Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти

Наказ МОН № 1008 від 09.09.14 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1008 від 09 вересня 2014 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2014 р. за № 1166/25943

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс рукописів
навчальної літератури для позашкільних
навчальних закладів системи освіти

Відповідно до підпункту 48 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, пункту 45 Плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 686-р, з метою підвищення якості та удосконалення змісту позашкільної освіти, забезпечення гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів якісною навчальною літературою за напрямами позашкільної освіти наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2003 року № 674 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 січня 2004 року за № 100/8699.

3. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронажна служба) (Загоруйко Ю.А.) у встановленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр       С.М. Квіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
09.09.2014 № 1008

Зареєстровано
 в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2014 р. за № 1166/25943

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти (далі - Конкурс), його організаційне, методичне і фінансове забезпечення, порядок участі та підбиття підсумків.

2. Конкурс проводить Міністерство освіти і науки України (далі - МОН України) з метою забезпечення позашкільних навчальних закладів системи освіти навчальною літературою.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

 • підвищення якості та удосконалення змісту позашкільної освіти;
 • забезпечення гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів навчальною літературою за напрямами позашкільної освіти;
 • підтримка творчо працюючих педагогів позашкільних навчальних закладів системи освіти.

4. Конкурс проходить щороку на засадах відкритості, прозорості і гласності.

Форма проведення Конкурсу - заочна.

5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснюють:

 • державна наукова установа "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" Міністерства освіти і науки України (далі - Інститут);
 • Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
 • Національний центр "Мала академія наук України";
 • Український державний центр позашкільної освіти;
 • Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (далі - організатори).

6. До повноважень організаторів Конкурсу належать:

 • формування пропозицій щодо персонального складу організаційного комітету Конкурсу, експертних комісій та забезпечення належних умов для їх роботи;
 • зберігання документації, що стосується Конкурсу;
 • аналіз результатів Конкурсу;
 • опрацювання зауважень та пропозицій щодо проведення Конкурсу;
 • підсумовування та оприлюднення результатів Конкурсу.

7. Конкурс проходить у таких категоріях:

 • навчальні програми за напрямами позашкільної освіти (далі - Навчальні програми);
 • навчальна література з позашкільної освіти (далі - Навчальна література).

8. Інститут організовує та проводить Конкурс у категорії Навчальні програми з художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного, науково-технічного, дослідницько-експериментального, фізкультурно-спортивного, військово-патріотичного, бібліотечно-бібліографічного, соціально-реабілітаційного, оздоровчого та гуманітарного напрямів позашкільної освіти; у категорії Навчальна література - з фізкультурно-спортивного, бібліотечно-бібліографічного, соціально-реабілітаційного, оздоровчого та гуманітарного напрямів позашкільної освіти.

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді організовує та проводить Конкурс у категорії Навчальна література з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти.

Національний центр "Мала академія наук України" організовує та проводить Конкурс у категорії Навчальна література з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.

Український державний центр позашкільної освіти організовує та проводить Конкурс у категорії Навчальна література з науково-технічного та художньо-естетичного напрямів позашкільної освіти.

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді організовує та проводить Конкурс у категорії Навчальна література з туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів позашкільної освіти.

9. У Конкурсі мають право брати участь фізичні та юридичні особи (автори, авторські колективи позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, наукових установ незалежно від фахової освіти, педагогічного стажу та віку (далі - учасники)).

10. Охорона та захист авторських прав щодо поданих на Конкурс матеріалів здійснюються відповідно до законодавства України.

11. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

ІІ. Умови проведення конкурсу

1. Рішення про проведення конкурсу приймається МОН України за поданням організаторів конкурсу.

2. Конкурс проводиться поетапно:

 • І етап - обласний, міський (у містах Києві та Севастополі), республіканський (в Автономній Республіці Крим) - у січні - червні;
 • ІІ етап - Всеукраїнський - липні - грудні за участю переможців І етапу Конкурсу.

3. Проведення Конкурсу забезпечують:

 • на І етапі - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
 • на ІІ етапі - організатори.

4. Для участі у І етапі Конкурсу учасники подають до оргкомітету відповідної категорії (пункт 8 цього Порядку) такі документи:

 • заяву на участь у І етапі Конкурсу, яка містить інформацію про персональні дані учасника Конкурсу (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, контактні телефони, електронна адреса), напрям позашкільної освіти та категорію Конкурсу, назву рукопису з його коротким описом;
 • один примірник рукопису Навчальних програм та/або Навчальної літератури (далі - рукописи) на паперовому та електронному носіях.

5. Експертні комісії І етапу Конкурсу розглядають подані учасниками рукописи та визначають переможців І етапу Конкурсу, які будуть брати участь у ІІ етапі Конкурсу.

6. Для участі у ІІ етапі Конкурсу відповідні оргкомітети І етапу подають до оргкомітету ІІ етапу такі документи:

 • заявку на участь у ІІ етапі Конкурсу за формою згідно з додатком до цього Положення;
 • висновок експертної комісії І етапу Конкурсу;
 • один примірник рукопису на паперовому та електронному носіях.

ІІІ. Оголошення про Конкурс

1. Публікація оголошення про проведення Конкурсу в друкованих засобах масової інформації та оприлюднення його на офіційних веб-сайтах МОН України та організаторів Конкурсу здійснюються не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку Конкурсу.

2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування організатора, що оголошує конкурс, із зазначенням місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) критерії оцінювання та оформлення рукописів;

3) строк прийняття документів (30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися інша додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

ІV. Критерії оцінювання та оформлення рукописів

1. Рукописи Навчальних програм і Навчальної літератури повинні відповідати таким критеріям:

 • науковість змісту, доступність та індивідуальний підхід до навчання вихованців (учнів, слухачів) засобами позашкільної освіти;
 • відповідність принципам наступності навчального матеріалу програмам для загальноосвітніх навчальних закладів;
 • прикладна спрямованість навчального матеріалу;
 • наявність теоретичного матеріалу;
 • конкретність і доцільність уведення наукових понять, загальноприйнятих термінології та символіки, розкриття наукових положень з урахуванням досягнень сучасної педагогічної науки;
 • відповідність навчального матеріалу нормам навантаження вихованців (учнів, слухачів) та їх підготовки;
 • відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження вихованців (учнів, слухачів) і кількості навчальних годин;
 • спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих здібностей вихованців (учнів, слухачів);
 • використання комп’ютерної техніки, інших засобів навчання, типового обладнання, ілюстрованого матеріалу тощо;
 • зв’язок з навчальними програмами загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

2. Рукописи мають бути виконані державною мовою (для навчання національних меншин - мовою національної меншини з підрядковим перекладом, іноземців - відповідною іноземною мовою з підрядковим перекладом).

Рукописи мають бути виконані комп’ютерним набором, стандартним шрифтом (14 пунктів) через 1,5 інтервалу. На одному боці аркуша А4 має бути 28-30 рядків по 50-60 знаків у кожному.

V. Організаційний комітет Конкурсу

1. Для організації та проведення Конкурсу створюються організаційні комітети І та ІІ етапів Конкурсу.

2. Персональний склад організаційного комітету І етапу Конкурсу, до якого можуть входити педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, органів управління освітою, наукових і науково-методичних установ та організацій, визначається та затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Кількість членів організаційного комітету І етапу Конкурсу не може бути менше ніж п’ять осіб.

Персональний склад організаційного комітету ІІ етапу Конкурсу, до якого можуть входити представники МОН України, організаторів, методичних установ, вищих навчальних закладів, Національної академії педагогічних наук України (за згодою), щороку затверджується наказом МОН України за поданням організаторів Конкурсу.

Кількість членів організаційного комітету ІІ етапу Конкурсу не може бути менше ніж сім осіб.

3. До повноважень організаційних комітетів Конкурсу входять:

 • керівництво етапами Конкурсу;
 • прийом документів учасників Конкурсу за категоріями та напрямами;
 • затвердження персонального складу експертних комісій етапів Конкурсу;
 • забезпечення роботи експертних комісій етапів Конкурсу;
 • визначення форм заохочення переможців і лауреатів етапів Конкурсу.

4. Організаційний комітет ІІ етапу Конкурсу забезпечує оприлюднення результатів Конкурсу на офіційних веб-сайтах організаторів не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку Конкурсу.

5. Рішення зазначеного організаційного комітету Конкурсу щодо переможців і лауреатів Конкурсу оформлюється протоколом, який підписують голова та всі його члени.

VІ. Експертні комісії Конкурсу

1. Експертиза рукописів, поданих на Конкурс, здійснюється експертними комісіями Конкурсу, які формуються організаторами відповідно до категорій та напрямів позашкільної освіти, з яких проводиться Конкурс. Для цього подані на Конкурс рукописи оргкомітетом І (ІІ) етапу Конкурсу передаються головам експертних комісій упродовж трьох робочих днів після дати закінчення прийняття документів, яка визначена наказом МОН України.

2. Експертні комісії І етапу Конкурсу формуються з числа педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, наукових, науково-методичних установ та організацій, представників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Експертні комісії ІІ етапу Конкурсу формуються з числа представників МОН України, організаторів, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, наукових і науково-методичних установ та організацій.

Персональний склад експертних комісій ІІ етапу Конкурсу за поданням організаторів Конкурсу затверджується протокольним рішенням організаційного комітету ІІ етапу Конкурсу.

4. До складу експертних комісій Конкурсу не можуть входити учасники Конкурсу.

У разі подання на Конкурс власного рукопису член експертної комісії має зробити про це заяву і скласти свої повноваження.

5. Кількість членів експертної комісії Конкурсу не може бути менше ніж п’ять осіб.

6. До повноважень експертних комісій Конкурсу входять:

 • оцінювання рукописів учасників Конкурсу;
 • оформлення експертних висновків щодо якості рукописів;
 • визначення учасників ІІ етапу Конкурсу (для І етапу);
 • визначення переможців та лауреатів Конкурсу (для ІІ етапу).

7. Організація роботи експертної комісії покладається на її голову, який організовує та проводить засідання, відповідає за оформлення документів експертної комісії. Голова експертної комісії обирається з числа членів експертної комісії більшістю голосів.

8. Узагальнення результатів оцінювання рукописів відбувається на загальному засіданні експертної комісії відповідного етапу Конкурсу.

Засідання експертної комісії відповідного етапу Конкурсу вважається правомочним у разі участі в ньому не менше 2/3 її складу.

Остаточне рішення щодо визначення учасників ІІ етапу Конкурсу, переможців та лауреатів Конкурсу приймається більшістю голосів присутніх  на засіданні членів експертної комісії відповідного етапу Конкурсу. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови комісії.

9. Рішення експертної комісії відповідного етапу Конкурсу на підставі експертного висновку оформляється протоколом, який підписують голова та всі її члени, та передається до організаційного комітету І (ІІ) етапу Конкурсу у день завершення роботи комісії.

10. Учасникам Конкурсу організаційні комітети І і ІІ етапів Конкурсу електронною поштою надсилають повідомлення про результати їхньої участі в Конкурсі.

11. На підставі протоколів засідань експертних комісій ІІ етапу Конкурсу Організаційний комітет приймає рішення про підсумки Конкурсу, яке затверджується наказом МОН України.

VІІ. Підбиття підсумків та нагородження переможців Конкурсу

1. Переможці Конкурсу визначаються за кожним напрямом позашкільної освіти та кожною категорією окремо на підставі протоколу експертної комісії ІІ етапу Конкурсу та затверджуються відповідним наказом МОН України за поданням організаторів.

2. Переможцями вважаються учасники Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів за результатами ІІ етапу Конкурсу відповідно до критеріїв їх оцінювання.

Лауреатами Конкурсу вважаються учасники, які набрали найбільшу кількість балів за результатами ІІ етапу Конкурсу та не визнані його переможцями.

3. Переможці та лауреати нагороджуються дипломами організаторів Конкурсу.

4. Результати проведення Конкурсу оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОН України та організаторів Конкурсу не пізніше ніж за 30 календарних днів після його закінчення.

VІІІ. Фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун

Освіта.ua
09.09.2014

США помогут выплатить зарплаты педагогам В госбюджет Украины поступили грантовые средства от США в размере 1,25 млрд долларов
Школы могут заявить о своей субъектности, – глава ДСЯО Школы получили больше возможностей, чтобы в рамках автономии заявить о своей субъектности
МОН опубликовало перечень необходимых учебников В перечень включены более 100 наименований учебников и пособий для учеников разных классов
Школы включат в систему охраны полиции Школы всех форм собственности планируется включить в систему охраны полиции
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев