Про затвердження Положення про Всеукраїнський фестиваль «Скарбниця народної духовності»

Наказ МОН № 977 від 16.08.16 року

MIHICTEPCTBO ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 977 від 16 серпня 2016 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 вересня 2016 р. за № 1220/29350

Про затвердження Положення про Всеукраїнський
фестиваль «Скарбниця народної духовності»

Відповідно до статті 8 Закону України «Про позашкільну освіту» та підпункту 11 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою створення умов для самореалізації талановитих і обдарованих дітей та молоді, сприяння збереженню історичної пам’яті, популяризації народних традицій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський фестиваль «Скарбниця народної духовності», що додається.

2. Департаменту професійної освіти (Кучинський М.С.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр       Л.М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
16.08.2016  № 977

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 вересня 2016 р. за № 1220/29350

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський фестиваль «Скарбниця народної духовності»
І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського фестивалю «Скарбниця народної духовності» (далі - Фестиваль).

2. Фестиваль проводиться один раз на два роки з метою екологічного виховання дітей та молоді, формування у них шанобливого ставлення до народних традицій.

3. Основними завданнями Фестивалю є:

 • створення умов для самореалізації талановитих і обдарованих дітей та молоді, залучення їх до активної пізнавальної, пошукової та трудової діяльності;
 • сприяння збереженню історичної пам’яті, популяризація народних традицій як безцінної історичної спадщини;
 • підтримка соціальної активності учнівської молоді.

4. Фестиваль проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів.

5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Фестивалю здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі - НЕНЦ).

6. Інформація про проведення Фестивалю розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України та веб-сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

7. Під час проведення Фестивалю захист і обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Учасники Фестивалю

1. У Фестивалі беруть участь команди загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

До складу команди входять 6-9 осіб: 5-8 учасників із числа учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів і вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів (далі - учасники) та 1 керівник.

2. Учасники зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення, програми Фестивалю.

ІІІ. Організаційний комітет Фестивалю

1. Для організації та проведення Фестивалю створюється організаційний комітет, склад якого затверджується наказом НЕНЦ.

2. До складу організаційного комітету входять представники МОН, НЕНЦ та представники науково-дослідних установ, громадських об’єднань, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів (за згодою).

3. Голова та секретар організаційного комітету призначаються наказом НЕНЦ. Голова очолює організаційний комітет та розподіляє повноваження його членів, керує роботою з організації та проведення Фестивалю.

4. Секретар організаційного комітету оформлює документацію щодо проведення Фестивалю та підведення підсумків, забезпечує зберігання документів та матеріалів щодо проведення Фестивалю.

5. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу з проведення Фестивалю та забезпечують порядок його проведення.

ІV. Журі Фестивалю

1. Журі Фестивалю формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання конкурсних виступів команд та визначення переможців і призерів Фестивалю.

2. Журі формується із числа педагогічних і науково-педагогічних працівників позашкільних і вищих навчальних закладів, наукових установ та громадських об’єднань (за згодою).

Склад журі затверджується наказом НЕНЦ.

3. До складу журі не можуть входити особи, що є близькими родичами учасників.

4. Кількість членів журі не може бути меншою ніж п’ять осіб.

До складу журі входять голова, члени та секретар.

5. Журі очолює голова, який організовує та проводить його засідання, бере участь у визначенні переможців і призерів Фестивалю, затверджує список переможців і призерів Фестивалю.

6. Члени журі забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних виступів колективів, заповнюють протоколи, визначають переможців і призерів Фестивалю.

7. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів Фестивалю.

V. Порядок і строки проведення Фестивалю

1. Фестиваль проводиться у два етапи:

 • І етап - відбірковий (заочний);
 • II етап - фінальний (Всеукраїнський, очний).

2. Строки проведення Фестивалю та його тема визначаються організаційним комітетом та повідомляються листом органам управління освітою не пізніше ніж за два місяці до його початку.

3. Для участі в І етапі Фестивалю протягом двох місяців з дня його початку на поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074, або на електронну адресу: nenc@nenc.gov.ua, подаються такі конкурсні матеріали:

 • заявка за формою, що додається;
 • сценарій регіонального обряду, пов’язаного з природою;
 • презентація діяльності музею хліба при навчальному закладі (презентація у PowerPoint, альбом, видавнича продукція тощо);
 • світлина або ксерокопія постера на тему Фестивалю.

Вимоги до конкурсних матеріалів розміщуються на веб-сайті НЕНЦ.

4. Журі Фестивалю розглядає подані учасниками І етапу конкурсні матеріали та визначає учасників ІІ етапу.

Список учасників ІІ етапу Фестивалю оприлюднюється на веб-сайті НЕНЦ не пізніше ніж за один місяць до початку ІІ етапу Фестивалю.

5. Строки та місце проведення ІІ етапу Фестивалю визначаються організаційним комітетом та повідомляються листом органам управління освітою не пізніше ніж за один місяць до його початку.

6. У ІІ етапі Фестивалю беруть участь команди, які стали переможцями І етапу.

7. Для участі в ІІ етапі Фестивалю подаються такі документи:

 • заявка за формою, що додається, на поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074, або на електронну адресу: nenc@nenc.gov.ua;
 • медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, за формою первинної облікової документації № 079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 (зі змінами), для кожного учасника;
 • копії учнівських квитків.

8. До місця проведення ІІ етапу Фестивалю учасники прибувають організовано в супроводі керівника, який забезпечує збереження їх життя та здоров’я, своєчасне оформлення документів щодо участі у Фестивалі, передбачених пунктом 7 цього розділу, а також їх перебування на Фестивалі та повернення з Фестивалю.

9. У межах програми ІІ етапу Фестивалю проводяться:

 • представлення регіональних обрядів, пов’язаних із природою;
 • виставка-презентація обрядових хлібних виробів регіонів України;
 • презентація діяльності музеїв хліба при навчальних закладах;
 • конкурс постерів на тему Фестивалю;
 • зустрічі з видатними людьми, професії яких пов’язані із хліборобською працею (вченими, працівниками агропромислового комплексу, хлібопекарями, народними майстрами тощо);
 • тематичні майстер-класи, навчальні тренінги;
 • креатив-шоу;
 • навчально-пізнавальні тематичні екскурсії.

10. Представлення регіонального обряду, пов’язаного з природою, може поєднувати різні жанри, стилі та напрями мистецтва.

Тривалість представлення - до 15 хвилин.

У представленні регіонального обряду, пов’язаного із природою, можуть брати участь усі члени команди.

11. Представлення регіонального обряду, пов’язаного з природою, оцінюються за такими критеріями:

 • автентичність сценарію - до 10 балів;
 • відтворення та пропаганда народних традицій щодо виховання шанобливого ставлення до природи - до 12 балів;
 • виконавська майстерність - до 6 балів;
 • естетика костюмів і реквізиту, якість музичного та художнього оформлення - до 2 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за представлення регіонального обряду, пов’язаного з природою, - 30 балів.

12. Виставка - презентація обрядових хлібних виробів регіонів України проводиться в довільній формі в перший день ІІ етапу Фестивалю. Експонати презентації команди привозять із собою.

Площа для експозиції кожної команди - до 2 м2.

У виставці можуть брати участь усі члени команди.

Після згортання виставки експонати повертаються командам - учасникам Фестивалю.

13. Виставка - презентація хлібних виробів регіону України оцінюється за такими критеріями:

 • розкриття символіки форм та елементів оформлення обрядових хлібних виробів - до 14 балів;
 • історичний та обрядовий діапазони представлених експонатів - до 12 балів;
 • креативний підхід до представлення експозиції команди - до 5 балів;
 • естетичність оформлення експонатів - до 4 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за виставку - презентацію обрядових хлібних виробів регіону України, - 35 балів.

14. Презентація діяльності музею хліба при навчальному закладі проводиться в довільній формі (презентація у PowerPoint, альбом, видавнича продукція тощо).

Презентують діяльність музею 1 або 2 учасники.

15. Презентація діяльності музею хліба при навчальному закладі оцінюється за такими критеріями:

 • тематика розроблених та проведених екскурсій - до 4 балів;
 • організація виїзних експозицій - до 4 балів;
 • масштабність охоплення дітей, молоді та представників інших вікових категорій - до 4 балів;
 • системність роботи музею хліба (у тому числі пропагандистська та видавнича діяльність) - до 5 балів;
 • організація науково-пошукової та дослідницької діяльності учнівської молоді на базі музею - до 4 балів;
 • профорієнтаційна складова в роботі музею - до 4 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за презентацію діяльності музею хліба при навчальному закладі, - 25 балів.

16. Участь у конкурсі постерів на тему Фестивалю (голодомори в Україні, бережливе ставлення до хліба, хліборобська праця, профорієнтаційна тематика тощо) бере 1 член команди.

Організатори Фестивалю забезпечують кожного учасника конкурсу постерів аркушем паперу формату А1.

Необхідне обладнання для створення постерів (олівці, фломастери, фарби, пензлі тощо) команди привозять на Фестиваль із собою.

17. Конкурс постерів оцінюється за такими критеріями:

 • розкриття заданої теми - до 3 балів;
 • художня майстерність - до 3 балів;
 • відповідність жанру постера - до 2 балів;
 • оригінальність роботи - до 2 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за конкурс постерів, - 10 балів.

18. Максимальна сума балів, яку може набрати команда за підсумками участі у Фестивалі, - 100 балів.

19. Майстер-класи, навчальні тренінги, зустрічі з провідними вченими, навчально-пізнавальні екскурсії тощо організовує та проводить НЕНЦ.

20. Питання фото-, кіно-, телезйомки під час проведення Фестивалю заздалегідь узгоджуються з організаційним комітетом Фестивалю.

21. Організаційний комітет Фестивалю має право використовувати та поширювати аудіо, відео- та фотоматеріали, зроблені під час проведення заходу.

VІ. Визначення та нагородження переможців і призерів Фестивалю

1. Переможці та призери Фестивалю визначаються журі за загальними сумами балів, набраних командами.

2. Переможцем Фестивалю є команда, яка набрала найбільшу суму балів.

Призерами Фестивалю є команди, які за кількістю набраних балів посіли друге та третє місця.

3. У разі рівної кількості балів переможцем (призером) Фестивалю визначається команда, яка набрала більшу суму балів за представлення регіонального обряду, пов’язаного із природою, та презентацію діяльності музею хліба при навчальному закладі.

4. Переможець і призери Фестивалю нагороджуються дипломами НЕНЦ відповідних ступенів.

Решта учасників ІІ етапу Фестивалю отримують дипломи учасників.

5. Досвід роботи кращих команд висвітлюється в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЕНЦ.

VII. Умови фінансування Фестивалю

Витрати на організацію та проведення Фестивалю здійснюються за рахунок коштів із джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту професійної освіти       М.С. Кучинський

Освіта.ua
16.08.2016

Правительство начнет тотальную борьбу с образовательной бюрократией Новый подход к управлению системой образования станет ключевым вектором работы правительства
Учителя не поддерживают идею дополнительного учебного года Большинство педагогов и родителей не одобряют проведение дополнительного учебного года
Школам предлагают разрабатывать собственные образовательные программы Каждое заведение общего среднего образования может разработать собственную образовательную программу
Стоимость содержания одного ученика отличается в общинах в 19 раз Содержание школ с небольшой наполняемостью обуславливают рост расходов на одного ученика
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев