідно з пунктом 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), з метою реалізації засад державної політики у сфері позашкільної освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову освітню програму закладу позашкільної освіти, що додається.

2. Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Сальков В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді (Вербицький В.), Українському державному центру позашкільної освіти (Шкура Г.), Українському державному центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (Неділько С.), Національному центру «Мала академія наук України» (Лісовий О.) постійно надавати методичну допомогу закладам позашкільної освіти щодо використання Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мандзій Л.   

Міністр                         Сергій Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
05 січня 2021 року № 17

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

I. Загальні положення

1. Ця Типова освітня програма містить єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом позашкільної освіти для досягнення вихованцями, учнями і слухачами (далі - здобувачами позашкільної освіти) результатів навчання (набуття компетентностей).

2. Освітня програма закладу позашкільної освіти визначає організацію освітнього процесу у закладі позашкільної освіти з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів здобувачів позашкільної освіти та містить перелік освітніх компонентів.

3. Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту» на основі освітньої програми заклад позашкільної освіти складає та затверджує річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу.

Заклади позашкільної освіти можуть використовувати типові освітні програми або розробляти свої освітні програми на основі типових освітніх програм.

4. Освітня програма містить:

  • вимоги до здобувачів позашкільної освіти, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
  • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;
  • загальний обсяг навчального навантаження;
  • очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти.

ІІ. Вимоги до здобувачів позашкільної освіти

1. Вимоги до здобувачів позашкільної освіти, які можуть розпочати навчання за цією програмою визначаються рівнем творчого об'єднання закладу позашкільної освіти, відображаються в навчальних програмах з позашкільної освіти.

2. Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних гуртків, секцій та інших творчих об'єднань претенденти повинні мати належний стан здоров'я, що дозволятиме набувати відповідні компетентності за навчальними програмами.

ІІІ. Перелік освітніх компонентів

1. Освітніми компонентами є навчальні програми за напрямами та профілем позашкільної освіти, інші компоненти для вільного вибору здобувачів освіти, сплановані і організовані для досягнення визначених результатів навчання.

Навчальні програми гуртків, секцій та інших творчих об'єднань (далі - навчальна програма з позашкільної освіти) визначають організацію освітнього процесу для досягнення очікуваних результатів навчання.

2. Навчальні програми з позашкільної освіти розробляються із врахуванням положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1036/9635, типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Заклад позашкільної освіти, інші суб'єкти освітньої діяльності можуть використовувати навчальні програми з позашкільної освіти, схвалені (рекомендовані) центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері.

3. Освітній процес у закладі позашкільної освіти здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.

4. Заклад позашкільної освіти, інші суб'єкти освітньої діяльності можуть використовувати навчальні програми з позашкільної освіти, що затверджені закладами освіти, іншими суб'єктами освітньої діяльності та науковими установами тощо відповідно до порядку, визначеному законодавством.

Заклад позашкільної освіти, інші суб'єкти освітньої діяльності також мають право використовувати самостійно розроблені навчальні програми з позашкільної освіти, які схвалюються педагогічною радою закладу позашкільної освіти, іншого суб'єкта освітньої діяльності (у разі наявності педагогічної ради) та затверджуються керівником закладу позашкільної освіти, керівником іншого суб'єкта освітньої діяльності або уповноваженою керівником особою.

IV. Загальний обсяг навчального навантаження

1. Загальний обсяг навчального навантаження визначається напрямом позашкільної освіти та рівнем творчого об'єднання, допустимим навантаженням для різних вікових категорій та відображається в навчальних планах і програмах.

Навчальний план закладу позашкільної освіти дає цілісне уявлення про змісті структуру, кількість годин за напрямом позашкільної освіти та роком навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження для здобувачів позашкільної освіти.

2. Обсяг навчального навантаження для творчих об'єднань закладів позашкільної освіти за напрямами позашкільної освіти визначаються на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, або навчальних планів, затверджених відповідним місцевим органом виконавчої влади, з урахуванням мережі творчих об'єднань, що діють у закладі позашкільної освіти, та кількості груп у них, років навчання, тижневого навантаження педагогічних працівників, структури навчального року.

V. Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти

1. Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти відображаються в навчальних програмах з позашкільної освіти.

Навчальні програми з позашкільної освіти конкретизують очікуваний результат навчання як формування компетентностей.

2. Заклад позашкільної освіти здійснює освітню діяльність, спрямовану на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, інших складових компетентностей, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

5. Компетентності, здобуті за програмами позашкільної освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні освіти.

В. о. генерального директора
директорату дошкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти                                     Віктор Сальков

Освіта.ua
05.01.2021

Зарплату учителей дофинансируют из остатков субвенции Сокращение образовательной субвенции компенсируют за счет ее остатков
В МОН планируют реформировать школьное историческое образование МОН планирует разработать принципы реформы исторического образования в системе общего образования
Почти половина школьников учатся дистанционно Обучение проходит в 12 902 школах. 8 тысяч школ функционируют традиционно или смешано
Для учителей предусмотрено сокращение рабочего времени Увеличение продолжительности рабочего времени является правом, а не обязанностью работодателя
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев